Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

1. Grundinformation

Fernita tillhandahåller digitala valvet, en lösning för säker förvaring av t ex dokument, viktiga handlingar, lösenord och en stegvis hjälp för att ta hand om det praktiska vid någons bortgång (”Fernita”). Fernita är ett bra verktyg att använda för ordning och reda i livet vars innehåll dessutom kan ges till de anhöriga man vill vid bortgång. Detta underlättar för anhöriga. Det går också att endast använda den stegvisa hjälpen.

 

I den här integritetspolicyn beskrivs hur vi behandlar personuppgifter.

 

Fullständiga kontaktuppgifter till oss på Fernita finns nedan i avsnitt 10, och där finns också information om hur den här integritetspolicyn ska tolkas samt en ordlista som förklarar begrepp som används i integritetspolicyn.

 

2. Personuppgifter som behandlas i tjänsten

I Fernita registreras följande typ av personer: ”Kunden”, som använder Fernita för ordning och reda i livet, ”Anhöriga” som anges av Kunden och som får tillgång till all information om Kunden går bort. Det finns även registrerade, som utgörs av personer vars personuppgifter finns i de dokument som laddas upp i Fernita (”Andra Registrerade”).

 

2.1 Information till Kunden

De uppgifter som behövs för tjänsten inlagda av Kunden lagras och behandlas så länge som Användarens konto är aktivt. Personnummer används för att säkerställa säkerheten vid skapande av konton för Kunden och vid verifiering av identitet som Anhörig med hjälp av Bank‑ID, samt för att tillhandahålla Fernita. E-postadress används för att skapa kontot, eller för att kunna kontakta Användaren (exempelvis angående uppdateringar, nyheter eller erbjudanden).

Efter Användare avlidit lagras uppgifterna i 12 månader, varpå de raderas om inte Anhörig väljer att behålla Användaren´s Fernita.

 

Se även avsnitt 3 nedan, om gemensamt personuppgiftsansvar.

 

2.2 Information till Anhöriga

Om en Användare anger en Kontaktperson så förser Användaren oss med uppgifter så att vi kan skicka en inbjudan till Kontaktpersonen. Kontaktpersonen får även möjlighet att själv skapa ett konto och bli en Användare. Dessa uppgifter lagras och behandlas så länge som Användarens konto är aktivt. Efter Användaren avlider lagras uppgifterna i 12 månader, varpå de raderas om inte Anhörig väljer att behålla Användarens Fernita.

 

Se även avsnitt 3 nedan, om gemensamt personuppgiftsansvar.

 

2.3 Information till både Användare och Kontaktpersoner

2.3.1 Hjälp och teknisk support

Personuppgifter kan behandlas också när Användare eller Kontaktpersoner kontaktar oss direkt och vi ger hjälp och support i någon fråga som rör Fernita. När detta sker kan personuppgifter behandlas om de är kopplade till ett konto eller dylikt. Vi behandlar då personuppgifter som en del av fullgörande av ett avtal att tillhandahålla en välfungerande tjänst, där support inkluderas.

 

Korrespondens kring supportärenden lagras i upp till 12 månader efter att ärendet har blivit löst.

 

2.4 Information till Andra Registrerade

Eftersom viktiga dokument ofta innehåller signaturer, uppgifter till kontaktpersoner, och liknande information, så utgår vi från att vi behandlar personuppgifter som avser Andra Registrerade. Dock så har vi inte något som helst intresse av själva innehållet i den dokumentation som Kunder laddar upp. Det finns flertalet tekniska skyddsspärrar i form av krypteringar som förhindrar obehörig tillgång till dokumentationen. Likväl så behandlar vi personuppgifterna enligt lagens mening.

Vårt syfte för att behandla dessa personuppgifter är att tillhandahålla en bra tjänst till våra Kunder, och den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse.

 

Samma lagringstid gäller för alla Övriga Registrerade vars personuppgifter finns i uppladdade dokument

 

3. Övrig delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela med oss av och föra över personuppgifter om dig till företag som levererar tjänster som vi använder.

