En mysig familjescen under ett träd
Arv

3 minuter läsning

Arv som enskild egendom

Vad är egentligen enskild egendom och kan enskild egendom ärvas? Vill du försäkra dig om att ditt arv inte blandas ihop med den gemensamma egendomen mellan dig och en make eller sambo? Det är möjligt. Då förblir istället egendomen individuellt ägda tillgångar. Genom att utnyttja rätt juridiska verktyg och avtal kan du säkerställa att din arvslott optimeras och att din förmögenhet skyddas. I denna artikel ger vi dig förståelse kring arv som enskild egendom.

Kan arv vara enskild egendom?

Ja, arv kan betraktas som enskild egendom. Men vad är då enskild egendom? Jo, det är när den ärvda egendomen inte kommer att ingå i den gemensamma egendomen mellan makar eller sambor. Istället förblir den en enskild tillgång för den som ärver.  

 

Så vilket arv är då enskild egendom? För att ett arv ska betraktas som enskild egendom krävs det vanligtvis att det finns särskilda villkor eller regleringar som fastställer detta. Det kan göras genom att det upprättas ett testamente. Eller genom att den som ska ärva har ett äktenskapsförord eller samboavtal där det uttryckligen fastställs att arvet ska vara enskild egendom. 

 

Om den som ska ärva har ett äktenskapsförord eller samboavtal där det fastställs att ett arv ska vara enskild egendom, kommer det också att vara det – även om det inte finns något testamente. 

 

Läs även: Hur vet jag om det finns ett testamente? 

 

 

Hur bevisar man enskild egendom?

Att bevisa att en viss egendom är enskild kräver juridiskt arbete och dokumentation. Det finns flera metoder för att styrka enskild egendom. Som vi nämner ovan kan enskild egendom fastställas genom ett testamente eller ett äktenskapsförord/samboavtal.  

 

Dokumentation spelar också en viktig roll när man vill bevisa att något är enskild egendom. Det kan innefatta gåvobrev, avtal om arvskifte, kvitton för egendomsförvärv eller andra handlingar som visar på var egendomen kommer ifrån och vem som äger den. 

 

Bankkontoutdrag eller transaktionshistorik kan vara användbara bevis om egendomen är en kontantinsättning eller finns på ett särskilt bankkonto. För fast egendom kan uppgifter från fastighetsregistret användas för att styrka enskilt ägande.

 

Vittnen och bevittnade avtal eller transaktioner kan också spela en viktig roll. Vittnen kan ge sin bekräftelse om överföringar eller den enskilda egendomens ursprung.

 

Vill du förvara ditt testamente och andra viktiga dokument på en trygg plats – tills den dag då dina anhöriga behöver få tillgång till dem? Då kan du använda dig av Fernitas Digitala Valvet. Försäkra dig om att dina tillgångar fördelas så som du önskar med en kopia av testamentet i vårt digitala valv. 

 

 

Hur formulerar jag att ett arv ska vara enskild egendom i äktenskapsförord/samboavtal?  

För att säkerställa att arv och gåvor betraktas som enskild egendom bör följande steg följas:

 

  1. Äktenskapsförord eller samboavtal: Upprätta och registrera ett äktenskapsförord om du är gift, eller ett samboavtal om du är sambo. Dokumentet kommer att fastställa vilka tillgångar och skulder som ska vara gemensamma och vilka som ska vara enskild egendom.

  2. Tydliga formuleringar: I äktenskapsförordet eller samboavtalet ska det tydligt anges att arv och gåvor som mottagits av en part ska betraktas som enskild egendom. Det är viktigt att vara specifik och inkludera detaljerade beskrivningar av vilken egendom man menar.

  3. Formkrav: Äktenskapsförordet eller samboavtalet måste vara skriftligt och undertecknas av båda parterna. Vidare måste äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Samboavtalet behöver inte registreras, men det är alltid bra om det upprättas skriftligt och undertecknas av båda parterna, för att undvika tvister i framtiden.

  4. Tidpunkten för upprättande: Det är viktigt att äktenskapsförordet eller samboavtalet upprättas och undertecknas innan arvet eller gåvor mottas. Detta säkerställer att avtalet är i kraft vid tidpunkten för mottagandet och att egendomen betraktas som enskild.

 

Läs även: Vem ärver vad och av vem? 

 

 

​​Hur länge gäller enskild egendom?

Enskild egendom gäller så länge som de villkor och avtal som fastställer detta är giltiga. Det finns inget specifikt tidsbegränsat giltighetsområde för enskild egendom enligt svensk lag.

 

Så länge äktenskapsförordet eller samboavtalet fortfarande är giltigt och inte har ändrats eller upphävts av parterna, kommer egendomen att förbli enskild. Likaså kan enskild egendom uppstå genom gåvor eller arv med specifika villkor. Om de villkor som fastställs i gåvobrev eller testamente är giltiga och inte har ändrats eller ogiltigförklarats, kommer egendomen fortsätta vara enskild. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att juridiska dokument och avtal kan behöva ses över och uppdateras över tid. Särskilt vid förändrade omständigheter som äktenskapsskillnad, ändrade familjeförhållanden eller önskemål om ändrade fördelningar av egendom. Att regelbundet granska och uppdatera avtal är därför viktigt för att säkerställa att enskild egendom fortsätter att gälla enligt önskemål och omständigheter.

Prova gratis

Prova gratis

Bakom trygg identifiering med BankID kan du fylla ditt digitala valv med allt från viktiga dokument, lösenord till betydelsefulla minnen.

Kom igång
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.