Dödsbo

3 minuter läsning

Sälja dödsbo innan bouppteckning – går det?

Som efterlevande kan man vilja få allt som har med dödsboet att göra undanstökat så fort som möjligt. Men går det att sälja ett dödsbo innan bouppteckningen är klar? Detta ska vi försöka reda ut i denna artikel.

När kan dödsboet gå till försäljning?

I juridisk mening ska dödsboet ses som en egen juridisk person fram till dess att bouppteckningen har avslutats och lämnats in till Skatteverket. Det innebär att du som dödsbodelägare inte har rätt att sälja hela eller delar av den avlidnes tillgångar innan dödsboet upphört. 

 

Bouppteckningen är som bekant en sammanställning över den dödes tillgångar och skulder. För att det ska bli balans i räkningen och för att undvika arvstvister är det därför viktigt att bouppteckningen är klar innan ni börjar tömma dödsboet eller sälja den dödes tillgångar. Som dödsbodelägare är det också viktigt att känna till att försäljning av ett dödsbos tillgångar innan avslutad bouppteckning räknas som bedrägeri eller förskingring, vilket kan ge fängelse i upp till två år. 

 

Du som dödsbodelägare kan även bli ersättningsskyldig ifall Skatteverket skulle upptäcka att det saknas tillgångar i dödsboet. 

 

Det korta svaret blir därför: Upprätta en bouppteckning innan ni börjar sälja och tömma dödsboet. 

 

 

 

Finns det undantag?

Här blir svaret både ja och nej. Som efterlevande har ni skyldighet att först upprätta en bouppteckning. Bouppteckningen ska visa vilka tillgångar och skulder den avlidne hade vid tiden för hans eller hennes bortgång. Däremot finns det inga krav kring att bouppteckningen ska ha registrerats innan ni kan lägga upp en fastighet eller lösöre till försäljning. Det enda kravet är att den ska vara klar. 

 

Under tiden som ni väntar på att bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket kan ni fördela dödsboets tillgångar fritt. Det enda villkoret är att alla dödsbodelägare är överens. Råder det oenighet kring fördelning och arv? Finns det oklarheter kring vilka som har rätt att ärva? I så fall måste bouppteckningen ha registrerats och arvskiftet genomförts innan ni kan börja sälja av dödsboets tillgångar. 

 

 

 

Hur snabbt kan man göra en bouppteckning?

Oavsett hur små eller stora tillgångar en avliden släkting lämnar efter sig så är det viktigt att allt tas upp i bouppteckningen. Hur snabbt det tar att göra en bouppteckning beror helt på faktorer som dödsboets omfattning, antalet dödsbodelägare, testamenten, eventuella oenigheter, med mera. 

 

Ibland har den avlidne varit förutseende och upprättat ett register över samtliga tillgångar och skulder. I sådana fall är det bara att utgå ifrån detta dokument och gå igenom det tillsammans på bouppteckningsförrättningen. Utgångspunkten vid bouppteckningar är alltid att den avlidne vill vara så rättvis och transparent som möjligt. Det brukar därför inte finnas skäl att misstänka oegentligheter, vilket gör att bouppteckningen oftast går snabbt och smärtfritt. 

 

 

Behöver du ett säkert ställe att samla alla viktiga dokument i? Prova det Digitala Valvet idag och underlätta för dina efterlevande att hantera din bortgång. 

 

 

Andra gånger har den avlidne lämnat efter sig ett dödsbo bestående av oregistrerade tillgångar, muntliga överenskommelser och ditintills okända bröstarvingar. I sådana fall kan det vara bäst att kontakta en jurist- eller begravningsbyrå för att bringa klarhet i vilka tillgångar som finns och vem som har rätt till vad. Som dödsbodelägare bör man vara beredd på att en sådan process kan ta tid och kosta dödsboet en del pengar

 

Det snabbaste och billigaste sättet att göra en bouppteckning på är att göra den själv, utan inblandning av jurist eller bouppteckningsman. Hur denna process går till kan du läsa om i vår guide “Hur gör man en bouppteckning?”. 

 

Skapa konto

Skapa konto

På Fernita har du ditt egna digitala valv och kan använda vår tjänst Hantera en bortgång.

Prova gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Digitalt arv: Vad händer med dina digitala tillgångar efter din bortgång?

Arv

3 minuters läsning

Digitalt arv: Vad händer med dina digitala tillgångar efter din bortgång?

I en digitalt driven värld blir frågan om vad som händer med våra digitala tillgångar efter vår bortgång allt viktigare. Digitala tillgångar, från sociala mediekonton till e-post och onlinebankkonton, utgör en väsentlig del av vårt arv. Men utan tydliga riktlinjer och åtgärder kan hanteringen av dessa tillgångar bli komplicerad för våra efterlevande.
Kan man testamentera bort sitt arv? En tydlig förklaring

Arv

3 minuters läsning

Kan man testamentera bort sitt arv? En tydlig förklaring

När det kommer till arv och testamenten, finns det många frågor och viss förvirring. En vanlig fråga är om det är möjligt att genom ett testamente ge bort allt sitt arv till någon annan, och hur detta förhåller sig till svensk lagstiftning. Låt oss bryta ner detta på ett enklare sätt.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.