Ett par som myser framför diskhon
Bodelning

3 minuter läsning

Vad säger sambolagen om bodelning?

Sambolagen – en lag som kanske inte lika många känner till som den nära besläktade äktenskapslagen. Däremot innehåller den många regler och bestämmelser för par som väljer att leva tillsammans utan att vara gifta. I denna artikel tar vi en titt på vad sambolagen säger om bodelning, och vad detta kan innebära för dig i samborelation.

Vad är sambolagen? 

Sambolagen reglerar rättsförhållandet mellan personer som lever i ett samboförhållande. Syftet med lagen är att ge ekonomiskt och juridiskt skydd vid separation eller dödsfall. 

 

Lagen ger sambor rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Det kan exempelvis gälla gemensam bostad och bohag. Lagen reglerar också vad som händer med gemensam egendom och skulder vid en separation. Varje sambo äger sin egendom och behåller sitt enskilda ägande vid en separation. Om det finns gemensam egendom, till exempel en gemensamt ägd bostad eller införskaffade tillgångar, kan dessa delas upp efter vissa regler. 

 

En sambo kan även ha rätt till ekonomisk ersättning, om han eller hon har bidragit till att den andras egendom ökat i värde.

 

Läs även vår artikel som förklarar hur bodelning för sambor med barn går till. 

 

Inte samma skydd som äktenskapslagen

Vi vill påminna om att sambolagen inte ger samma omfattande skydd och reglering som äktenskapslagen. Den fokuserar främst på ekonomiskt skydd och rättigheter vid separation, medan äktenskapslagen reglerar äktenskapets rättsliga och ekonomiska aspekter. För att säkerställa dina rättigheter och skyldigheter som sambo kan det vara en god idé att upprätta ett samboavtal, som kan anpassas efter era specifika behov och önskemål.

 

 

Vad säger sambolagen om bodelning?

Enligt sambolagen äger varje sambo sin egendom och behåller sitt enskilda ägande vid en separation. Det spelar ingen roll hur länge paret har bott tillsammans eller om de har barn ihop. Däremot finns det vissa undantag där den ena sambon kan ha rätt till ekonomisk ersättning eller utjämning efter separationen.

 

Om en sambo har gjort betydande ekonomiska bidrag till förvärv, underhåll eller förbättring av den andra sambons egendom, kan han eller hon ha rätt till ekonomisk kompensation. Då krävs det att man följer sambolagens kriterier och att anspråket görs inom en viss tid efter separationen. Enligt sambolagen kan allt från möbler till fastigheter och konst ingå i bodelningen. 

 

Mer om hur bodelning för sambor går till och vad som ingår kan du läsa här.  

 

 

Vad innebär det att begära bo­del­ning enligt sam­bo­la­gen?

Att begära bodelning innebär att den ena sambon meddelar den andra om att bodelning ska ske. Här är det sambolagen som bestämmer vad som gäller. Båda samborna har lika rätt till att begära bodelning – och den andra måste gå med på sambolagens bestämmelser. Med det sagt går det inte att vägra bodelning. 

 

 

Är ni överens eller inte?

Det förekommer tillfällen då par inte är överens om hur bodelningen ska gå till. Och därför finns det också olika sätt att hantera en bodelning på – beroende på om ni är överens eller inte. 

 

 

Vi är överens om bodelningen

Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp räcker detta för det mesta för att bodelningen ska kunna genomföras. Det finns fall där avtal måste skrivas – exempelvis om man äger fastigheter. Ni kan som par själva skriva bodelningsavtalet. Kom ihåg att det ska undertecknas av er båda. Det är även möjligt att få avtalet registrerat hos Skatteverket. 

 

 

Vi är inte överens om bodelningen

Är ni inte överens om bodelningen kan ni ansöka till tingsrätten om att få en bodelningsförrättare. Ni kan själva föreslå vem det ska vara, eller så kan tingsrätten göra det åt er. Bodelningsförrättaren är oftast en advokat. 

 

Här kan det även bli upp till domstolen att besluta vem som ska få bo kvar i den gemensamma bostaden. Den som vill bo kvar kan begära rätt till kvarsittning (ensam bo kvar), under tiden som domstolen hanterar er ansökan om bodelningsförrättare. Det går även att göra en separat ansökan om rätt till kvarsittning.

Skapa ditt digitala valv hos Fernita

Skapa ditt digitala valv hos Fernita

Bakom trygg identifiering med BankID kan du fylla ditt digitala valv med allt från viktiga dokument, lösenord till betydelsefulla minnen.

Prova gratis!
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.