Några sambos som diskuterar sin bodelning
Bodelning

3 minuter läsning

Bodelning sambo

När ett samboförhållande når sitt slut uppstår frågan om fördelning av tillgångar och skulder – och en bodelning ska genomföras. Men hur fungerar egentligen en bodelning mellan sambor? Och vilka tillgångar och skulder inkluderas? I denna artikel kommer vi berätta mer om vad som kan ingå i en bodelning vid separation mellan sambor, så att ni smidigt kan dela upp tillgångarna mellan er.

Vad gäller vid bodelning mellan sambor? 


I Sverige är det främst sambolagen som reglerar sambor rättigheter vid bodelning. Sambor definieras som två personer som lever i ett parförhållande och bor tillsammans i en gemensam bostad. När sambor separerar eller om någon av dem avlider, kan en bodelning bli aktuell.

 

Vid bodelning ska samboegendom delas lika mellan parterna, vilket innebär att varje sambo äger hälften av värdet på den gemensamma egendomen. Samboegendom omfattar i huvudsak bostaden och bohaget som anskaffats för gemensamt bruk under sambotiden. Egendom som har införskaffats innan samboförhållandet räknas normalt inte som samboegendom.

 

Om en sambo vill behålla viss egendom kan det finnas möjlighet att lösa ut den andra sambon genom att betala motsvarande värde eller genom en överenskommelse. Om parterna inte kan komma överens kan bodelningen avgöras av domstol.

 

Kom ihåg! Sambor ärver inte automatiskt varandra vid dödsfall. Vid en bortgång har den efterlevande parten alltså inte rätt till arv. Det är därför viktigt för båda parter att upprätta ett testamente – för att den andre ska få ärva. Mer om vem som ärver vad och av vem kan du läsa här

 

 

Vad ingår i en bodelning om man är sambor?

 

Vid en bodelning mellan sambor i Sverige ingår i huvudsak följande:

 

  1. Gemensam bostad: En gemensam bostad är där man har bott tillsammans under sambotiden. Det kan vara en villa, lägenhet eller annan fastighet som ägs gemensamt eller av en av parterna.
  2. Bohag: Detta omfattar de möbler, hushållsapparater, konstverk, inventarier och andra tillhörigheter som har förvärvats för gemensamt bruk under sambotiden. Det kan vara exempelvis möbler, köksutrustning, TV-apparater och andra saker av personligt värde som har förvärvats gemensamt eller separat.

 

Det är viktigt att notera att egendom som ägdes innan samboförhållandet inleddes vanligtvis inte räknas som samboegendom och inkluderas inte i bodelningen. Detta gäller även egendom som en sambo fått i gåva eller genom arv under sambotiden.

 

Vid bodelningen görs en värdering av den gemensamma egendomen för att fastställa värdet. Därefter delas värdet lika, vilket innebär att varje sambo äger hälften av värdet på den gemensamma egendomen.

Mer om vad bodelning är och hur det fungerar kan du läsa här.

 

 

Hur skiljer sig bodelning mellan sambor och gifta par? 

 

Bodelning mellan sambor och gifta skiljer sig åt på flera sätt. Här är några av de viktigaste skillnaderna:

 

  1. Rättslig grund: Bodelning för gifta regleras i äktenskapsbalken, medan bodelning för sambor regleras i sambolagen. Lagarna innehåller olika bestämmelser och regler för fördelning av tillgångar.
  2. Arvsrätt: Gifta har automatisk rätt till arv om ingen särskild testamentarisk ordning finns. Sambor har däremot ingen automatisk rätt till arv utan behöver upprätta testamente för att säkerställa sådana rättigheter.
  3. Egendom som omfattas: Vid bodelning för gifta omfattas i princip all egendom som ägts av makarna, oavsett om den förvärvades före eller under äktenskapet. Vid bodelning för sambor omfattas endast den gemensamma egendomen som förvärvats under samboförhållandet.
  4. Delningsprincip: Vid bodelning för gifta gäller det så kallade giftorättsgodset, vilket innebär att tillgångar och skulder delas lika mellan makarna. Vid bodelning för sambor delas den gemensamma egendomen lika.
  5. Äganderätt: Gifta kan både ha enskild egendom och giftorättsgods, där den senare omfattas av bodelningen. Sambor behåller sin enskilda egendom. Endast den gemensamma egendomen fördelas vid bodelning.

 

Mer om hur bodelning vid skilsmässa fungerar kan du läsa här

 

 

Vad händer om sambo inte begär bo­del­ning vid döds­fall?

Kom ihåg att det inte är obligatoriskt att begära bodelning vid varken separation eller vid en partners död. Om en sambo väljer att inte begära bodelning vid dennes bortgång behåller den överlevande sambon sin egendom. Den avlidnes arvingar ärver den egendom som tillhörde deras anhörig. 

 

Det innebär att egendomen inte delas lika mellan den överlevande sambon och den avlidne sambons dödsbo. Varje part behåller sin egendom och de ekonomiska tillgångarna övergår till de rättmätiga arvingarna enligt arvsrätten. 

 

 

Förvara viktiga dokument säkert 

Behöver du, eller du och din partner, en gemensam plats att förvara viktiga dokument på inför en eventuell separation eller kanske en bortgång? Förvara testamentet och andra dokument i Fernitas Digitala Valvet.

Några sambos som diskuterar sin bodelning

Prova gratis!

Bakom trygg identifiering med BankID kan du fylla ditt digitala valv med allt från viktiga dokument, lösenord till betydelsefulla minnen.

Kom igång
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.