Arv

3 minuter läsning

Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo är alla samlade tillgångar, skulder, fastigheter och tillhörigheter efter en avliden person. Dödsboet är en juridisk person och uppstår automatiskt när någon dör och upphör när arvskifte skett. I den här artikeln ska vi förklara begreppen kopplade till dödsbo och vad ett dödsbo innebär för dig som anhörig.

När en person dör lämnar hon inte bara efter sig en känsla av saknad och fina minnen. Allt som oftast har hon även ägodelar, pengar, fastigheter och annan kvarlåtenskap som behöver gås igenom och delas ut som arv. Om det finns skulder knutna till den avlidne personen ska även dessa betalas med hjälp av de efterlämnade tillgångarna.

 

Syftet med dödsbon är just detta. Att få klarhet i vilka tillgångar och skulder som finns, samt reda ut vem som har rätt till vad. Dessa uppgifter ska sedan redovisas i en så kallad bouppteckning som skickas in till Skatteverket. Enligt lag är de efterlevande skyldiga att uppföra en bouppteckning för dödsboet senast tre månader efter att personen dog.

 

Vilka personer ingår i ett dödsbo?

Dödsboet räknas som en juridisk person, vilket betyder att det har rätt att äga tillgångar och skulder, ingå avtal och utgöra en part i domstolsmål. Givetvis kan inte dödsboet föra sin egen talan, ta beslut eller utföra några ärenden, då det inte är en fysisk person. Detta är istället något ni som efterlevande förväntas sköta. Alla med arvsrätt får gå in som delägare i dödsboet och har således skyldighet att representera dödsboets intressen. Rent praktiskt innebär detta att ni gemensamt ska ta beslut, förvalta dödsboet efter bästa förmåga och se till att arvskiftet genomförs enligt överenskommelse. Arvskifte innebär att de kvarvarande tillgångarna (arvet) delas ut till delägarna. Skiftet av arv innebär också att dödsboet upphör att existera.

 

Finns det bara en delägare i dödsboet krävs inget arvskifte. Då upphör istället dödsboet att existera så fort bouppteckningen kommit in och registrerats hos Skatteverket.

 

Om den avlides make/make eller registrerade partner fortfarande lever är det också vanligt att man gör en bodelning. Mer om bodelning vid dödsfall kan du läsa om i Vad är en bodelning?

 

Vad ska bekostas av dödsboet?

Hur dödsboets tillgångar används är upp till dig och de andra delägarna att bestämma, såtillvida det inte finns ett testamente som tydligt klargör till vad och vem kvarlåtenskapen ska gå. Det finns även andra begränsningar. Först måste exempelvis dödsboets skulder betalas.

 

Sedan finns det kostnader som dödsboet i stort sett alltid brukar betala. Begravningen och dess omkostnader (transporter, blommor, gravöl, m.m.) är ett exempel på en sådan, liksom kostnader för bouppteckning. Många delägare låter även dödsboet betala för städning och tömning av bostaden.

 

Hur ni väljer att använda dödsboets tillgångar är som sagt upp till er. Kom dock ihåg att ni måste vara ense, så att det inte uppstår en arvstvist.

 

Vad händer om det saknas pengar i dödsboet?

Som anhörig kan du inte ärva någon annans skulder. Däremot kan det bli så att arvet ni trodde ni skulle få ut istället går till att betala olika fordringsägare. Om dödsboets skulder överstiger dess tillgångar behöver du försätta dödsboet i konkurs hos närmaste Tingsrätt. När dödsboet är satt i konkurs kommer tillgångarna (även de som tillkommer vid försäljning av t.ex. fastighet) att delas ut till de som har fordringskrav på dödsboet. Dessa har alltid förtur till sina pengar.

Om dödsboet är skuldfritt men ändå har svårt att betala för sin begravning kan du som delägare ansöka om ersättning från kommunen där personen var skriven. Kommunen kan även hjälpa till med bouppteckning, om det saknas medel för att uppföra en sådan.

 

 

Bild på ett hus

 

Hur ska man göra med sakerna i ett dödsbo?

Det kan vara mycket känsligt att gå in i den anhöriges bostad och plocka med sig saker därifrån. Detta trots att du faktiskt blivit lovad dessa föremål medan din släkting var i livet. I regel måste alla tillgångar i dödsboet först tas upp i bouppteckningen innan de kan delas ut som arv. Därför bör alla besök i den dödes bostad antingen meddelas till övriga delägare i förväg eller göras allihop tillsammans.

Av samma anledning bör man inte börja rensa och tömma ett dödsbo innan bouppteckningen är färdig. Detta är dock inte samma sak som att slänga sopor och tömma kylskåp hos den som nyss har dött.

Mer om vad du förväntas göra som vårdare av dödsbo kan du läsa om i vår Checklista: Vad ska man göra när en anhörig har dött?

 

Hur länge ska man spara papper efter ett dödsbo?

Trots att ett dödsbo upphör att existera efter arvskiftet är det alltid en bra idé att spara viktiga papper och dokument. Det tillhör inte ovanligheterna att det dyker upp ny information om barn utanför äktenskapet, okända skulder, eller visar sig finnas felaktigheter i bouppteckningen. Skulle du mot förmodan tappat bort eller råkat slänga originalet så finns alltid en kopia av bouppteckningen hos antingen Skatteverket eller Riksarkivet.

 

Att mitt i sorgearbetet behöva sköta om sin anhöriges dödsbo är inte alltid optimalt. Oftast är mycket att tänka på och många viljor att förhålla sig till. Samtidigt som det är bra om alla blir nöjda är det också viktigt att allt går rätt till.

Kom igång idag

Kom igång idag

Börja att spara saker digitalt för dig själv idag och dem du väljer att dela dina filer med.

Testa gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

När öppnar man ett testamente?

Testamente

3 minuters läsning

När öppnar man ett testamente?

Ett testamente är ett viktigt juridiskt dokument som uttrycker den avlidnes önskemål angående fördelningen av egendom och tillgångar. Men när får man egentligen öppna ett testamente? Vem får öppna det? Och när träder testatorns önskemål i kraft? I den här artikeln talar vi mer om vilka regler som gäller när ett testamente ska öppnas.
Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

3 minuters läsning

Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

Att förlora en nära anhörig är tufft och det krävs tid för att läka – och för att hantera allt praktiskt som begravning och bodelning. Då kan det vara skönt att komma ifrån jobbets måsten ett tag. Men har man rätt till betald ledighet vid dödsfall, och är det möjligt att sjukskriva sig när en anhörig dött? Allt om ledighet vid dödsfall kan du läsa i den här artikeln.
Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

Efterlevnad

3 minuters läsning

Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

När någon går bort behöver anhöriga, men också andra aktörer i den avlidnes liv informeras. Men vem ansvarar egentligen för att meddela dödsfall till anhöriga – och vilka ska nås av informationen? Det finns inga lagar som säger hur och vem som ska meddela ett dödsfall. Inte heller finns det några regler kring vem som ska informeras. Däremot är det alltid någon som tar på sig ansvaret att sprida ordet vidare. Mer om vem som meddelar ett dödsfall till anhöriga och till vilka, kan du läsa i den här artikeln.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.