Efterlevnad

9 minuter läsning

Checklista: Vad ska man göra när någon dör?

Oavsett om döden var väntad eller kom plötsligt så är en anhörigs bortgång aldrig lätt. Inte nog med att du måste hantera sorgen över personen du mist, som närstående förväntas du dessutom ta hand om din anhöriges dödsbo och allt det han eller hon har lämnat efter sig. För att arbetet med att sköta ett dödsbo och alla saker relaterade till detta inte ska kännas för övermäktigt har vi sammanställt en checklista som hjälper dig veta vad man gör när någon dör.

Checklista vid dödsfall – en överblick av vad man ska göra när någon dör

Här har vi satt ihop en checklista på sådant som ska hanteras när någon dör. Det kan kännas som att det är en hel del att gå igenom, men ta lite i taget och kryssa för ärenden vart eftersom du slutför dem, så kommer det lösa sig. Tänk på att ta allt i din egen takt och att du också behöver tid till att bearbeta sorgen. 

 

Checklista med 9 punkter för dig som tar hand om en anhörigs dödsfall:

 

  1. Informera delägare i dödsboet, grannar och andra berörda
  2. Anlita en begravningsbyrå
  3. Införskaffa ett dödsfallsintyg
  4. Ta hand om post och anmäl adressändring
  5. Avsluta medlemskap i föreningar
  6. Kontakta banken, betala räkningar och stoppa autogiro
  7. Gå igenom och säg upp försäkringar
  8. Säg upp abonnemang och avtal
  9. Ta hand om övriga praktiska saker

Hos oss på Fernita finns erfarenhet av att ta sig igenom denna process från start till slut, vilket kan kännas både tungt och överväldigande. För att förenkla processen för dig, har vi därför samlat det praktiska du behöver för att hantera en bortgång på ett och samma ställe. Så att du kan fokusera på det viktiga sorgearbetet.  

 

1. Börja med den viktigaste punkten på checklistan – informera nära och kära om dödsfallet

Det första du måste göra är att informera folk i personens närhet om att hen har dött. I första hand ska du kontakta de övriga delägarna i dödsboet, dvs. barn, barnbarn, syskon och andra familjemedlemmar som har direkt rätt till arv eller bodelning. Mer om vilka som har arvsrätt kan du läsa om i vår artikel “Vem ärver och av vem?”.

 

När detta är klart kan du gå vidare med övriga släktingar, samt de vänner och bekanta som du vet att personen umgicks med. Det kan även vara klokt att informera grannarna om dödsfallet och att be dem hålla ett extra öga på bostaden under tiden den är i dödsboets ägo. Du bör även kontakta hemtjänst och personlig assistans om personen hade sådan hjälp. 

 

 

Måste jag kontakta myndigheterna när någon dör

Du behöver inte kontakta myndigheterna. I samband med dödsförklaringen  registreras dödsfallet hos Skatteverket eftersom läkaren skickar in ett dödsbevis. Skatteverket informerar i sin tur berörda myndigheter inom stat, kommun och region. 

 

En del banker, försäkringsbolag, företag och föreningar är kopplade till Skatteverkets informationssystem och blir således uppdaterade om sina kunders/medlemmars död. Det finns dock många företag och organisationer som inte är anslutna till detta system, så därför bör du alltid dubbelkolla så att alla avtal, medlemskap och konton har avslutats. 

 

 

2. Anlita en begravningsbyrå

När någon dör får det gå högst en månad till begravningen. Därför är det bra om du kan börja ordna med begravningen så fort som möjligt. Begravningsbyråer har bra koll på vad du behöver göra inför begravningen, vilket kan vara skönt att luta sig tillbaka på eftersom det är många beslut som måste tas. Är ni många syskon och barnbarn brukar det också finnas många viljor att förhålla sig till. 

 

I en del fall har den avlidne lämnat efter sig önskemål om hur begravningen ska se ut. Det kan vara allt från vilken typ av musik som ska spelas på begravningen till hur dödsannonsen ska vara utformad. Dessa önskemål kan ha lämnats till församlingspräst, familjejurist, begravningsbyrå eller så kan de finnas sparade i ett digitalt arkiv för efterlevande. 

 

Gällande kostnad för begravningen så består den av en mängd utgifter som exempelvis arvode till begravningsbyrå, kista, transporter, blomsterarrangemang, inhyrda musiker m.m. Generellt är det alltid dödsboet som står för kostnaden för begravning, såtillvida dödsboets skulder inte överstiger dess tillgångar. 

 

 

3. Införskaffa dödsfallsintyg för att enklare kunna hantera administrativa punkter på checklistan 

När du har bokat av de två första punkterna på checklistan är det bra att börja se över det administrativa som tillkommer i samband med ett dödsfall. Som vårdare av dödsboet tillkommer mycket ansvar och många ärenden och åtaganden att hålla reda på. För att kunna sköta dödsboet och tillhörande bouppteckning, samt säga upp avtal, på smidigast möjliga sätt råder vi dig att skaffa ett dödsfallsintyg med släktutredning. Detta är ett intyg som styrker att du är den avlidnes släkting och har rätt att handla i hans eller hennes namn.

