Dödsbo

5 minuter läsning

Vad kostar en begravning?

Vad en begravning kan kosta varierar mycket och beror på en mängd faktorer, som till exempel bostadsort, begravningsbyrå, inhyrda musiker och val av kista och gravsten. I det här blogginlägget ska vi gå igenom kostnaderna för en begravning samt vad som brukar ingå i de uppläggen.

Den billigaste formen av begravning

Den enklaste formen av begravning är en begravning utan ceremoni och ligger någonstans mellan 10 000-15 000 kronor i pris. Detta är den absolut billigaste begravningen och går till som så att den avlidne tas direkt från sjukhuset till krematoriet. Askan överlämnas sedan till de närmaste anhöriga som själva får ordna med en ceremoni (eller välja att avstå). Själva gravsättningen är vanligtvis i en minneslund, urngrav eller askgravplats. Man kan också sprida askan i naturen eller i havet. För detta krävs dock ett tillstånd från Länsstyrelsen

 

En av de större kostnaderna vid en enkel begravning är kistan personen ska kremeras i. Enligt lag måste alla som kremeras ligga i en kista av trä. På senare tid har det även kommit kistor i wellpapp, men än så länge är det långt ifrån alla krematorier som tar emot pappkistor. Värt att poängtera är att pappkistor och de billigaste träkistorna ligger i samma prisnivå. 

 

 

Kostnader för vanlig begravning i kyrka

Den vanligaste formen av begravning är en klassisk kyrklig begravning. För detta krävs att den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Var personen inte medlem så är det en borgerlig begravning som gäller. En kyrklig begravning med musik, blommor, hantering av den döde, samt begravningsbyrå brukar ligga någonstans mellan 20 000 och 30 000 kronor. Vad begravningen landar på beror på vad ni som anhöriga vill ska ingå. 

 

Denna form av begravning är den vanligaste idag.

 

 

Extraordinär begravning

Framträdanden med etablerade musiker och operasångare, lyxig minnesstund på fin restaurang, stor dödsannons i tidningen, vacker kista i ädelträ, överdådiga blomsterarrangemang och en gravsten utöver det vanliga. Kort sagt kan en begravning gå på hur mycket som helst. Hur mycket ni vill lägga på er anhörigs begravning bestämmer ni själva (det är allt som oftast dödsboet som betalar ändå!). Det kan också vara så att den avlidne kan ha skrivit upp önskemål om en storslagen begravning i sitt testamente eller digitala valv.

 

 

Så bekostas begravningen

En begravning består av många olika kostnader, som i sin tur bekostas av olika aktörer (stat, kommun, dödsbo). De större kostnaderna, som till exempel kremering och gravplats, ingår då man betalar statlig inkomstskatt. Har du betalat kyrkoavgift ingår även begravningsceremonin i en kyrka. Det finns dock kostnader som dödsboet ska stå för själv. Här ska vi reda ut kostnaderna för en vanlig begravning. 

 

 

Begravningsavgift

Begravningsavgiften är en del av din inkomstskatt och utgör i de allra flesta kommuner 26 öre per varje intjänad hundralapp. 

 

Även om du inte är medlem i Svenska kyrkan så har du ändå rätt till en begravning, dock inte i kyrkans regi. Som icke-medlem kommer dina anhöriga bli anvisade en lokal där de kan hålla begravningen. Vanligtvis är detta ett kapell, alternativt en lokal utan religiösa symboler. Kostnaderna täcks av begravningsavgiften. 

 

 

Vidare har du rätt till följande:

 

 • Kostnadsfri gravplats i 25 år (det finns gravplatser för alla, oavsett trosinriktning) 
 • Förvaring av kroppen fram till begravningen
 • Bisättningslokal
 • Kremering
 • Lokal för begravningsceremoni (t.ex. kapell)
 • Transport av kista eller urna mellan begravning, begravningsplats, krematorium, m.m
 • Gravsättning i minneslund

 

Medlem i Svenska kyrkan

Som medlem i Svenska kyrkan har du, genom din kyrkoavgift, rätt till en kostnadsfri kyrklig begravningsceremoni med präst och musik. Vaktmästartjänster som till exempel arrangemang av blommor, öppning och stängning av kyrkan, med mera, ingår också. 

