Arv

5 minuter läsning

Vem ärver vad och av vem?

Ja, vem ärver egentligen vad och av vem? Och i vilken ordning delas arvet ut? När en person går bort och egendomen ska delas ut är det den så kallade arvsordningen som gäller. Om den avlidne inte har ett testamente vill säga – då är det testamentet som bestämmer vem som ska få ärva vad. Nedan går vi igenom vad som gäller när ett arv ska delas ut.

Du kommer bland annat att få läsa om...

  • Vem ärver först, fru/man eller barn?
  • Vem ärver vad om ni är sambos?
  • Vad ärver man av sina föräldrar?

Delägare i dödsboet ärver

När vi talar om vem som ärver vad vid ett dödsfall kan vi börja med att säga att det är delägarna i dödsboet som ärver de tillgångar som den avlidne lämnar efter sig. I Sverige ärver man inte skulder. Vem av dödsboets delägare som ärver avgörs av om den bortgångne var gift eller inte, och om det finns barn. När det finns ett äktenskapsförord eller testamente som säger att en summa eller specifika värdesaker ska gå till en viss person är det då detta man ska utgå ifrån vid arvskiftet.

 

Läs mer om testamente och hur man skriver ett sådant här.

 

 

Vad är en arvsklass?

Man brukar dela upp den avlidnes efterlevande i tre arvsklasser. I den första arvsklassen finns den avlidnes barn, eller barnbarn om barnet gått bort. Första arvsklassen är den enda som aldrig går helt arvlös eftersom de har tillgång till sin laglott.

 

I den andra arvsklassen ingår den avlidnes föräldrar. Om en av föräldrarna avlidit träder ett eventuellt syskon in i dennes ställe. Även syskonbarn kan ärva. Om det inte finns syskon eller syskonbarn tar den kvarvarande föräldern hela arvet. Halvsyskon ärver om den gemensamma föräldern är i livet. Finns inga hela syskon, syskonbarn eller en förälder som kan ta arvet tar halvyskonet hela.

 

Till den tredje arvsklassen hör den avlidnes far- och morföräldrar. Efter dem ärver deras barn. Det kan alltså vara en moster, farbror, faster eller farbror.

Visuell förklaring över hur de olika arvsklasserna fördelas

Vem ärver först, fru/man eller barn?

Som gift har man oftast rätt till arv. Om den som gått bort var gift är det i regel den efterlevande maken eller makan som ärver först. Men andra ord före de gemensamma barnen. Pågår en skilsmässan mellan makarna gäller inte denna regel. Maken får kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt.

 

De gemensamma barnen kommer ärva när båda föräldrarna gått bort. Särkullsbarn (barn till en avliden där den andra maken inte är förälder) har rätt att få ut sitt arv genast. Barnet har möjlighet att avstå från arvet och istället låta det gå till den efterlevande maken. Då har barnet rätt till efterarv när maken gått bort.

 

 

Vi gör det lite tydligare…

  1. Var du och din partner gifta och utan barn är det i första hand du som ärver.
  2. Var ni gifta och har gemensamma barn ärver du före barnen och bröstarvingarna får vänta på sitt arv till dess att även du gått bort.
  3. Var du och din bortgångne partner inte gifta och du är inte förälder till barnen har barnen rätt till att ta ut sitt arv – om det inte finns ett testamente som säger annat.

 

Vem ärver vad om ni är sambos?

Svaret på frågan om vem som ärver vad om ni är sambos är, ingenting. Om en sambo ska ärva den avlidnes tillgångar måste det finnas ett testamente som säger så. Annars är det i första hand den avlidnes bröstarvingar (från barn och i ett rakt nedstigande led) som ärver. Om en bröstarvinge har dött eller avstår från att ärva går arvet vidare till hans eller hennes barn. Har den avlidna flera barn kommer de alla få en lika stor lott.

 

Om den avlidne inte har några barn ärver föräldrarna. Är inte föräldrarna vid liv är det istället den avlidnes syskon som ärver. Om syskonen har dött ärver deras barn. Finns det inga föräldrar, syskon eller syskonbarn går arvet vidare till farföräldrarna eller morföräldrarna. Efter dem i tur står den avlidnes farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. Deras barn (den avlidnes kusiner) har däremot inte rätt till något arv.

 

 

Du kan begära bodelning

Enligt sambolagen har du som är sambo rätt att begära bodelning av ert gemensamma bohag och bostad, om egendomen köpts för att användas gemensamt. Mer om bodelning kan du läsa här.

 

 

Vi gör det lite tydligare…

  1. Om du och din partner inte är gifta är det i första hand barnen till den avlidne som ärver.
  2. En sambo får bara ärva om det står i ett testamente.

 

 

Vad ärver man av sina föräldrar?

Så vad ärver man egentligen av sina föräldrar? Som vi nämner ovan är det barnets andra förälder (om föräldrarna var gifta) som ärver den bortgångnes tillgångar. Däremot kan en förälder välja att testamentera bort tillgångar till sitt barn. Det som står i testamentet gäller alltid. Barn ärver dessutom alltid sin laglott.

 

 

Vad är laglott?

Laglott är den del av en arvinges arvslott som enligt lag tillhör arvingen. Denna lott kan alltså inte tas ifrån honom eller henne genom ett testamente. En bröstarvinge har rätt att få ut sin laglott även om det i ett testamentet står att hela eller delar av arvet ska gå till någon annan. För att få ut sin laglott ska bröstarvingen begära jämkning av testamentet. Laglottens storlek är hälften av arvslotten.

 

 

Minderårig som ärver

När ett arv ska gå till en omyndig person kommer barnets förmyndare underrättas av Skatteverket. Det är nämligen förmyndaren (för det mesta vårdnadshavaren) som ansvarar för arvet i barnets räkning. Överstiger arvet prisbasbeloppet (48 300 kronor år 2022) måste beloppet sättas in på ett spärrat bankkonto.

 

Uppgår arvet till över åtta prisbasbelopp (386 400 kronor 2022) måste förmyndaren dessutom årligen lämna en skriftlig redogörelse för hur arvet tagits hand om till överförmyndaren i kommunen. Överförmyndaren måste för det mesta lämna ett samtycke innan det är möjligt att genomföra någon form av handel med barnets tillgångar.

 

 

Vad händer om arvingar och testamente saknas?

Om en person avlider och det inte finns några arvingar eller ett testamente att utgå från, kommer det som personen lämnar efter sig tilldelas Allmänna arvsfonden.

 

 

Låter det krångligt? Fernita hjälper dig med allt det praktiska efter en bortgång

När det otänkbara händer och en anhörig går bort kan det kännas omvälvande. Vi på Fernita vill göra det enklare för dig, eller dina anhöriga, att hantera allt det praktiska. Fokusera mindre på arvskiftet och vem som ska ha vad, och mer på sorgearbetet.

 

Vill du också underlätta för dina anhöriga efter din bortgång? Då kan du skapa ett konto hos Fernita. I Digitala valvet kan du samla en kopia av ditt testamente och andra viktiga dokument, men också härliga minnen som du vill dela med dig av till dina efterlevande. Vi hjälper sedan dina anhöriga ta sig igenom den första tiden efter din bortgång.

 

Utan att ha ett konto hos oss kan du enkelt och smidigt ladda ned mall för testamente eller en mall för samboavtal. På så sätt kan du börja med att skapa ordning och reda redan idag!

Kom igång idag

Kom igång idag

Börja att spara saker digitalt för dig själv idag och dem du väljer att dela dina filer med.

Prova Fernita gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.