Avtalsmallar

Gratis mall för samboavtal

Ska du och din sambo skriva ett samboavtal som förtydligar vem som ska få vad vid en separation? Då kan du ta hjälp av vår gratis mall för samboavtal. Försäkra dig om att inget glöms bort och att era tillgångar fördelas på ett sätt som passar er. Känner du dig ändå osäker på vad ett samboavtal faktiskt är och vad det ska innehålla kan du läsa mer om detta nedan.

Samboavtal

Psst! Glöm inte att spara en kopia i Digitala valvet

Vad är ett samboavtal?

Sambolagen innefattar vissa regler man som sambos måste följa. Genom att skriva ett samboavtal kan du däremot avtala bort dessa regler. Samboavtalet är ett skriftligt avtal och innefattar en överenskommelse om att den bostad eller det bohag du och din sambo äger tillsammans inte ska fördelas. Bostaden eller bohaget kallas för samboegendom och är det enda som samboavtalet gäller. Med sambos definieras två personer som bor tillsammans och har en relation, men som inte är gifta.

Egendom som införskaffats på egen hand innan ni flyttade ihop räknas inte som samboegendom. Bilar, båtar och fritidshus är inte heller samboegendom eftersom det varken räknas som bostad eller bohag.

Varför ska jag skriva ett samboavtal?

Det är aldrig ett måste att skriva ett samboavtal. Däremot bör du och din sambo skriva ett avtal om ni inte vill att er samboegendom ska delas lika mellan er. Det är endast genom att skriva ett samboavtal som ni kan komma undan sambolagens regler.

Samboavtalet kan skrivas både innan ni flyttar ihop eller när ni är sambos. Det viktigaste är att ni båda skriver under avtalet och att det är juridiskt korrekt.

När börjar samboavtalet gälla?

Om ni skriver samboavtalet innan ni flyttar ihop börjar det gälla från och med inflyttningsdagen. Om ni skriver avtalet när ni redan bor tillsammans, gäller avtalet också från den dag ni flyttade ihop. Däremot kan ni i avtalet ange att den egendom som ni skaffade innan avtalet skrevs inte ska ingå. Kom ihåg att samboavtalet inte gäller om en av er redan begärt bodelning.

Hur skriver man ett samboavtal?

Hur ni väljer att skriva samboavtalet är relativt fritt, däremot måste följande punkter finnas med:

  1. Vilka ägodelar som ska vara enskild egendom
    Om du eller din sambo ska ha rätt till en särskild egendom när ni flyttar isär ska detta specificeras i samboavtalet. Ägodelen ska då anses som en enskild egendom istället för en samboegendom.
  2. Vilken samboegendom som ska delas upp enligt sambolagen
    Om det finns delar av samboegendomen som fortsatt ska omfattas av sambolagen ska detta klargöras i samboavtalet. Hit hör enbart det som ni har skaffat för gemensamt bruk. Ägodelar som ni införskaffade innan ni flyttade ihop påverkas varken av sambolagen eller samboavtalet.
  3. Vad som händer med bostaden
    Om du och din sambo har en gemensam bostad som införskaffats under samboförhållandet behöver ni i avtalet klargöra vad som ska hända med bostaden vid en separation. I vissa situationer kan sambolagens regler inte avtalas bort. Detta skulle exempelvis kunna vara om du eller din sambo har synnerliga skäl att få behålla bostaden.

Hur fungerar en fullmakt vid ett dödsbo?

Efter ett dödsfall ska det dödsbo som den bortgångne lämnar efter sig delas upp mellan dödsbodelägarna. En fullmakt kan då intyga att övriga dödsbodelägare ger en av delägarna rätten att företräda dem i frågor som rör dödsboet. Läs mer om vad som gäller när ett dödsbo ska delas upp här.

Vanliga missar i samboavtal

Det finns missar som ofta förekommer i samboavtal, och som på ett eller annat sätt bidrar till att avtalet inte är giltigt. Detta kan vara fel som att avtalet:

Inte följer lagens formkrav. Avtalet måste exempelvis vara skriftligt.

Tar upp egendom som inte är samboegendom.

Inte förtydligar vilken egendom samboavtalet gäller.

Inkluderar arv. Ett samboavtal innebär inte att ni kommer ärva varandra vid en bortgång, även om det står skrivet i avtalet. Då krävs även ett testamente.
Använd Fernitas mall när du ska skriva ett samboavtal för att försäkra dig om att ingen viktig information glöms bort.

Hur länge gäller ett samboavtal?

Det kommer inte finnas någon speciell dag då samboavtalet upphör. Avtalet gäller även när ni flyttat isär då en av er fortfarande kan begära bodelning. Bodelningen görs då i enlighet med samboavtalet.

Går det att göra ändringar i eller upphäva avtalet?

Samboavtalet kan enbart ändras eller upphävas om ett nytt avtal skrivs. Både du och din sambo måste gå med på och samtycka till att samboavtalet skrivs, ändras eller upphävs. Om ni har ändrat er och vill att all egendom ska delas lika måste ni upphäva det tidigare samboavtalet. Skriv sedan ett nytt avtal där ni anger att ni upphäver det tidigare samboavtalet och att samtlig egendom härmed ska ingå i en bodelning.

Även om ni enbart vill ändra på det som står i avtalet måste ni skriva ett helt nytt där ni ännu en gång anger hur egendomen ska fördelas. Detta gäller även om ni vill lägga till en egendom som inte ska ingå i bodelningen.

Börja alltid det nya avtalet med att skriva att det tidigare ska upphävas. Skriv därefter vad ni vill ska gälla istället.

Ladda ner vår gratis mall för samboavtal

Att skriva ett samboavtal gör du enklast med vår mall. Denna passar utmärkt oavsett om samboavtalet ska innefatta en bostadsrätt eller ett gemensamt bohag. Försäkra dig om att du inte missar några viktiga detaljer – ladda ner vår gratis mall redan idag.

Fortsätt läsa

Relaterade artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Skapa ett konto för att börja använda Fernitas digitala tjänster

Kom igång nu

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.