Avtalsmallar

Gratis mall för fullmakt

En fullmakt ger en annan person rätt att utföra handlingar och fatta beslut åt dig. Detta skulle exempelvis kunna vara bankärenden eller annan vardaglig beslutsfattning. Fullmakten kan vara tidsbegränsad, men om den inte är det gäller den fram till återkallelse. Här finner du vår gratis mall för fullmakt, men också all information du kan tänkas behöva när du ska skriva en sådan. Du vet väl att du hos Fernita även kan lära dig mer om andra juridiska handlingar som samboavtal och testamente, samt ladda ner våra gratis mallar för dessa.

Fullmakt

Psst! Glöm inte att spara en kopia i Digitala valvet

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är som vi nämner ovan, en handling som gör det möjligt för dig att ge en annan person rätt att utföra vissa uppgifter i ditt namn. Detta skulle kunna vara uppgifter som att betala räkningar, närvara vid bolagsstämmor eller köpa en bostad.

 

På senare tid har även framtidsfullmakter blivit allt vanligare. Detta är en typ av fullmakt som träder i kraft först när fullmaktstagaren anser att fullmaktsgivaren är oförmögen att kunna fatta egna avgörande beslut.

Måste en fullmakt vara bevittnad?

Att utfärda fullmakten skriftligt är alltid det bästa alternativet. Muntliga fullmakter riskerar nämligen att leda till diskussioner om dess verkliga innebörd. Rör fullmakten ett mer komplicerat fall är det möjligt att gå via ett juridiskt ombud.

 

Det finns inga krav på att någon ska bevittna fullmakten för att den ska vara giltig. Däremot ökar detta fullmaktens säkerhet och trovärdighet.

Hur skriver man en giltig fullmakt?

 1. Bestäm en fullmaktstagare.
  Det är viktigt att du väljer en person som du litar på och som du vet kommer fatta beslut som stämmer överens med din önskan, samt med det som fullmakten avser.
 2. Tydliggör vilka parterna i fullmakten är.
  Se till att både ditt och fullmaktstagarens personnummer står skrivna bredvid era namn. Om den andra parten är en juridisk person, d.v.s ett företag eller en organisation, ska organisationsnumret framgå istället. I fullmakter brukar även adress framgå.
 3. Specificera uppdraget & vad fullmaktstagaren får lov att göra.
  Se till att vara så noggrann och tydlig som möjligt när du specificerar fullmaktstagarens uppgifter. Avser fullmakten enbart ett engångsuppdrag ska detta förtydligas och om fullmakten exempelvis ger rätt att köpa en bostad ska detta framgå. Då ska det även stå vilken typ av bostad det rör sig om och hur mycket bostaden får kosta. Det kan hända att fullmakten inte är giltig om dessa uppgifter anses vara otydliga.
 4. Ange tidsperiod för fullmakten.
  Det finns inga krav på att ange giltighetstiden i fullmakten – däremot bör en giltighetstid användas. Fullmakten kommer automatiskt att förfalla när tidsfristen löpt ut. Att ange giltighetstid minimerar risken för att fullmakten missbrukas.
 5. Signera fullmakten.
  Det finns inga krav på att fullmakten ska signeras. Däremot kan en signatur vara en bra försäkran om att du godkänner fullmakten.

Känner du dig osäker på hur en fullmakt ska skrivas? Använd Fernitas mall för fullmakt helt gratis.

Måste motparten acceptera fullmakten?

Det finns inga krav på att fullmakten ska accepteras av en motpart. Däremot ökar sannolikheten för att motparten ska godkänna fullmakten om den är skriftlig och bevittnad.

Hur fungerar en fullmakt vid ett dödsbo?

Efter ett dödsfall ska det dödsbo som den bortgångne lämnar efter sig delas upp mellan dödsbodelägarna. En fullmakt kan då intyga att övriga dödsbodelägare ger en av delägarna rätten att företräda dem i frågor som rör dödsboet. Läs mer om vad som gäller när ett dödsbo ska delas upp här.

Vad är skillnaden mellan befogenhet och behörighet?

Det finns två juridiska termer som är avgörande när det rör sig om fullmaktens begränsningar. Det gäller dels fullmaktens befogenhet, vilket handlar om vad fullmaktstagaren får göra enligt fullmakten. Den andra termen är behörighet, vilket är vad fullmaktstagaren kan göra.

 

Om fullmaktstagaren överskrider sin behörighet i samband med ett avtal kommer avtalet inte bli bindande för fullmaktsgivaren. Avtalet blir endast bindande om fullmaktsgivaren väljer att godkänna avtalet i efterhand.

Fortsätt läsa

Relaterade artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Skapa ett konto för att börja använda Fernitas digitala tjänster

Kom igång nu

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.