Arv

2 minuter läsning

Roller i ett dödsbo

När någon dör startar en viktig process för att ta hand om personens saker och pengar. Detta kallas för att hantera ett dödsbo. Det är ett stort jobb som innebär att man måste ta reda på allt som den avlidne ägde och skulderna de hade. För att göra detta på rätt sätt finns det olika roller eller jobb som personer måste göra. Dessa roller är viktiga för att se till att allt går rätt till och att den avlidnes saker och pengar hanteras på ett rättvist sätt.

Dödsbodelägare

Dessa är de personer som ärver efter den avlidne, antingen enligt lag eller enligt testamente. Dödsbodelägare har ansvaret för att förvalta dödsboet. Detta innefattar att betala av skulder och att sköta om och fördela tillgångarna.

 

Läs mer: Vilka regler gäller vid dödsbo

 

 

Boutredningsman

Om dödsbodelägarna inte vill eller kan sköta förvaltningen av dödsboet, kan en boutredningsman utses. Denna person tar hand om bouppteckningen och de praktiska aspekterna av förvaltningen.

 

Efter utnämningen av en boutredningsman, är nästa viktiga steg bouppteckningen. Det är en detaljerad lista över den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen är grundläggande för arvskiftet, då den avgör vad som ska fördelas mellan arvingarna. Den måste göras noggrant för att undvika framtida tvister och rättsliga problem.

 

 

God man

I vissa fall, särskilt när det finns minderåriga arvingar, kan en god man behövas. Denna person representerar de minderårigas intressen i dödsboet.

 

 

Skiftesman

Vid tvister i arvskifte kan en skiftesman utses av tingsrätten för att leda och genomföra arvskiftet.

 

Arvskiftet är processen där den avlidnes tillgångar fördelas mellan arvingarna. Ibland innebär detta att sälja egendom och dela pengarna, eller att komma överens om hur saker ska delas upp. Detta kan vara en känslig och komplicerad process, speciellt om det finns oenighet bland arvingarna.

 

 

Läs mer: Arv och särkullbarn: Hur fördelas arvet?

 

Testamentsförvaltare

Om den avlidne har angett i sitt testamente att en specifik person ska förvalta testamentsarvet, blir denna person testamentsförvaltare.

 

Varje roll kräver specifik kunskap och förmåga att hantera juridiska, ekonomiska och ibland emotionella aspekter av dödsbohanteringen. Det är viktigt att de inblandade är medvetna om sina roller och ansvar för att säkerställa en korrekt och rättvis hantering av dödsboet.

 

Läs mer: När öppnar man ett testamente?

 

Behöver du hjälp med dödsbohantering?

Behöver du hjälp med dödsbohantering?

Fernita guidar dig steg för steg igenom allt det praktiska som måste göras, inklusive alla dokument.

Skapa konto!
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Digitalt arv: Vad händer med dina digitala tillgångar efter din bortgång?

Arv

3 minuters läsning

Digitalt arv: Vad händer med dina digitala tillgångar efter din bortgång?

I en digitalt driven värld blir frågan om vad som händer med våra digitala tillgångar efter vår bortgång allt viktigare. Digitala tillgångar, från sociala mediekonton till e-post och onlinebankkonton, utgör en väsentlig del av vårt arv. Men utan tydliga riktlinjer och åtgärder kan hanteringen av dessa tillgångar bli komplicerad för våra efterlevande.
Kan man testamentera bort sitt arv? En tydlig förklaring

Arv

3 minuters läsning

Kan man testamentera bort sitt arv? En tydlig förklaring

När det kommer till arv och testamenten, finns det många frågor och viss förvirring. En vanlig fråga är om det är möjligt att genom ett testamente ge bort allt sitt arv till någon annan, och hur detta förhåller sig till svensk lagstiftning. Låt oss bryta ner detta på ett enklare sätt.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.