Digitala valvet

5 minuter läsning

Vad är ett testamente och vad krävs för att det ska vara giltigt?

Har du funderat på att skriva ett testamente men tänkt att din bortgång ligger långt fram i tiden? Eller vill du skriva ett men vet inte vad det ska innehålla? Att ha ett testamente är alltid viktigt, oavsett hur din situation ser ut i dagsläget. Läs vidare för att lära dig allt om vad ett testamente är och vad som krävs för att det ska vara giltigt.

Vad är ett testamente?

Så vad är då ett testamente? Ett testamente är ett slags juridiskt bindande dokument som du skriver för att själv kunna bestämma vad som ska hända med dina tillgångar efter att du gått bort. Du som skriver testamentet kallas för testator och det arv som du lämnar efter dig kallas för kvarlåtenskap.

 

Du ska själv underteckna och datera testamentet och två personer måste bevittna detta samt skriva under. Det som står i testamentet är inte skrivet i sten, du kan själv ändra det som står när som helst. Vill du ändra i ditt testamente är ett alternativ att skriva ett helt nytt och förstöra det gamla. Det går att göra ändringar i det nuvarande testamentet, men då ska även detta undertecknas och bevittnas av två vittnen. Enligt lag är det alltid det omskriva testamentet som gäller eller det som skrevs senast.

 

Ett testamente underlättar för dina närstående. Oklarheter vad gäller arv kan i värsta fall leda till tvister. Enligt arvsrätten har bröstarvingarna (biologiska eller adopterade barn) alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av kvarlåtenskapen. Vidare delas arvsrätten upp i tre klasser vilka enligt svensk lag bildar arvsordningen. Om det inte finns något testamente är det denna man utgår från.

 

Arvsordningen i fem steg

 1. Efterlevande make/maka/partner
 2. Första arvsklassen i rakt nedstigande led (barn, barnbarn och barnbarnsbarn).
 3. Andra arvsklassen. Hit hör föräldrar och syskon samt syskonbarn.
 4. Tredje arvsklassen är far- och morföräldrar och deras barn (faster, farbror, moster och morbror).
 5. Kusiner har inte rätt till något arv. Om du saknar anhöriga eller testamente kommer pengarna gå till den Allmänna arvsfonden.

 

Vad är syftet med ett testamente?

Syftet med testamentet är som vi nämner ovan att du själv ska kunna bestämma vad som händer med de tillgångar som du lämnar efter sig. Det finns många fördelar med att skriva ett testamente.

 

Testamentet underlättar för dina anhöriga när de ska hantera din bortgång. Det är dessvärre så att arv och pengar ofta leder till konflikter. Med ett testamente minskar risken för tvister. När en person avlider fördelas tillgångarna enligt den ovan nämnda arvsordningen. Med ett testamente ha du möjlighet att ändra denna ordning (med undantag från barnens arvslott).

 

Att skriva ett testamente är extra viktigt om du lever i ett samboförhållande eller har särkullbarn. Sambos ärver inte av varandra. Har du inget testamente och äger en bostad kan din sambo därmed bli tvungen att flytta ut.

 

 

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Tycker du det här med testamente låter krångligt? Oroa dig inte, det behöver faktiskt inte vara speciellt svårt. Det enda du behöver ha koll på är vilka viktiga delar som måste finnas med. Se till att skriva ditt testamente så tydligt som det bara går. Nu kanske du undrar vad som krävs för att ett testamente ska vara giltigt. Jo, det krävs ett antal lagstiftade formkrav. Om ett eller flera av dessa krav inte uppfylls är testamentet ogiltigt.

 

 • Testamentet ska vara skriftligt och det ska alltid vara en originalversion, inte en kopia. Med fördel förvarar du en kopia i t.ex. Digitala valvet, glöm inte att berätta var originalet finns.
 • Den som upprättar testamentet måste vara myndig, med andra ord 18 år eller äldre. En person som är 16 år får upprätta ett testamente, men då gäller det bara inkomster som denne sparat ihop till själv.
 • Testamentet måste skrivas av den som det avser samt vara daterat och undertecknat av denne.
 • Testamentet ska bevittnas och skrivas under av två personer som ska vara närvarande samtidigt. Dessa får inte vara släkt eller nämnas i testamentet.
  Det finns även vissa formkrav som kan vara bra att inkludera i ett testamente

 

En så kallad vittnesmening där de som varit vittnen intygar att du som skrivit testamentet varit vid fullt förstånd då testamentet skrevs.
Vittnenas personnummer och namnförtydligande.