 

Som en del av Fernita ingår också att vi håller oss uppdaterade på om någon är i livet eller inte, så att vi vet om en Anhörig ska kontaktas och få tillgång till en Kunds uppladdade dokumentation. Detta gör vi genom att kontinuerligt kontrollera personuppgifter om Kund och Anhöriga mot Statens Personadressregister (SPAR). Vi skickar inte någon uppgift till SPAR som SPAR inte redan har.

 

4. Rättsligt bindande förfrågningar och förebyggande av skada

Vi kan komma att använda, lagra och dela alla personuppgifter som vi behandlar för att svara på vad vi har befogad anledning att tro är rättsligt bindande förfrågningar (så som förelägganden, domstolsbeslut, stämningar eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, samt för att skydda oss själva, dig och andra användare undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag. Om det handlar om rättsligt bindande åtgärder så behandlar vi personuppgifterna baserat på en rättslig förpliktelse, i syfte att fullgöra den. Om det handlar om att ta tillvara vår eller någon annans rätt så behandlar vi personuppgifterna baserat på vårt berättigade intresse att göra så.

 

5. Dina rättigheter

Du har en absolut rättighet att när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter avseende direktmarknadsföring från Fernita, som beskrivs i punkt 2.1 och 2.2 ovan.

Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Om behandlingen är baserad på den rättsliga grunden samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att, om det är tekniskt möjligt, överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 

6. Kontaktinformation

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på support@fernita.se. Vänligen ange ditt fullständiga namn, och var beredd på att vi kan behöva inhämta mer information från dig för att verifiera att det faktiskt är du om det handlar om att utöva rättigheter.

 

7. Förändring i ägande

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Fernita. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna integritetspolicy.

 

8. Meddelande om ändringar

Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddela dig om uppdateringen. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi om det behövs be om ditt samtycke.

 

9. Om den här integritetspolicyn

Detta dokument innehåller information rörande Fernitas insamling, användning och behandling av personuppgifter, som utförs av Fernita AB, organisationsnummer 559071-3524. Denna integritetspolicy avser Fernita och dess tjänster. Alla definitioner i denna integritetspolicy ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagar vilket hänvisar till Dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och Dataskyddsdirektivet 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation samt nationella implementeringar och övrig relaterad nationell lagstiftning.

Fernita använder sig av allra högsta säkerhet.

Vårt Digitala valv och Hantera en bortgång är krypterat i flera steg med den högsta säkerhetsgraden som finns. Detta för att du skall kunna lägga in dina allra viktigaste dokument och information på ett tryggt sätt. Identifiering sker med BankID för din säkerhet.

 

Vår säkerhet

När du sparar känsligt material så måste du vara säker på att detta förvaras på ett så säkert sätt som möjligt. Det skall kännas som ett hederligt bankvalv. Vårt Digitala valv är så säkert det går. Fernita använder sig av den högsta krypteringsgraden, dessutom i flera steg. Du kan känna dig trygg att använda Fernita. För att bli kund hos Fernita krävs det att man har ett svenskt BankID. Detta använder vi tillsammans med ett utdrag från folkbokföringsregistret SPAR för att säkerställa att de som skapar konton är riktiga personer, och så att ingen kan skapa konton åt andra människor eller komma åt andras filer. Fernita är så säkert att inte ens vi kan se vad ni laddar upp eller komma åt er data.

 

Teknik

Fernita bygger på en mycket säker plattform och har en krypteringsteknik som är lika säkert som din bank. All inlagd information krypteras unikt för alla användare, och lagras tryggt och säkert på våra servrar. Utöver en riktigt säker inloggning så sparas all data inom Sveriges gränser i enlighet med GDPR. All information du laddar upp i Fernita krypteras med en avancerad 256-bitars avancerad kryptering
(AES-256) och med individuella krypteringsnycklar som ligger utspridda på olika delar av vår infrastruktur. AES 256 är ett av de säkraste krypteringssystemen i världen. En superdator skulle ta fler år än universums antagna ålder att knäcka en AES -kod.
Denna avancerade krypteringsstandard används av National Security Agency (NSA) tillsammans med flera branscher, inklusive nätbanker

Enkelt att registrera sig! Legitimera dig med BankID. Börja att använda Digitala valvet. Lägg till lämpliga kontaktpersoner.

