Två riktigt snåla personer som nervöst undersöker vad en bouppteckning kostar egentligen
Bodelning

4 minuter läsning

Vad kostar en bouppteckning?

När en anhörig går bort är det dödsbodelägarnas ansvar att en bouppteckning blir utförd – och att den blir betald. Men vad kostar egentligen en bouppteckning? Faktum är att priset kan variera en hel del beroende på hur man väljer att gå tillväga. I den här artikeln kommer vi att besvara frågor som vad det kostar att göra en bouppteckning själv och hur mycket större beloppet blir om du exempelvis anlitar en jurist. Läs vidare för att lära dig allt du behöver veta om utgifter för bouppteckning.

I den här artikeln:

  • Vem som sköter bouppteckningen
  • Skillnad mellan en enkel och mer komplicerad bouppteckning
  • ...och mer.

Döds­bo­de­lä­ga­rna sköter boupp­teck­ning­en

​​Som ansvariga för bodelningen har dödsbodelägarna även den viktiga uppgiften att se till att en korrekt bouppteckning upprättas. Ni kan antingen hantera den på egen hand, eller anlita någon som sköter den åt er. Det bästa är såklart om den person som är insatt i den avlidnes ekonomi och tillgångar också är den som tar på sig huvudansvaret. Övriga dödsbodelägare kommer sedan att bli kallade till själva bouppteckningen. Det kan exempelvis vara en partner eller en bröstarvinge.

 

Man kan även anlita en jurist eller ta hjälp av en begravningsbyrå som i sin tur har en egen jurist eller samarbetar med en juristbyrå. Ytterligare en möjlighet är att överlåta ansvaret till en utomstående person som man har förtroende för. 

 

Vad kostar en bouppteckning om man anlitar en jurist? 

Kostnaden för att anlita en jurist som sköter bouppteckningen kan variera en hel del och har främst att göra med vilken jurist du väljer och den tid som krävs för att utföra arbetet. Hur omfattande dödsboets tillgångar och skulder är, har därför stor påverkan.

 

Om ett dödsbo har många dödsbodelägare kan det krävas extra tid att fastställa arvsfördelningen, jämfört med om dödsboet endast har en, eller ett par nära arvingar. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer när man bedömer kostnaden för bouppteckningen. En jurist kostar i genomsnitt mellan 1500–1600 kronor per timme.

 

 

Vad kostar en enkel bouppteckning respektive en mer komplicerad? 

Minimipriset för en enkel bouppteckning med jurist brukar landa på någonstans runt 4000 kronor, och kan sedan stiga upp till det dubbla eller mer, beroende på ärendets komplexitet och den tid som krävs för att slutföra processen. Det är viktigt att vara medveten om dessa potentiella kostnader och diskutera avgifterna i förväg med den jurist du överväger att anlita.

 

 

Vad kostar en bouppteckning om man gör den själv?

Att genomföra en bouppteckning själv är vanligtvis inte särskilt svårt – framförallt inte om du har stått den avlidne nära. Om du väljer att genomföra bouppteckningen helt på egen hand kostar det ingenting.

 

Behöver du vägledning och stöttning kan du alltid rådfråga en jurist eller ta del av någon tjänst för bouppteckning. Det finns exempelvis flera onlinetjänster att ta del av. Så vad kostar då en bouppteckning om man gör den själv? Priset för en sådan tjänst kan variera en hel del – men brukar oftast vara lägre än vad du behöver betala när du anlitar en jurist.

 

Här kan du läsa mer om hur en bouppteckning går till och hur du gör den själv. Du vet väl att du även kan hitta flera användbara mallar som rör dödsfall och förberedelser inför bortgång på Fernitas hemsida. Bland dessa mall för testamente, samboavtal och fullmakt

 

 

 

Vad kostar det om en bouppteckning är sen?

Om en bouppteckning inte lämnas in i tid skickar Skatteverket vanligtvis en påminnelse till dödsbodelägarna. Om bouppteckningen efter en påminnelse fortfarande inte lämnas in till Skatteverket kan det beslutas preliminärt om att utdela en påföljd i form av vite. Detta kallas vitesföreläggande. Om bouppteckningen även denna gång inte skickas in inom den fastställda tidsramen kan Skatteverket ansöka hos förvaltningsrätten om att vite döms ut.

 

Det är dödsbodelägarna som blir skyldiga att betala vitet. Beloppet kan variera, men det ska vara tillräckligt högt för att den person som är ansvarig för att genomföra bouppteckningen ska känna sig manad att fullfölja uppgiften. Även när vite har dömts kvarstår skyldigheten att genomföra och lämna in en bouppteckning.

 

Här kan du läsa mer om när en bouppteckning ska vara klar. 

 

 

Vad kostar en bouppteckning om den inte blir gjord?

Om en bouppteckning inte genomförs över huvud taget och inte lämnas in till Skatteverket, kommer det slutligen att utses en särskild bouppteckningsförrättare. Bouppteckningsförrättaren har ansvaret för att genomföra bouppteckningen och se till att den lämnas in till Skatteverket.

 

Men vad kostar då en bouppteckning som inte blir gjord? Jo, utgiften blir ungefär densamma med en bouppteckningsförrättare som om man själv skulle anlita en jurist för att genomföra bouppteckningen. Vanligtvis är det dödsboet som betalar för förrättarens arbete.

 

Det är viktigt att notera att kostnaderna för att anlita en bouppteckningsförrättare kan variera beroende på olika faktorer, inklusive komplexiteten i dödsboet och den tid som krävs för att slutföra arbetet. 

 

 

Vad händer om det inte finns några pengar i dödsboet? 

Om det inte finns tillräckligt med pengar från den avlidnes tillgångar för att täcka kostnader för begravning och liknande ändamål, kan en dödsboanmälan göras istället för en bouppteckning. Dödsboanmälan fungerar som ett alternativ till bouppteckningen.

 

För att göra en dödsboanmälan vänder sig dödsbodelägaren till socialkontoret i den avlidnes hemkommun. Det är på socialkontoret processen inleds och de kan ge ytterligare vägledning och information om hur man går tillväga med dödsboanmälan. Genom att göra en dödsboanmälan kan man påbörja formaliteterna och få nödvändigt stöd och assistans i ekonomiska frågor som rör begravningen och andra relaterade kostnader.

 

Det är viktigt att komma ihåg att en dödsboanmälan skiljer sig från en bouppteckning och att det är bäst att rådgöra med socialkontoret eller en juridisk expert för att förstå vilken metod som är lämpligast för att hantera den ekonomiska situationen efter den avlidnes bortgång.

 

Har du viktiga filer och minnen som du vill spara på ett tryggt sätt?

Har du viktiga filer och minnen som du vill spara på ett tryggt sätt?

Testa då vår tjänst gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.