Ett par som myser framför diskhon
Bodelning

3 minuter läsning

Vad säger sambolagen om bodelning?

Sambolagen – en lag som kanske inte lika många känner till som den nära besläktade äktenskapslagen. Däremot innehåller den många regler och bestämmelser för par som väljer att leva tillsammans utan att vara gifta. I denna artikel tar vi en titt på vad sambolagen säger om bodelning, och vad detta kan innebära för dig i samborelation.

Vad är sambolagen? 

Sambolagen reglerar rättsförhållandet mellan personer som lever i ett samboförhållande. Syftet med lagen är att ge ekonomiskt och juridiskt skydd vid separation eller dödsfall. 

 

Lagen ger sambor rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Det kan exempelvis gälla gemensam bostad och bohag. Lagen reglerar också vad som händer med gemensam egendom och skulder vid en separation. Varje sambo äger sin egendom och behåller sitt enskilda ägande vid en separation. Om det finns gemensam egendom, till exempel en gemensamt ägd bostad eller införskaffade tillgångar, kan dessa delas upp efter vissa regler. 

 

En sambo kan även ha rätt till ekonomisk ersättning, om han eller hon har bidragit till att den andras egendom ökat i värde.

 

Läs även vår artikel som förklarar hur bodelning för sambor med barn går till. 

 

Inte samma skydd som äktenskapslagen

Vi vill påminna om att sambolagen inte ger samma omfattande skydd och reglering som äktenskapslagen. Den fokuserar främst på ekonomiskt skydd och rättigheter vid separation, medan äktenskapslagen reglerar äktenskapets rättsliga och ekonomiska aspekter. För att säkerställa dina rättigheter och skyldigheter som sambo kan det vara en god idé att upprätta ett samboavtal, som kan anpassas efter era specifika behov och önskemål.

 

 

Vad säger sambolagen om bodelning?

Enligt sambolagen äger varje sambo sin egendom och behåller sitt enskilda ägande vid en separation. Det spelar ingen roll hur länge paret har bott tillsammans eller om de har barn ihop. Däremot finns det vissa undantag där den ena sambon kan ha rätt till ekonomisk ersättning eller utjämning efter separationen.

 

Om en sambo har gjort betydande ekonomiska bidrag till förvärv, underhåll eller förbättring av den andra sambons egendom, kan han eller hon ha rätt till ekonomisk kompensation. Då krävs det att man följer sambolagens kriterier och att anspråket görs inom en viss tid efter separationen. Enligt sambolagen kan allt från möbler till fastigheter och konst ingå i bodelningen. 

 

Mer om hur bodelning för sambor går till och vad som ingår kan du läsa här.  

 

 

Vad innebär det att begära bo­del­ning enligt sam­bo­la­gen?

Att begära bodelning innebär att den ena sambon meddelar den andra om att bodelning ska ske. Här är det sambolagen som bestämmer vad som gäller. Båda samborna har lika rätt till att begära bodelning – och den andra måste gå med på sambolagens bestämmelser. Med det sagt går det inte att vägra bodelning. 

 

 

Är ni överens eller inte?

Det förekommer tillfällen då par inte är överens om hur bodelningen ska gå till. Och därför finns det också olika sätt att hantera en bodelning på – beroende på om ni är överens eller inte. 

 

 

Vi är överens om bodelningen

Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp räcker detta för det mesta för att bodelningen ska kunna genomföras. Det finns fall där avtal måste skrivas – exempelvis om man äger fastigheter. Ni kan som par själva skriva bodelningsavtalet. Kom ihåg att det ska undertecknas av er båda. Det är även möjligt att få avtalet registrerat hos Skatteverket. 

 

 

Vi är inte överens om bodelningen

Är ni inte överens om bodelningen kan ni ansöka till tingsrätten om att få en bodelningsförrättare. Ni kan själva föreslå vem det ska vara, eller så kan tingsrätten göra det åt er. Bodelningsförrättaren är oftast en advokat. 

 

Här kan det även bli upp till domstolen att besluta vem som ska få bo kvar i den gemensamma bostaden. Den som vill bo kvar kan begära rätt till kvarsittning (ensam bo kvar), under tiden som domstolen hanterar er ansökan om bodelningsförrättare. Det går även att göra en separat ansökan om rätt till kvarsittning.

Skapa ditt digitala valv hos Fernita

Skapa ditt digitala valv hos Fernita

Bakom trygg identifiering med BankID kan du fylla ditt digitala valv med allt från viktiga dokument, lösenord till betydelsefulla minnen.

Prova gratis!
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

När öppnar man ett testamente?

Testamente

3 minuters läsning

När öppnar man ett testamente?

Ett testamente är ett viktigt juridiskt dokument som uttrycker den avlidnes önskemål angående fördelningen av egendom och tillgångar. Men när får man egentligen öppna ett testamente? Vem får öppna det? Och när träder testatorns önskemål i kraft? I den här artikeln talar vi mer om vilka regler som gäller när ett testamente ska öppnas.
Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

3 minuters läsning

Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

Att förlora en nära anhörig är tufft och det krävs tid för att läka – och för att hantera allt praktiskt som begravning och bodelning. Då kan det vara skönt att komma ifrån jobbets måsten ett tag. Men har man rätt till betald ledighet vid dödsfall, och är det möjligt att sjukskriva sig när en anhörig dött? Allt om ledighet vid dödsfall kan du läsa i den här artikeln.
Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

Efterlevnad

3 minuters läsning

Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

När någon går bort behöver anhöriga, men också andra aktörer i den avlidnes liv informeras. Men vem ansvarar egentligen för att meddela dödsfall till anhöriga – och vilka ska nås av informationen? Det finns inga lagar som säger hur och vem som ska meddela ett dödsfall. Inte heller finns det några regler kring vem som ska informeras. Däremot är det alltid någon som tar på sig ansvaret att sprida ordet vidare. Mer om vem som meddelar ett dödsfall till anhöriga och till vilka, kan du läsa i den här artikeln.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.