Arv

3 minuter läsning

Arvskifte – vad är det och hur ska det utföras?

När en närstående gått bort och bouppteckningen är klar är det dags för er som är dödsbodelägare att skifta boet. Ni delar med andra ord upp tillgångarna mellan er utifrån en överenskommelse, eller utifrån det som står i testamentet om det finns ett sådant. Processen av att skifta boet kallas för arvskifte. Mer om vad arvskifte är och hur man gör ett sådant kan du läsa i denna artikel.

Vad är ett arvskifte?

Så vad är då ett arvskifte? Ett arvskifte är en privat skriftlig handling över fördelningen av ett arv. Handlingen ska alltid undertecknas av alla dödsbodelägare innan arvet betalas ut. Grunden för att ett arvskifte ska kunna ske är att ni som är delägare av dödsboet är överens om hur tillgångarna ska fördelas. Detta gäller alltså de tillgångar som inte benämns i ett testamente. När handlingen är undertecknad och alla den avlidnes skulder är betalda, kan ni börja fördela tillgångarna enligt det som ni kommit överens om.

 

Att genomföra arvskiftet är helt frivilligt. Man kan även välja att behålla dödsboet oskiftat och med det inte fördela tillgångarna.

 

 

Vad händer med boet om vi inte genomför arvskiftet?

Som vi nämner ovan är det frivilligt att skifta boet. Däremot kan det såklart inte fortsätta vara ett dödsbo i all evighet. Det går att samsas om dödsboförvaltningen, men när delägarna avlider lämnas det över till arvingarna. Är dessa flera stycken kommer dödsboet snart bli omöjligt att hantera. Ni som är delägare kommer med andra ord förr eller senare blir tvungna att föra ett arvskifte. Har dödsboet en lantbruksenhet måste det skiftas (eller fastigheten säljas) inom fyra år.

 

Hur gör man ett arvskifte? – Så skriver du en arvskifteshandling

Alla dödsfall är unika och människor lämnar efter sig olika typer av arv. Av den anledningen finns det få generella regler för hur man gör ett arvskifte och hur arvskifteshandlingen ska skrivas.

 

Däremot finns det vissa riktlinjer som du kan följa.

 

  • Arvskifteshandlingen är ett skriftligt dokument där det rent konkret ska framgå hur arvet ska fördelas mellan dödsbodelägarna.
  • Det är inte nödvändigt att följa en specifik blankett eller mall. Ni är tillåtna att upprätta arvskifteshandlingen som ni vill, så länge ni följer de regler och bestämmelser som står i ärvdabalken.
  • Alla dödsbodelägare ska signera arvskifteshandlingen – efter att ni kommit överens.
  • Arvskriftehandlingen är inte nödvändig om du är ensam dödsbodelägare.

 

Arvskifteshandlingen måste innehålla:

 

  • Vad som finns att ärva (efter att skulderna är betalda)
  • Dödsbodelägare
  • Vilka som ska ärva
  • Om det finns eventuella äktenskapsförord eller ett testamente

 

Du vet väl att du hos Fernita även hittar en guide till hur du skriver ett testamente. Alla våra kunder får dessutom tillgång till mallar för arvskifte, testamente, fullmakter och avtal. Vill du bara leta inspiration har vi gratismallar för testamenten, fullmakt och samboavtal

 

 

Vad händer om jag är ensam dödsbodelägare?

Faktum är att det inte är ovanligt med ensamma dödsbodelägare. Detta eftersom efterlevande maka, make eller registrerad partner ärver före gemensamma barn. Det förekommer såklart även andra fall där det bara är en ensam delägare i ett dödsbo. Är du ensam kommer tillgångarna från dödsboet övergå till dig så fort bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket. Det är också därför det inte behövs någon arvskifteshandling. Du måste dock själv se till så att vissa tillgångar registreras på dig. Det här kallas för att föra över tillgångarna.

 

 

Vad kostar ett arvsskifte?

Det är dödsboet som betalar arvode och ersättning till skiftesman. Med andra ord är det inte de enskilda individerna som ingår i dödsboet som ska stå för kostnaderna. I praktiken fungerar det som så att kostnaden tas upp som dödsboets utgift och ska därför dras från kvarlåtenskapen innan arvskiftet görs.

 

Så vad kostar då ett arvskifte? Att ansöka om en skiftesman kostar omkring 900 kr. Förutom ansökningsavgiften ska även ett skäligt arvode betalas till skiftesmannen. Denna avgift kan variera en hel del och beror till stor del på hur komplicerad ekonomin är i dödsboet. Men också vem tingsrätten utser och om det finns några svårlösta frågor att ta tag i. Det är vanligt att summan landar på någonstans mellan 10 000 kr och 30 000 kr.

 

 

Vad är partiellt arvskifte?

Som dödsbodelägare kan ni även välja att göra ett partiellt arvskifte. Då skiftar bara en del av egendomen och resten ligger kvar oskiftat i dödsboet. Det kan finnas tillfällen då ett partiellt arvskifte kan kännas mer lämpligt. Det skulle exempelvis kunna vara då det i dödsboet finns en bostadsrättslägenhet och premieobligationer. Då är det möjligt att skifta ut bostadsrätten och behålla obligationerna tillsammans för att då dela på framtida vinster.

 

 

Få stöttning när din anhöriga går bort med Fernita

Att hantera en bortgång är aldrig enkelt. I kombination med den sorg som uppstår ska även allt det praktiska uträttas. Bouppteckningen ska hanteras och arvskiftet ska genomföras. Mycket ska ske och inget får glömmas bort. Fernita vill göra den svåraste tiden i livet lite enklare. Vi har en checklista för mycket av det praktiska som guidar steg för steg så att ni inte missar något.  Läs mer om Fernita här.

Har du viktiga filer som du vill spara på ett tryggt sätt?

Har du viktiga filer som du vill spara på ett tryggt sätt?

Bakom trygg identifiering med BankID kan du ha din plats med viktiga dokument, lösenord och inte minst betydelsefulla minnen.

Prova gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.