 

Glöm inte att läsa vår guide till hur du skriver testamente

 

 

Vad kostar ett testamente?

För inte så många år sedan hänvisades den som ville skriva ett testamente till en advokat eller en annan jurist. Tack vare internet behöver du idag inte betala speciellt mycket för att skriva ett testamente. Du kan via internet ta hjälp av advokater och andra jurister som befinner sig på platser i landet där de kostar mindre att anlita. Dessutom finns det webbplatser som erbjuder professionellt utformade dokumentmallar för testamente, som Fernita. Fernitas mallar är dessutom helt gratis.

 

Det är gratis att skapa konto på Fernita och du kan ladda upp 20 dokument. Vill du ladda upp fler än det så kostar det 240 kr per år. Med Fernita får du inte bara tillgång till mallar för testamente. Vi erbjuder även mallar för fullmakt och andra avtal samt säker förvaring av viktiga dokument, och mycket mer. Prova Fernita gratis redan idag. Undersök gärna även våra gratismallar för testamente.

 

 

Vem har rätt att se ett testamente?

När du har gått bort kommer först en bouppteckning upprättas. Här fastställs dina tillgångar och skulder samt vilka som är delägare i din bostad, vilka som är arvingar och testamentstagare. Testamentet ska tas med i bouppteckningen och får öppnas vid förrättningen. Alla arvingar som finns med i testamentet ska bli informerade om detta och vad som står. Det är även vanligt att dessa får en kopia av testamentet.

 

Alla arvtagare kallas till bouppteckningen. Däremot är det inte nödvändigt att alla är med. Om någon inte vill eller inte kan närvara måste denne intyga om att så är fallet, men att han eller hon fått en inbjudan. En person som är omyndig måste företrädas av någon. Företrädaren får inte vara en förälder som själv är en del av testamentet. En god man utses då istället. Om du utsett en särskild person som ska upprätta bouppteckningen i ditt testamente, är det också så det kommer ske. Denna person ska ansvara vid förrättningen samt se till att allt som står i testamentet följs.

 

 

Hur ska ett testamente förvaras?

Testamentet måste förvaras säkert. Det är vanligt att förvara ett testamente gömt i hemmet till exempel i ett värdeskåp. Du skulle även kunna ge över det till en oberoende vän, en advokat eller en begravningsbyrå.

 

Det är även att rekommendera att man förvarar en kopia av testamentet hos oss på Fernita och i det Digitala valvet, sedan ska man inte glömma bort att berätta även här, var orginalet i fysisk form finns. Tänk dig ett digitalt kassaskåp där du kan spara all viktig information som rör din bortgång. Det kan vara allt från papper på huset och fullmakter till olika kontrakt och såklart ditt testamente. Du kan även spara andra föremål av personligt värde som familjebilder, en karta till svampstället eller ett älskat recept.

 

Hos Fernita kan du dessutom enkelt skapa ett testamente och andra juridiska dokument med hjälp av våra mallar och fullmakter. Dessa får dina anhöriga automatiskt tillgång till efter din bortgång.

 

Det är dessutom mycket viktigt att ditt testamente är smidigt att få tag på när dagen väl är kommen. Med Fernita är det enkelt för behöriga personer att komma åt alla viktiga dokument. Prova Fernita helt gratis du med.

Har du viktiga filer som du vill spara på ett tryggt sätt?

Har du viktiga filer som du vill spara på ett tryggt sätt?

Bakom trygg identifiering med BankID kan du ha din plats med viktiga dokument, lösenord och inte minst betydelsefulla minnen.

Prova gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Digitalt arv: Vad händer med dina digitala tillgångar efter din bortgång?

Arv

3 minuters läsning

Digitalt arv: Vad händer med dina digitala tillgångar efter din bortgång?

I en digitalt driven värld blir frågan om vad som händer med våra digitala tillgångar efter vår bortgång allt viktigare. Digitala tillgångar, från sociala mediekonton till e-post och onlinebankkonton, utgör en väsentlig del av vårt arv. Men utan tydliga riktlinjer och åtgärder kan hanteringen av dessa tillgångar bli komplicerad för våra efterlevande.
Kan man testamentera bort sitt arv? En tydlig förklaring

Arv

3 minuters läsning

Kan man testamentera bort sitt arv? En tydlig förklaring

När det kommer till arv och testamenten, finns det många frågor och viss förvirring. En vanlig fråga är om det är möjligt att genom ett testamente ge bort allt sitt arv till någon annan, och hur detta förhåller sig till svensk lagstiftning. Låt oss bryta ner detta på ett enklare sätt.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.