Fernita är en digital tjänst som skapar ordning och reda i livet. I Fernitas tjänst Digitala valvet kan du spara allt det viktiga som du enkelt vill komma åt men samtidigt ligger säkert förvarat. Dina efterlevande får automatiskt ta del av detta när du inte längre finns kvar. Det kan vara lösenord, testamente, viktiga papper, men även en videohälsning eller ett unikt recept på köttbullar som dina barn alltid älskat. Allt sparas i Fernitas digitala valv och skapar ordning och reda för dig idag och dina efterlevande imorgon.
Fernita hjälper dig även att hantera det praktiska vid en anhörigs bortgång så att du inte missar något viktigt. Detta i vår tjänst Hantera en bortgång.

Dödspara är ett ord som betyder att man skapar ordning och reda för sig själv i livet men dessutom sparas allt viktigt som ens anhöriga behöver ta del av när man inte längre finns.

Du skapar enkelt ett konto genom att logga in med Bank-ID. Då kan du börja spara all information du vill i ditt digitala valv. Det kan vara saker som du själv behöver i din vardag men som du vill spara tryggt och säkert, men framför allt kan du spara allt viktigt som dina efterlevande automatiskt ska få ta del av den dagen du inte längre finns.

Nej, all information som du sparar på Fernita är krypterad i flera steg och det är endast du som kommer åt informationen fram till den dagen du inte längre finns. Då får de anhöriga du valt automatiskt åtkomst till det du dödsparat.

Självklart. På Fernita kan du följa vår stegvisa guide på allt det praktiska som behövs göras när en anhörig avlidit. Då kan du känna dig trygg med att du inte missat att agera på något viktigt och kan fokusera på sorgearbetet istället för pappersarbetet.

Det finns alltid undantag och specifika fall där man behöver agera annorlunda, men för den stora majoriteten är Fernitas stegvisa guide allt du behöver göra.

Digitala Valvet kostar endast 20 kronor per månad, ett belopp som betalas årligen.
Stöd för efterlevande Kostar 495:- i engångsavgift, inkl alla nödvändiga dokument. I 495:- ingår ett årsabonnemang. Vill ni förlänga kostar det endast 20 kronor per månad, ett belopp som betalas årligen.

Du kan spara allt som du har nytta av i din vardag som du samtidigt vill att dina efterlevande ska få ta del av. Det kan vara testamente, försäkringspapper, huspärmen, papper på bilen, andra viktiga papper eller alla dina lösenord. Men det kan också vara information av mer personligt värde som familjebilder, receptet på köttbullar som dina barn älskar, koordinaterna till ditt hemliga svampställe eller en framtidshälsning som du vill ge till barn eller barnbarn längre fram i tiden.

Ja, du kan avsluta ditt konto när du vill.

Fernita är uppkopplade mot SPAR. Det gör att vi automatiskt får reda på när du gått bort. I samma stund får dina anhöriga automatiskt får tillgång till din Fernitaprofil.

Fernita använder den senaste tekniken och all information som du sparar på Fernita är krypterad i flera lager för att säkerställa din säkerhet.

All information du laddar upp i Fernita krypteras med en avancerad 256-bitars avancerad kryptering (AES-256) och med individuella krypteringsnycklar som ligger utspridda på olika delar av vår infrastruktur. AES 256 är ett av de säkraste krypteringssystemen i världen. En superdator skulle ta fler år än universums antagna ålder att knäcka en AES -kod.

Fyll i formuläret så hjälper vi dig

Innan du lämnar oss

Anmäl dig till vårat kostnadsfria nyhetsbrev så får du löpande tips och information från Fernita.