Efterlevnad

3 minuter läsning

Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

När någon går bort behöver anhöriga, men också andra aktörer i den avlidnes liv informeras. Men vem ansvarar egentligen för att meddela dödsfall till anhöriga – och vilka ska nås av informationen? Det finns inga lagar som säger hur och vem som ska meddela ett dödsfall. Inte heller finns det några regler kring vem som ska informeras. Däremot är det alltid någon som tar på sig ansvaret att sprida ordet vidare. Mer om vem som meddelar ett dödsfall till anhöriga och till vilka, kan du läsa i den här artikeln.

Vem ska man kontakta vid dödsfall?

Precis efter bortgång 

Har en anhörig avlidit i hemmet och dödsfallet var oväntat, är det enklast att ringa 112. Kroppen hämtas och transporteras till bårhuset, och en läkare tar hand om dödsförklaringen.

 

Var dödsfallet väntat, på grund av sjukdom eller ålder, är det istället begravningsbyrån som ska kontaktas. 

 

När personen avlider på sjukhus behöver inte de anhöriga vidare kontakta myndigheter. Läkaren som registrerar dödsfallet ansvarar för att skicka dödsbevis till berörda myndigheter. Från Skatteverket går informationen sedan vidare till stat, kommun och landsting. 

 

 

Vem kontaktar anhöriga?

Så vem meddelar då ett dödsfall till anhöriga? När ett dödsfall inträffar är det till en början sjukvårdshuvudmannen (landsting, kommun, region) som ansvarar för den avlidne. Det är också sjukvårdshuvudmannen som först kontaktar de närstående, om de inte redan känner till den anhöriges bortgång. Vanligtvis är det sedan de anhöriga som vidare kontaktar övriga nära och kära. 

 

 

Information till anhöriga vid dödsfall

Det är av flera skäl mycket viktigt att anhöriga, arvingar, släkt och vänner – men också andra personer som den avlidne haft kontakt med i sitt liv, informeras om dödsfallet. Kom ihåg att du som närmaste anhörig inte behöver ansvara för att vidare kontakta relevanta människor helt på egen hand. Man kan ta hjälp av andra som sprider informationen vidare.  

 

Om den avlidne saknar anhöriga men däremot har haft goda vänner är det viktigt att de informeras. Då kan exempelvis en närmsta vän, eller kanske en tidigare kollega, ta på sig ansvaret att informera övriga nära och kära. 

 

Läs även: Sorghantering: Så går du vidare när en närstående lämnat.

 

 

Vem är närmast anhörig vid dödsfall?

Vilka som anses vara närmast anhöriga kan variera beroende på situation och den avlidnes relationer. Vanligtvis kontaktas de enligt följande ordning:

 

  1. Make/maka eller registrerad partner: Den första personen som normalt kontaktas är den överlevande maken, makan eller registrerad partner till den avlidne. De har en central roll när det gäller beslut om begravning, dödsannons och andra arrangemang
  2. Barn: Om det inte finns någon make/maka/registrerad partner är det vanligt att barnen till den avlidne kontaktas. De kan vara vuxna eller minderåriga, och deras involvering kan vara nödvändig för att fatta viktiga beslut.
  3. Föräldrar: Om den avlidne inte har någon make/maka/registrerad partner eller barn, kan föräldrarna bli de närmast anhöriga som kontaktas.
  4. Syskon: Om ingen av ovanstående anhöriga är tillgängliga, kan syskon till den avlidne kontaktas.

 

 

Vilka meddelas automatiskt vid dödsfall?

Myndigheter och kommuner meddelas automatiskt eftersom läkare skickar dödsbevis till folkbokföringen. Om dödsfallet inträffar i ett annat land behöver en anhörig kontakta Svenska ambassaden i det land där dödsfallet inträffade. 

 

 

Kontakta företag som skickat räkningar efter dödsfallet

Vissa räkningar som kommer i den avlidnes namn behöver inte betalas med det samma. Istället kan man kontakta det företag som skickat ut räkningen och informera om dödsfallet. De pengar som finns i dödsboet ska nämligen först och främst användas till begravning, och om någon anlitas för bouppteckning.  

 

 

Sociala medier när någon dör

Information om någons bortgång kan spridas snabbt i sociala medier. Det går att avsluta konton på plattformar där den bortgångne var aktiv. Det är upp till de anhöriga om personens konton ska avslutas eller vara kvar. På vissa sociala medier går det att göra om ett konto till minneskonto. För att avsluta ett konto helt, behövs ett dödsfallsintyg från Skatteverket. 

 

Läs även: Checklista: Vad ska man göra när någon dör? 

 

 

Hur meddelas dödsfall?

Vid kontakt med de närmast anhöriga vid ett dödsfall är det viktigt att visa respekt och empati för den svåra situationen. Fråga om de närstående har några funderingar eller frågor och anpassa informationen efter deras behov. Är det barn som är närstående behöver de få information om dödsfallet utifrån sin förståelse och mognadsgrad. Informera om det stöd som kan ges. 

 

Samtidigt är det bra att vara medveten om att relationer och familjestrukturer kan variera och att den person som är ansvarig för att hantera det praktiska vid ett dödsfall inte alltid är den person som stod personen närmast. 

 

Läs även: Att beklaga sorgen – så visar du deltagande i någons sorg

 

 

Samla viktiga handlingar i Digitala Valvet

Att ha ordning på viktiga papper ger en känsla av trygghet – och underlättar för dig eller dina anhöriga vid ett eventuellt dödsfall. Genom att organisera och hålla reda på viktiga dokument som identifikationshandlingar, försäkringspapper, kontrakt och liknande kan du enkelt komma åt dem vid behov och undvika stress och panik i oväntade situationer. Finns viktiga papper samlade är det också enklare att informera relevanta aktörer när någon går bort. Mer om Digitala Valvet kan du läsa här. 

 

Skapa konto & prova Fernita

Fernitas tjänst Digitala valvet kan du hjälpa dina anhöriga genom att samla och spara allt det som är viktigt för dem att ha kvar. Alltifrån lösenord och bilder, till papper på bilen och testamente. Du väljer själv vem som får tillgång till informationen när du har gått bort

Börja din resa med Fernita
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.