 

 

Dödsbo

Utöver de kostnader som tagits upp ovan tillkommer kostnader för begravningsbyrå, minnesstund, gravsten, kista och en lång rad andra utgifter (i nästa stycke ger vi exempel på dessa, samt vad de kan kosta). Detta är kostnader som dödsboet traditionellt sett ska stå för. Som dödsbodelägare kan man ha synpunkter på hur mycket som ska gå till att bekosta den avlidnes begravning, men rent generellt ska begravningskostnaderna ha företräde framför andra skulder. 

 

Finns det inte tillräckligt med pengar i dödsboet för att bekosta begravningen kan man ansöka om bidrag från kommunen där den avlidne var skriven. 

 

Läs mer om vad som gäller för dödsbon och begravningar här

 

 

Exempel på kostnader vid begravning

Som tidigare nämnts består en begravning, samt hanteringen av den döde, av många kostnader. Här är några exempel på dessa 

 

  • Omhändertagande av den döde. Nedläggning i kista, svepning/påklädning i egna kläder kostar ca 1000-1500 kronor. 
  • Dödsannons. En dödsannons med symbol och en liten dikt brukar kosta mellan 1000-5000 kronor beroende på tidning och storlek.
  • Vissa transporter. De flesta transporter av den döde bekostas genom begravningsavgiften. Det kan dock tillkomma transportkostnader som dödsboet behöver stå för, som exempelvis transporter av kista från bårhus till ceremonilokal eller transporter utanför folkbokföringsorten. En kortare kisttransport kostar runt 2000 kronor. 
  • Kista och/eller urna. Kista är obligatorisk och kostar från 4500 kronor och uppåt. En enklare urna kostar runt 1000 kronor. 
  • Officiant eller präst utanför församlingen kostar mellan 3000-5000 kronor (gäller ej  medlemmar i Svenska kyrkan). 
  • Inhyrd musiker/solist till begravning kostar runt 2500-3000 kronor. 
  • Gravsten. En gravsten kan kosta från 10 000 upp till flera hundra tusen kronor, beroende på material, storlek och utformning. 
  • Kistdekoration. En vacker kistdekoration kostar runt 2500-3000 kronor. 
  • Krans med textat band kostar från 1500 kronor och uppåt.
  • Arvodet till begravningsbyrån brukar hamna någonstans mellan 5000 och 15000 kronor för en vanlig begravning. 
  • Mat och dryck till minnesstunden. Kostnaden för minnesstunden varierar mycket, beroende på antalet gäster och huruvida det rör sig om fika eller caterad mat inklusive dryck. 
  • Övriga kostnader. I tillägg till de utgifter vi listat tillkommer alltid övriga kostnader, så se till att det finns buffert för detta i dödsboet. 

 

Begravningens kostnader beror på var i landet du bor

Vad slutnotan för begravningen hamnar på beror till viss del var någonstans i landet du bor. 

Om du bor på en mindre ort kan bristen på konkurrens göra så att din lokala begravningsbyrå kan ta mer betalt än vad de skulle kunna göra på andra håll. 

 

När det kommer till hantverk, som exempelvis avancerade blomsterarrangemang, så är detta också mycket varierande i pris. En del ansedda florister i våra större städer kan ta priser som är mångdubbelt högre än hos en vanlig florist. Detsamma gäller musiker till själva begravningen. Framstående operasångare och instrumentalister kan ta ett mycket högre arvode än en mindre etablerad musiker. 

 

I slutänden är det viktigaste att det blir en fin och stämningsfull ceremoni. Oftast räcker det med det enkla och värdiga, dvs. en vanlig kyrklig eller borgerlig begravning. Kontakta din begravningsbyrå för mer information gällande kostnader för begravningar där du bor. 

 

Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.