Dödsbo

3 minuter läsning

Sälja dödsbo innan bouppteckning – går det?

Som efterlevande kan man vilja få allt som har med dödsboet att göra undanstökat så fort som möjligt. Men går det att sälja ett dödsbo innan bouppteckningen är klar? Detta ska vi försöka reda ut i denna artikel.

När kan dödsboet gå till försäljning?

I juridisk mening ska dödsboet ses som en egen juridisk person fram till dess att bouppteckningen har avslutats och lämnats in till Skatteverket. Det innebär att du som dödsbodelägare inte har rätt att sälja hela eller delar av den avlidnes tillgångar innan dödsboet upphört. 

 

Bouppteckningen är som bekant en sammanställning över den dödes tillgångar och skulder. För att det ska bli balans i räkningen och för att undvika arvstvister är det därför viktigt att bouppteckningen är klar innan ni börjar tömma dödsboet eller sälja den dödes tillgångar. Som dödsbodelägare är det också viktigt att känna till att försäljning av ett dödsbos tillgångar innan avslutad bouppteckning räknas som bedrägeri eller förskingring, vilket kan ge fängelse i upp till två år. 

 

Du som dödsbodelägare kan även bli ersättningsskyldig ifall Skatteverket skulle upptäcka att det saknas tillgångar i dödsboet. 

 

Det korta svaret blir därför: Upprätta en bouppteckning innan ni börjar sälja och tömma dödsboet. 

 

 

 

Finns det undantag?

Här blir svaret både ja och nej. Som efterlevande har ni skyldighet att först upprätta en bouppteckning. Bouppteckningen ska visa vilka tillgångar och skulder den avlidne hade vid tiden för hans eller hennes bortgång. Däremot finns det inga krav kring att bouppteckningen ska ha registrerats innan ni kan lägga upp en fastighet eller lösöre till försäljning. Det enda kravet är att den ska vara klar. 

 

Under tiden som ni väntar på att bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket kan ni fördela dödsboets tillgångar fritt. Det enda villkoret är att alla dödsbodelägare är överens. Råder det oenighet kring fördelning och arv? Finns det oklarheter kring vilka som har rätt att ärva? I så fall måste bouppteckningen ha registrerats och arvskiftet genomförts innan ni kan börja sälja av dödsboets tillgångar. 

 

 

 

Hur snabbt kan man göra en bouppteckning?

Oavsett hur små eller stora tillgångar en avliden släkting lämnar efter sig så är det viktigt att allt tas upp i bouppteckningen. Hur snabbt det tar att göra en bouppteckning beror helt på faktorer som dödsboets omfattning, antalet dödsbodelägare, testamenten, eventuella oenigheter, med mera. 

 

Ibland har den avlidne varit förutseende och upprättat ett register över samtliga tillgångar och skulder. I sådana fall är det bara att utgå ifrån detta dokument och gå igenom det tillsammans på bouppteckningsförrättningen. Utgångspunkten vid bouppteckningar är alltid att den avlidne vill vara så rättvis och transparent som möjligt. Det brukar därför inte finnas skäl att misstänka oegentligheter, vilket gör att bouppteckningen oftast går snabbt och smärtfritt. 

 

 

Behöver du ett säkert ställe att samla alla viktiga dokument i? Prova det Digitala Valvet idag och underlätta för dina efterlevande att hantera din bortgång. 

 

 

Andra gånger har den avlidne lämnat efter sig ett dödsbo bestående av oregistrerade tillgångar, muntliga överenskommelser och ditintills okända bröstarvingar. I sådana fall kan det vara bäst att kontakta en jurist- eller begravningsbyrå för att bringa klarhet i vilka tillgångar som finns och vem som har rätt till vad. Som dödsbodelägare bör man vara beredd på att en sådan process kan ta tid och kosta dödsboet en del pengar

 

Det snabbaste och billigaste sättet att göra en bouppteckning på är att göra den själv, utan inblandning av jurist eller bouppteckningsman. Hur denna process går till kan du läsa om i vår guide “Hur gör man en bouppteckning?”. 

 

Skapa konto

Skapa konto

På Fernita har du ditt egna digitala valv och kan använda vår tjänst Hantera en bortgång.

Prova gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

När öppnar man ett testamente?

Testamente

3 minuters läsning

När öppnar man ett testamente?

Ett testamente är ett viktigt juridiskt dokument som uttrycker den avlidnes önskemål angående fördelningen av egendom och tillgångar. Men när får man egentligen öppna ett testamente? Vem får öppna det? Och när träder testatorns önskemål i kraft? I den här artikeln talar vi mer om vilka regler som gäller när ett testamente ska öppnas.
Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

3 minuters läsning

Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

Att förlora en nära anhörig är tufft och det krävs tid för att läka – och för att hantera allt praktiskt som begravning och bodelning. Då kan det vara skönt att komma ifrån jobbets måsten ett tag. Men har man rätt till betald ledighet vid dödsfall, och är det möjligt att sjukskriva sig när en anhörig dött? Allt om ledighet vid dödsfall kan du läsa i den här artikeln.
Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

Efterlevnad

3 minuters läsning

Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

När någon går bort behöver anhöriga, men också andra aktörer i den avlidnes liv informeras. Men vem ansvarar egentligen för att meddela dödsfall till anhöriga – och vilka ska nås av informationen? Det finns inga lagar som säger hur och vem som ska meddela ett dödsfall. Inte heller finns det några regler kring vem som ska informeras. Däremot är det alltid någon som tar på sig ansvaret att sprida ordet vidare. Mer om vem som meddelar ett dödsfall till anhöriga och till vilka, kan du läsa i den här artikeln.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.