En grupp kompisar som kanske, eller kanske inte, pratar om partiellt arvsskifte. Det är svårt att veta. Det vi kan veta är att de BORDE prata om arvskifte! Det är superduperviktiga grejer, så det är tur att du läser om det nu!
Arv

3 minuter läsning

Partiellt arvskifte – vad är det och hur går det till?

Arv kan vara en känslig fråga, och ibland vill man omfördela eller dela upp arvet för att uppnå en mer rättvis fördelning eller ta hänsyn till specifika behov. Ett sätt att göra detta på är genom ett partiellt arvskifte. Men vad innebär det egentligen?

 

I denna artikel kommer vi titta närmare på vad ett partiellt arvskifte är, när det kan vara relevant och vilka regler som gäller. Oavsett om du är intresserad av att jämna ut ekonomiska ojämlikheter, ta hänsyn till specifika behov hos arvingar eller hitta sätt att undvika framtida konflikter, kommer denna artikel ge dig en insikt i möjligheterna med partiella arvskiften. 

 

 

Vad är ett partiellt arvskifte? 

Ett partiellt arvskifte innebär att en eller flera arvingar avstår från sin rätt till arv eller delar av arvet till förmån för en annan person eller andra arvingar. Det kan göras genom ett skriftligt avtal mellan de berörda parterna.

 

Ett typiskt exempel på ett partiellt arvskifte är när en eller flera arvingar frivilligt överlåter sin andel av arvet till en annan arvinge. Det kan vara till förmån för en bror eller syster eller att arvet delas upp mellan arvingarna på ett annat sätt än vad som skulle vara fallet enligt den lagstadgade arvsordningen.

 

Det är viktigt att komma ihåg att partiella arvskiften måste följa vissa formkrav för att vara giltiga. Det krävs vanligtvis ett skriftligt avtal som undertecknas av samtliga berörda parter och vittnen. Dessutom kan det finnas särskilda regler och begränsningar för fastigheter och andra tillgångar som omfattas av arvet.

 

För att säkerställa att ett partiellt arvskifte genomförs korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning är det alltid rekommenderat att söka professionell rådgivning från en advokat eller jurist med expertis inom arvsrätt i Sverige.

 

Läs även vår artikel där vi berättar mer om vad ett arvskifte är

 

 

När går det att skifta arvet partiellt?

Det är för det mesta möjligt att genomföra ett partiellt arvskifte, där arvet delas upp eller omfördelas mellan arvingar. 

 

Enligt svensk lagstiftning finns det dock vissa begränsningar för partiella arvskiften. För det första måste de vara godkända av samtliga legala arvingar. Alla arvingar som skulle ha rätt till arvet enligt den lagstadgade arvsordningen måste samtycka till och underteckna avtalet för att det ska vara giltigt. Om det finns en legal arvinge som inte samtycker till avtalet, kan det inte genomföras.

 

 

Andra regler för fastigheter

Det finns särskilda bestämmelser som reglerar partiella arvskiften när det gäller fastigheter. Om en fastighet ska ingå i det partiella arvskiftet måste det upprättas ett skriftligt avtal som undertecknas av samtliga legala arvingar och registreras hos Lantmäteriet.

 

Läs även vår artikel Vem ärver vad och av vem?, för att få bättre förståelse för hur ett arv fördelas. 

 

 

När ska jag överväga partiellt arvskifte?

Ett partiellt arvskifte kan vara aktuellt i olika situationer och av olika skäl. Här är några exempel på när ett partiellt arvskifte kan vara relevant:

 

  1. Jämna ut ekonomiska ojämlikheter: Ibland kan det finnas betydande skillnader i ekonomiska förhållanden mellan olika arvingar. Genom ett partiellt arvskifte kan arvingarna komma överens om att en del av arvet överförs från en arvinge till en annan. Då för att jämna ut dessa ojämlikheter och upprätthålla en bättre ekonomisk balans inom familjen. 
  2. Särskilda behov hos vissa arvingar: Det kan finnas situationer där vissa arvingar har specifika behov eller omständigheter som motiverar en omfördelning av arvet. Det kan inkludera att ta hänsyn till arvingar med funktionsnedsättningar, sjukdomar eller andra omständigheter där det behövs extra ekonomiskt stöd. 
  3. Familjens överenskommelse: Ibland kan en familj komma överens om att göra ett partiellt arvskifte för att reflektera specifika önskemål eller för att lösa eventuella konflikter eller oenigheter om arvet. Genom att komma överens och fördela arvet på ett sätt som alla är nöjda med kan man undvika potentiella framtida tvister och konflikter. 

 

Exempel på en situation där arvskifte kan användas

Emma och David är syskon i en familj där Emma har varit ekonomiskt framgångsrik medan David har haft det tuffare ekonomiskt. När deras föräldrar börjar planera sitt arv får de också förståelse för de ekonomiska ojämlikheterna mellan syskonen. För att skapa en mer balanserad fördelning och hjälpa David att få en stabilare ekonomisk framtid kommer de överens om ett partiellt arvskifte.

 

Emma avstår en del av sitt arv till förmån för David. Genom detta kan de omfördela arvet på ett sätt som minskar ojämlikheterna och ger David möjlighet att bygga upp en stabilare ekonomisk grund.

 

 

För att säkerställa att dina tillgångar fördelas rätt mellan dina närstående efter din bortgång, är det alltid bäst att skriva ett testamente. Här kan du reglera vem som ska ärva vad, utöver den lagstadgade arvslotten såklart. Förvara sedan ditt testamente på en trygg plats – förslagsvis i Fernitas Digitala valvet.

En grupp kompisar som kanske, eller kanske inte, pratar om partiellt arvsskifte. Det är svårt att veta. Det vi kan veta är att de BORDE prata om arvskifte! Det är superduperviktiga grejer, så det är tur att du läser om det nu!

Kom igång idag

Hos oss på Fernita kan du tryggt förvara dina digitala filer som bara tillhör dig och de du väljer att dela dem med.

Prova gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

När öppnar man ett testamente?

Testamente

3 minuters läsning

När öppnar man ett testamente?

Ett testamente är ett viktigt juridiskt dokument som uttrycker den avlidnes önskemål angående fördelningen av egendom och tillgångar. Men när får man egentligen öppna ett testamente? Vem får öppna det? Och när träder testatorns önskemål i kraft? I den här artikeln talar vi mer om vilka regler som gäller när ett testamente ska öppnas.
Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

3 minuters läsning

Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

Att förlora en nära anhörig är tufft och det krävs tid för att läka – och för att hantera allt praktiskt som begravning och bodelning. Då kan det vara skönt att komma ifrån jobbets måsten ett tag. Men har man rätt till betald ledighet vid dödsfall, och är det möjligt att sjukskriva sig när en anhörig dött? Allt om ledighet vid dödsfall kan du läsa i den här artikeln.
Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

Efterlevnad

3 minuters läsning

Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

När någon går bort behöver anhöriga, men också andra aktörer i den avlidnes liv informeras. Men vem ansvarar egentligen för att meddela dödsfall till anhöriga – och vilka ska nås av informationen? Det finns inga lagar som säger hur och vem som ska meddela ett dödsfall. Inte heller finns det några regler kring vem som ska informeras. Däremot är det alltid någon som tar på sig ansvaret att sprida ordet vidare. Mer om vem som meddelar ett dödsfall till anhöriga och till vilka, kan du läsa i den här artikeln.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.