 

Är ni många delägare i dödsboet så kan det också vara klokt att utse en huvudsaklig förvaltare som har ansvaret för att sköta dödsboet. På så vis får ni en tydligare överblick över uppgifter och ansvarsområden. Kom dock ihåg att den person som utsetts till huvudsaklig vårdare av dödsboet måste ha fullmakter från samtliga delägare i dödsboet.

 

4. Gå igenom posten och ansök om adressändring

Ett viktigt moment i hanteringen av en anhörigs död är att gå igenom post adresserad till den bortgångne. Genom posten kan du som har hand om dödsboet få en bättre överblick över vilka avtal, medlemskap och prenumerationer som måste avslutas. I tillägg får du även bättre koll på vilka räkningar och dylikt som måste betalas. Ligger det avier för paket och rekommenderade brev i brevlådan så behöver du ett så kallat vårdnadsintyg för att hämta ut dessa. Om du var gift eller registrerad partner med den avlidne så räcker det att visa upp dödsfallsintyget. 

 

En vecka efter dödsfallet skickar Skatteverket ut en förfrågan ifall dödsboet vill göra en adressändring. Adressändringen anses vara temporär och dödsboets nya adress delas inte med tredjepart. För att försäkra dig om att inga viktiga brev kommer bort bör du, utöver adressändringen, även beställa eftersändning. Detta gör du via Svensk Adressändring. 

 

Kom ihåg att spara alla viktiga papper i en pärm, eller på en annan säker plats där de inte riskerar att komma bort.  

 

 

5. Avsluta medlemskap i föreningar

Politiska partier, religiösa samfund, konsumentföreningar, fackföreningar, hyresgästförening, idrottsklubbar och ideella organisationer – föreningsliv är en viktig del av mångas liv, och det är inte ovanligt att ha många olika medlemskap. En punkt på checklistan är därför att avsluta dessa i samband med att du hanterar anhöriges kvarlåtenskap. Först och främst för att inte dödsboet inte ska debiteras för nya medlemsavgifter men också för att många föreningar uppskattar att få information om att en medlem gått bort. Detta gäller i synnerhet föreningar där personen ingått i styrelsen eller på annat sätt utmärkt sig. 

 

Genom att gå igenom kontohistorik från det gångna året får du en bättre överblick över vilka medlemsavgifter som betalats in.

 

 

6. Kontakta banken, betala räkningar och stoppa autogiro

Att ta itu med den avlidnes ekonomi är en av de mest tidskrävande, men också en av de viktigaste punkterna på checklistan vid dödsfall. Är dödsboet omfattande, med många tillgångar eller skulder, så kan man välja att anlita en boutredningsman. Det kan vara skönt, eftersom de har bra koll på hur man ska göra med boutredningen när någon dör. I de flesta fall går det dock alldeles utmärkt att hantera dödsboets ekonomi på egen hand. 

 

Det första du ska göra är att kontakta banken och förklara ditt ärende. För att få tillgång till den avlidnes konton krävs att du har ett dödsfallsintyg med släktutredning. Är ni flera delägare i dödsboet krävs även fullmakter från samtliga parter. 

 

Börja med att betala räkningar och begravningskostnader. Dessa kostnader har alltid högsta prioritet och ska bekostas av dödsboet. Saknas det pengar ska du kontakta kommunen där din anhörige var skriven och ansöka om ersättning för begravningskostnader. Har dödsboet stora skulder kan det bli aktuellt att sätta dödsboet i konkurs. I sådana fall är du hänvisad till tingsrätten för det område där den avlidne var skriven.   

 

Nästa steg på checklistan är att stoppa alla stående överföringar och autogiro. Vilka banktjänster som spärras automatiskt varierar från bank till bank. Det är därför viktigt att du kollar upp autogiro-betalningar och stoppar dessa manuellt. Kom även ihåg att klippa itu och säga upp eventuella betal- och kreditkort som tillhörde den avlidne. När det kommer till den dödes konton så ska dessa vara aktiva tills dess att bouppteckningen är klar. 

 

Slutligen ska du som har tillgång till den avlidnes konton även skaffa uppgifter om dödsboets tillgångar och skulder. Dessa uppgifter kommer sedan ligga till grund för bouppteckningen. Du har även skyldighet att deklarera den avlidnes inkomstdeklaration och firma.

 

 

7. Gå igenom och avsluta försäkringar

När någon dör är det viktigt att gå igenom den avlidnes försäkringar. Dels för att undvika att fortsätta betala premier i onödan, men också för att se efter ifall ni som efterlevande har rätt till någon form av ersättning

 

Börja med att avsluta de försäkringar som inte längre behövs, som tandvårdsförsäkring, olycksfall- och sjukförsäkring. Kontrollera även att personen inte har en massa specialförsäkringar för mobil eller vitvaror som ligger och tickar. 

