Hoppa till innehåll
Fernita logotyp

Prislista

Här hittar du priser till våra tjänster

Digitala valvet

Årlig avgift: 240kr
Summan dras från registrerat kreditkort/bankkort.
Inkluderar: Digitala Valvet med tydlig mappstruktur, lösenordshanterare, framtidsönskningar med möjlighet till berättelse om ditt liv, fotografera familjebilder eller dokument direkt från hemskärmen på din telefon, förhandsvisning av bilder, fria mallar och fullmakter som passar livets alla skeden att använda och förvara, möjlighet att lägga till kontaktpersoner som automatiskt via Fernita får ta del av det du har lagt in, Stegvisa Hjälpen som stöd för dina anhöriga när de får ta del av ditt Digitala Valv.

Stegvisa Hjälpen

Engångsavgift 12 månader: 495kr
Summan dras från inlagt kreditkort/bankkort.

Inkluderar: 8 stegs hjälp för bortgång, Digitala Valvet där du kan lägga in dokument, testamente, foto, och minnesmaterial som stöd och hjälp, Alla nödvändiga formulär på rätt ställe i stegen, Samlingsplats för klara dokument, Kontakter till nödvändiga myndigheter och samarbetspartners.

 

Fortsatt abonnemang efter 12 månader: 240kr/år
Summan dras från inlagt kreditkort/bankkort.
Det kan vara bra att spara Stegvisa Hjälpen. Ibland är inte allt klart från dödsboet. Det kan också användas som minnesrum framåt.
Inkluderar: Allt som har sparats i Digitala Valvet såsom alla klara dokument, formulär, foton osv finns kvar som minne eller bra att ha om man behöver gå tillbaka till något. Möjlighet att lägga till fler dokument och foton efter hand.

 

Lägga till anhöriga för hjälpas åt i processen: 149kr/st
Inkluderar:
 Tillgång till samma arbetsyta i Stegvisa Hjälpen för bortgången person, Bra chattfunktion som ger tydlig överblick om vad som har gjorts eller överenskommits, Alla kan lägga till foton, upphittade dokument, minnessaker som delas med varandra, Samarbete och transparens i processen.

Försäkringsinventering dödsbo

Pris: 2495kr
Denna avgift betalas direkt till Cynk.
Inkluderar: En total försäkringsinventering över de försäkringar som finns i dödsboet.

Efter inventering kommer en sammanställning.

Avslut av sociala medier

Pris: 2495kr
Denna avgift betalas direkt till Cynk.
Inkluderar: Hjälp med att avsluta de sociala medier som er avlidne anhörige använt sig av.

Jag vill använda Fernita