Testamente

2 minuter läsning

Hur vet jag om det finns ett testemente och hur ska det förvaras?

Det är inte ovanligt att många frågor dyker upp i samband med att ett testamente ska skrivas, eller när en närstående går bort. Det här är frågor som berör både den som testamentet gäller och anhöriga. Vem får egentligen läsa mitt testamente? Hur vet jag om en anhörig har ett testamente? Var ska mitt testamente förvaras? Vi vill underlätta för samtliga inblandade när det kommer till testamentering och hantering av bortgång. Död och sorg är något som vi alla behöver gå igenom. Och även fast det alltid är tungt vill vi försöka göra situationen så behaglig som det bara går. Bland annat genom att besvara alla dina funderingar. Nedan hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vad gäller hantering av testamente.

Du kommer bland annat få läsa om...

  • Registrering av testamente
  • Förvaring av testamente
  • Digital hantering

Hur vet man om det finns ett testamente?

I Sverige finns det inga krav på att ett testamente ska skrivas. Däremot finns det en regel som säger att testamentstagare ska delge testatorns arvingar genom överlämning av testamentet. Med andra ord är det upp till den som skriver testamentet att förvara det på ett säkert sätt.

 

Det finns inte heller någon särskild reglering som anger hur testamentet ska förvaras annat än att platsen bör göra det möjligt för arvingarna att hitta testamentet. Av den anledningen är det svårt att svara på frågan hur man vet om det finns ett testamente eller inte. Känner du dig osäker på vad som ska finnas med i ditt testamente? Oroa dig inte, allt du behöver veta står i vår guide till hur du skriver ett testamente.

 

Med Fernita får du även tillgång till professionella mallar för testamente och andra juridiska dokument.

 

 

Måste ett testamente registreras?

Nej, ett testamente måste inte registreras. Av den anledningen kan det vara en god idé för dig som ska skriva ett testamente att berätta för någon att det finns samt var det går att hitta. Letar du efter ett testamente från en avliden anhörig? Då kan du titta hemma hos den avlidne, hos dennes advokat, hos banken eller kanske det privata företaget.

 

 

Var ska ett testamente förvaras?

Det finns inga regler som säger var testamentet ska förvaras, förutom att det ska förvaras i original av den som skrivit det på en plats som denne bestämmer helt själv. Kom ihåg att det är viktigt att dina anhöriga kan komma åt testamentet efter din bortgång. Platsen kan förslagsvis vara en advokat, hos en begravningsbyrå eller hos en oberoende vän. Lägg gärna en kopia av ditt testamente i Digitala valvet hos Fernita där du också skriver var originalet finns.

 

Det händer allt som ofta att en testator valt att förvara testamentet på en svårfunnen plats, kanske i en bok eller i en låda längst in i garderoben. Då kan det hända att testamentet först hittas en lång tid efter att testatorn gått bort. Detta kan såklart leda till stora problem, om man redan delat upp arvet enligt arvsordningen.

 

Det är med andra ord mycket viktigt att förvara testamentet på en lämplig plats eftersom det kan uppkomma svåra tolkningsfrågor om arvingarna vet att det finns ett testamente men inte var. Frågan kvarstår då om testatorn återtagit och förstört testamentet eller om det försvunnit av misstag.

 

 

Hur förvaras testementen digitalt?

Idag är det möjligt att förvara en kopia på sitt testamente digitalt, men glöm inte bort att berätta var originalet på ditt testamente finns. Det än så länge bara originalet som är juridiskt gällande. Vad gäller digital förvaring så kan du tänka dig ett digitalt kassaskåp där ditt testamente och andra värdepapper förvaras säkert. Samtidigt är de lättåtkomliga för arvtagarna. Det finns många fördelar med att förvara testamentet digitalt. En viktig sådan är att det aldrig kommer uppstå några oklarheter var testamentet finns, samt att ingen obehörig kan hitta det fysiska pappret.

 

Med Fernita och det Digitala valvet samlar du kopia på ditt testamente, lösenord, viktiga papper och allt annat som du vill bevara säkert på ett och samma ställe. Vi hjälper dig skapa ordning och reda och gör det samtidigt enklare för dina barn och barnbarn att hantera tillgångarna efter din bortgång. Testa Fernita helt gratis redan idag.

Testa Fernita helt gratis redan idag

Testa Fernita helt gratis redan idag

Kom igång idag
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.