Hus som säkerligen snart ska delas
Bodelning

3 minuter läsning

Hur lång tid tar en bodelning?

En separation eller skilsmässa, eller kanske ett dödsfall, innebär ofta en känslomässigt påfrestande tid. Samtidigt måste vissa praktiska aspekter, som fördelning av ägodelar och tillgångar genom bodelning, hanteras. Om du och din partner ska genomgå en bodelning vid separation, eller om din partner gått bort, dyker det förmodligen upp många frågor. En vanlig sådan är när du kan förvänta dig att processen är avslutad? I denna artikel kommer vi att utforska de olika faktorer som påverkar hur lång tid en bodelning tar – vid ett avslutat äktenskap eller samboförhållande, eller vid ett dödsfall.

Hur lång tid tar vanligtvis en bodelning?

Om ni båda är överens om villkoren går er bodelning snabbt att genomföra på egen hand. Det enda ni behöver göra är att fördela era tillgångar och skriva ett bodelningsavtal. Kom ihåg att er bank kan behöva justera eventuella lån om ni har sådana. Beroende på er boendesituation kan ni också behöva genomföra ägarbyten för er bostad. Då kan ni antingen ansöka om lagfart, överföra bostadsrätten eller uppdatera ert hyresavtal. Själva bodelningsprocessen tar alltså inte lång tid, men att hantera bankärenden och liknande kan däremot dra ut på tiden. 

 

 

Kommer ni inte överens?

Om ni inte kan komma överens måste ni ansöka om en bodelningsförrättare genom tingsrätten. Tiden det tar att få en bodelningsförrättare utsedd påverkas av tingsrättens arbetsbelastning och antalet tillgängliga bodelningsförrättare vid tidpunkten. Ni kommer att få ett meddelande skickat hem med information om er utsedda bodelningsförrättare när tingsrätten har gjort sitt val.

 

Även när ni fått en bodelningsförrättare kan det vara svårt att fastställa exakt hur lång tid bodelningen kommer att ta. Först måste ni samarbeta och tillhandahålla all den information som bodelningsförrättaren behöver för att kunna sammanställa en bodelning som ni båda är överens om. 

 

Om ni inte kan enas kan bodelningsförrättaren genomföra en tvångsbodelning mellan er. Detta tar ibland tid eftersom det kan bli nödvändigt att gå vidare till tingsrätten om någon av er inte godkänner tvångsbodelningen. 

 

Läs även: Vad är en bodelning och vad ska ingå i den?

 

 

Hur lång tid tar en bodelning vid dödsfall? 

Så, hur lång tid tar en bodelning vid dödsfall? Bodelning av dödsbo regleras av ärvdabalken. Tiden det tar för en bodelning kan variera beroende på komplexiteten i den avlidnes tillgångar, skulder och eventuella testamente eller andra juridiska frågor som kan påverka fördelningen av arvet. Ett första steg är att bevaka dödsboet, vilket innebär att skaffa en översikt över den avlidnes tillgångar och skulder. 

 

Därefter kan arvingarna, genom en överenskommelse eller domstolsförfarande, fördela den avlidnes tillgångar och skulder genom bodelning. Om alla parter är överens kan bodelningen genomföras relativt snabbt. Om det uppstår tvister eller om det är nödvändigt att söka juridisk rådgivning kan det förlänga processen.

 

Det är svårt att ge en exakt tidsram för en bodelning vid ett dödsfall, eftersom det beror på flera faktorer. En enklare bodelning kan ta några månader medan en mer komplex bodelning med tvister och rättsliga åtgärder kan ta betydligt längre tid, ibland upp till ett år eller mer.

 

 

Skillnad mellan sambor och gifta

Hur lång tid tar en bodelning vid skilsmässa? 

För gifta par regleras bodelningen av äktenskapsbalken och sker vanligtvis i samband med en skilsmässa. Processen kan vara mer strukturerad och formell eftersom det finns tydliga regler och riktlinjer att följa. Parterna kan komma överens om en bodelning på egen hand eller genom att använda sig av en bodelningsförrättare. Tidsramen för en bodelning inom äktenskap kan variera beroende på egendomens komplexitet och parternas samarbetsvilja. Ibland tar det flera månader att slutföra processen.

 

 

Hur lång tid tar en bodelning vid avslutat samboförhållande? 

För sambor regleras bodelning av sambolagen (om parterna inte har upprättat ett samboavtal). Bodelning för sambor kan vara mer flexibel och anpassningsbar, eftersom parterna har större frihet vad gäller fördelningen av ägodelar. Tiden för en bodelning mellan sambor kan variera beroende på ärendets komplexitet, egendomens omfattning och parternas samarbetsvilja. Processen kan ta allt från några veckor till flera månader, beroende på omständigheterna.

 

Här hittar du vår mall för samboavtal. Du vet väl att du har tillgång till flera användbara avtalsmallar hos Fernita – helt gratis! 

 

Läs även: Vad säger sambolagen om bodelning?

 

 

Vi besvarar dina frågor… 

Kan man göra en bodelning själv? 

Ja, det är möjligt att göra en bodelning själv, både för gifta par och sambor. Om ni är överens och har en klar bild av vilka tillgångar och skulder som ska fördelas kan ni själva genomföra bodelningen utan att involvera en jurist eller bodelningsförrättare. 

Prova gratis

Prova gratis

Bakom trygg identifiering med BankID kan du fylla ditt digitala valv med allt från viktiga dokument, lösenord till betydelsefulla minnen.

Kom igång
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.