Bodelning

4 minuter läsning

Vad är en bodelning och vad ska ingå i den?

Har du och din make, maka eller sambo beslutat er för att gå skilda vägar? Då har ni säkert också både pengar, värdesaker och kanske en bostad eller ett fordon som ska delas upp mellan er. I Sverige använder vi oss av begreppet bodelning när vi talar om den lag som beslutar om hur era tillgångar ska fördelas vid en skilsmässa, ett uppbrott eller ett dödsfall. Men vad är då en bodelning och hur ska den gå till?

I den här artikeln kommer vi att besvara de viktigaste frågorna:

  • Vad är en bodelning?
  • Hur gör man en bodelning?
  • Vad ingår i bodelningen?

Vad är en bodelning?

Så vad är då en bodelning? Vid en bodelning delar du och din partner upp den egendom som ni har mellan er. Tanken bakom lagen om bodelning är att tillgångarna, men också skulderna, ska delas lika. Däremot måste ni som par komma överens om vem som ska få vad, annars kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare som fattar besluten åt er.

 

En bodelning kan göras vid en skilsmässa eller när ett samboförhållande upphör. Men också när ni fortfarande är gifta eller om någon av er går bort. Gifta makar är enligt lag skyldiga att göra en bodelning samt upprätta ett skriftligt bodelningsavtal. Om bodelningen ska göras vid en skilsmässa ska ni utgå från de egendomar som ni hade den dag som tingsrätten tog emot er ansökan om äktenskapsskillnad. Har du och din partner ett samboförhållande ska ni utgå från den dag då samboförhållandet upphörde. Det finns självklart undantag, exempelvis om det finns ett giltigt samboavtal. Ni kan använda er av vår gratismall för samboavtal för inspiration.

 

Mallar för bodelning ingår i Digitala Valvet.

 

 

Hur gör man en bodelning?

Är ni överens om bodelningen?

Är ni överens om hur egendomen ska delas upp är detta ofta tillräckligt, då kan bodelningen genomföras på ett korrekt sätt. I vissa fall behövs ett avtal som ni skriver under. Detta skulle exempelvis kunna vara om ni äger en fastighet tillsammans. Vill ni kan avtalet sedan registreras hos Skatteverket. Genomförs bodelningen under tiden som ni är gifta och i samband med skilsmässa måste ni anmäla det till Skatteverket, som då registrerar detta.

 

Tips! Avtal och andra viktiga dokument kan förvaras hos Fernita och det Digitala valvet. Ha alla dina viktiga papper sparade på ett och samma ställe tills den dag de behövs.

 

 

Är ni inte överens om bodelningen?

Så hur gör man en bodelning om man inte är överens? Då kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Ni kan faktiskt själva föreslå vem ni vill ska bli bodelningsförrättare, men tingsrätten kan också föreslå en person. Oftast blir det en advokat.

 

Vid er begäran kan domstolen även besluta om vem som får bo kvar i bostaden tills bodelningen är klar. Den av er som vill bo kvar kan begära rätt till något som kallas för kvarsittning. Då får personen bo kvar medan domstolen hanterar er ansökan om bodelningsförrättare. Det går även att göra en separat ansökan om rätt till kvarsittning, för en kostnad på 900 kr.

 

 

Vad ingår i en bodelning?

De tillgångar som ingår i en bodelning är dem som utgör giftorättsgods och de skulder som är hänförliga till giftorättsgodset. Är du och din partner gifta utgör allt det som ni äger som huvudregel giftorättsgodset. Att något är giftorättsgods innebär inte att den andra maken eller makan äger egendomen under äktenskapet. Den som har pengarna på sitt konto eller har köpt/fått föremålet kommer alltid vara ägaren. Giftorätten innebär istället att den ena maken eller makan har rätt till halva värdet av pengarna eller föremålet vid en bodelning.

 

Om någon av er har en enskild egendom ingår inte den i bodelningen. En enskild egendom är ett arv eller en gåva med en föreskrift om att arvet eller gåvan är en enskild egendom. Ni kan även ha upprättat ett äktenskapsförord där det är angivet att vissa tillgångar är enskild egendom. Mer om vad som gäller vid ett arv kan du läsa här.

 

Vad som ska tas med i bodelningen avgöras av den så kallade “bytdagen”. Detta är som vi nämner ovan den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten. De tillgångar och skulder som finns den här dagen kommer utgöra vad som ingår i bodelningen. Är du och din partner sambos omfattas ni av sambolagen. Denna lag säger att all samboegendom som införskaffats för gemensam användning ska delas lika mellan er. Hit räknas alltså inte det som ni köpt innan ni blev sambos.

 

 

Vilka skulder ingår i bodelningen?

Som vi nämner ovan har makar rätt att vid en bodelning får hälften av värdet av de sammanlagda tillgångarna i boet. Detta gäller dock först efter att makarna har räknat av sina respektive skulder.

 

Man får vid en bodelning avräkna sina skulder mot sin del av de gemensamma tillgångarna. Det här gäller dock inte om skulden hör till den enskilda egendomen. Räcker inte tillgångarna för att täcka skulderna kommer nettobehållningen sättas till noll. Då är det bara en av era tillgångar som ska delas på hälften eftersom övriga tillgångar i sin helhet har använts för att täcka skulderna. Om det blir kvar ett överskott efter att båda era skulder har avräknats kommer det utgöra nettobehållningen. Värdet av detta sa läggas samman och delas lika mellan er båda.

 

 

Kan man vägra en bodelning och hur länge?

Det händer allt som ofta att det uppstår konflikter när ett äktenskap upplöses och det ska genomföras en bodelning. Kanske är ni inte överens som att det är bästa att gå skilda vägar, eller så döljer din partner sina tillgångar. Om något inte känns helt rätt kan du eller din partner vägra bodelning.

 

 

Vad händer om jag vägrar en bodelning?

Du kan välja att vägra en bodelning när du ska skilja dig med din partner – och du kan försöka förhala den så länge som möjligt. Däremot säger äktenskapsbalken att det måste ske en delning av bohaget när du och din partner går skilda vägar. Lagen reglerar däremot enbart hur själva delningen går till och vilka dokument som ska skrivas under. Den reglerar inte vid vilken tidpunkt bodelningen ska ske. Det finns ingen bestämd tidsfrist att rätta sig efter. Planerar du att vägra bodelningen? Då kan du faktiskt stå på dig hur länge du vill. Däremot kan din partner ta till andra åtgärder för att genomföra bodelningen.

 

 

Vad händer om min partner vägrar en bodelning?

Det finns hjälp att få om du har en partner som vägrar en bodelning. Du kan bland annat ansöka om en bodelningsförrättare när du lämnar in skilsmässoansökan till tingsrätten. Du kan även ansöka senare, men senast ett år efter skilsmässan.

 

Bodelningsförrättaren hjälper dig att reda ut situationen samt tar del av alla tillgångar och skulder. Dessutom kan förrättaren få till en tvångsdelning, vilket är ett bindande beslut som gäller båda parter. Om din partner inte meddelar vilka tillgångar som finns, kommer han eller hon förläggas med vite.

 

 

Samla era viktiga avtal hos Fernita

Hos Fernita samlar du och din partner era viktiga avtal och andra dokument som behöver förvaras säkert. En bodelning blir dessutom aktuell om någon av er går bort. Då är det viktigt att ni har koll på era viktiga papper som avtal och testamenten. Samla allt hos Fenita för att förbereda er inför dagen då någon av er går bort.

Kom igång idag

Kom igång idag

Börja att spara saker digitalt för dig själv idag och dem du väljer att dela dina filer med.

Prova gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.