Magasin

Artiklar

Här samlar vi all nödvändig information som finns i relation till våra tjänster på Fernita. Här kan du finna vägledning och svar på några av dina frågor.

Alla artiklar
Efterlevnad
Fernita
Hantera en bortgång
Arv
Digitala valvet
Arvskifte
Testamente
Dödsbo
Bodelning
Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Digitalt arv: Vad händer med dina digitala tillgångar efter din bortgång?

Arv

3 minuters läsning

Digitalt arv: Vad händer med dina digitala tillgångar efter din bortgång?

I en digitalt driven värld blir frågan om vad som händer med våra digitala tillgångar efter vår bortgång allt viktigare. Digitala tillgångar, från sociala mediekonton till e-post och onlinebankkonton, utgör en väsentlig del av vårt arv. Men utan tydliga riktlinjer och åtgärder kan hanteringen av dessa tillgångar bli komplicerad för våra efterlevande.
Kan man testamentera bort sitt arv? En tydlig förklaring

Arv

3 minuters läsning

Kan man testamentera bort sitt arv? En tydlig förklaring

När det kommer till arv och testamenten, finns det många frågor och viss förvirring. En vanlig fråga är om det är möjligt att genom ett testamente ge bort allt sitt arv till någon annan, och hur detta förhåller sig till svensk lagstiftning. Låt oss bryta ner detta på ett enklare sätt.
​Hantera skulder i dödsbo

Dödsbo

2 minuters läsning

​Hantera skulder i dödsbo

Att navigera genom de juridiska och ekonomiska aspekterna av ett dödsbo med skulder kan vara en utmanande process. Denna artikel syftar till att ge en klar vägledning om hur man identifierar och hanterar skulder i ett dödsbo, vilka konsekvenserna är för arvtagarna, samt vilka rättigheter och skyldigheter man har.
Roller i ett dödsbo

Arv

2 minuters läsning

Rollerna i ett dödsbo

När någon dör startar en viktig process för att ta hand om personens saker och pengar. Detta kallas för att hantera ett dödsbo. Det är ett stort jobb som innebär att man måste ta reda på allt som den avlidne ägde och skulderna de hade. För att göra detta på rätt sätt finns det olika roller eller jobb som personer måste göra. Dessa roller är viktiga för att se till att allt går rätt till och att den avlidnes saker och pengar hanteras på ett rättvist sätt.
Vilka regler gäller vid dödsbo

Dödsbo

2 minuters läsning

Vilka regler gäller vid dödsbo

När någon avlider finns det en del viktiga saker som måste ordnas. I Sverige finns det regler för hur man ska ta hand om den avlidnes saker och pengar, som kallas dödsbo. Här är en enkel förklaring av de viktigaste reglerna och stegen som behövs för att hantera ett dödsbo.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.