 

Försäkringar som är knutna till vissa egendomar i dödsboet, som till exempel hemförsäkring och bilförsäkring, kan du vänta med att säga upp tills dess att bouppteckningen är klar. Därefter bör försäkringarna föras över till den eller de personer som tog över den enskilda egendomen. 

 

Som efterlevande kan ni även ha rätt till utbetalningar från olika försäkringar. Utöver så kallad omställnings-, änke-, och barnpension så finns också ett antal försäkringar som utfaller vid dödsfall, där de efterlevande har rätt till ett engångsbelopp. Det kan exempelvis röra sig om privata livförsäkringar eller tjänstegrupplivförsäkringar kopplade till den avlidnes arbete. 

 

Det finns inget centralt register över vilka försäkringar en person har tecknat. Däremot har försäkringsbolagen skyldighet att kontrollera om en försäkringstagare har dött, samt meddela förmånstagare och dödsbo om vilka försäkringar den avlidne hade. Är du osäker på vad du har rätt till som efterlevande kan du få hjälp med försäkringsinventering. 

 

 

8. Säg upp abonnemang, prenumerationer och avtal

Prenumerationer, abonnemang och stående avtal är exempel på avgifter som ofta dras automatiskt, oavsett om en person går bort. Därför är det viktigt att du som förvaltar dödsboet säger upp dessa avtal. Telefon, bredband, dagstidning och övriga tidningar, TV-paket och streamingtjänster som Viasat, Netflix och Spotify kan du ofta säga upp direkt.  

 

Andra typer av avtal som hyresavtal, parkering, el, sophämtning och hemförsäkring, m.m. ska antingen sägas upp eller överföras, beroende på om bostaden och dess tillhörigheter delades med efterlevande. Om de personer som bor på samma adress som den avlidne önskar bo kvar behöver de skriva ett nytt hyreskontrakt med värden.

 

Idag är det även vanligt att man har profiler på sociala medier och många undrar hur de ska göra med dessa konton när någon närstående dör. Generellt sett brukar man släcka ner alla konton och profiler efter dödsfallet. Det kan dock vara mer eller mindre omständigt att göra detta.

 

 

9. Praktiska saker att ta hand om när någon dör

Utöver de många administrativa punkterna på checklistan finns det även en del praktiska saker att ta hand om vid ett dödsfall. Hade exempelvis den avlidne husdjur eller lantbruksdjur? I så fall behöver du genast se till att någon tar hand om dem. Information kring vad som ska hända med husdjur efter dödsfall brukar ofta stå i den avlidnes testamente. Alternativt har detta lösts på annat vis, till exempel genom en muntlig överenskommelse. Lantbruksdjur räknas som lös egendom och är således en tillgång i dödsboet. Huruvida djuren ska övertas, skickas till slakt eller säljas vidare är upp till dig och de övriga dödsbodelägarna att besluta om. 

 

Om den avlidna personen levde ensam så finns det ofta en hel del praktiskt att ta itu med med själva bostaden. Börja med att rensa ur kyl, frys och skafferi på mat, släng soporna, töm postlådan och vattna blommorna. Sänk värmen i huset och koppla belysning till timers för att minska risken för inbrott. 

 

Sedan följer jobbet med att gå igenom, tömma och städa den avlidnes kvarlåtenskap. Detta tar ofta sin lilla tid, men låt det ta tid! Som förvaltare av dödsboet är du ansvarig för att inget värdefullt slängs av misstag. Tack och lov är det sällan bråttom, åtminstone inte om den avlidne ägde sin bostad. Är det en hyreslägenhet så har du ofta en månad på dig att städa och tömma bostaden. Känner du att du inte själv orkar tömma dödsboet kan du överlåta arbetet åt begravningsbyrån. Städningen kan en städfirma ta hand om. Ska bostaden säljas? Då behöver du samla in alla reservnycklar och kontakta en mäklare. Kontrollera först att alla delägare i dödsboet är överens innan fastigheten går ut till försäljning. 

 

 

Övriga saker att ta hand om när någon dött:

Om personen avled på sjukhus, äldreboende eller hospice behöver du i många fall åka dit och hämta dennes tillhörigheter. Vidare behöver du också återlämna eventuella hjälpmedel som den avlidne haft i sitt hem till regionen. Det kan till exempel röra sig om rullator, kryckor och liknande. Gick den avlidne på mediciner ska även överbliven medicin lämnas in till apoteket. 

 

Du kommer med all säkerhet upptäcka mängder av saker som måste fixas som vi inte har tagit upp i den här texten. Kanske har den avlidne kläder på kemtvätt eller en klocka hos urmakaren som måste hämtas ut? Saker kommer att uppenbara sig efterhand som du går igenom din anhörigas kvarlåtenskap. Kom dock ihåg att man också måste få sörja ett dödsfall och många saker kan vänta. Med hjälp av denna checklista hoppas vi att du får en överblick som hjälper dig att ta hand om det mest akuta först. Ta hand om det resten när du känner att du har möjlighet och glöm inte att fråga om hjälp. 

 

Kom igång idag

Kom igång idag

Börja att spara saker digitalt för dig själv idag och dina efterlevande imorgon.

Testa Fernita gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.