Arv

3 minuter läsning

Kan man testamentera bort sitt arv? En tydlig förklaring

När det kommer till arv och testamenten, finns det många frågor och viss förvirring. En vanlig fråga är om det är möjligt att genom ett testamente ge bort allt sitt arv till någon annan, och hur detta förhåller sig till svensk lagstiftning. Låt oss bryta ner detta på ett enklare sätt.

Sammanfattning

 • Skillnad på arvslag och laglott
 • Vad är ett giltigt testamente
 • Arv utan testamente?
 • Testamentets begränsningar
 • Jämkning av testamente

Vad är Arvslag och Laglott?

Arvslagen i Sverige är den lag som styr hur en avliden persons tillgångar ska fördelas. Inom denna lag finns ett viktigt begrepp som kallas för laglott. Laglotten är en skyddad del av arvet som är avsedd för den avlidnes barn, även kallade bröstarvingar. Den här delen av arvet kan inte tas bort genom ett testamente. Laglotten är hälften av det fulla arvet som barnen skulle ha fått om det inte fanns något testamente.

 

 

Kortfattat om laglotten:

 

 • Laglotten är hälften av det fullständiga arvet.
 • Den är avsedd för bröstarvingar (barn till den avlidne).
 • Kan inte testamenteras bort.

 

Läs mer om hur man ärver: Vem ärver vad och av vem?

 

 

Krav för ett giltigt testamente

För att ett testamente ska vara giltigt i Sverige måste det följa vissa regler:

 

 1. Det måste vara skriftligt.
 2. Det ska vara undertecknat av personen som skrivit testamentet (testator)
 3. Undertecknandet måste ske i närvaro av två vittnen.
 4. Vittnena får inte vara nära släkt med testator eller vara med i testamentet.

 

Dessa punkter säkerställer att testamentet är giltigt och kan följas efter personens bortgång.

 

 

Vad händer om det inte finns ett testamente?

Om en person avlider utan ett testamente, träder arvslagen i kraft. I dessa fall fördelas arvet enligt en fastställd ordning:

 

 1. Bröstarvingar (barn till den avlidne) ärver först.
 2. Om det inte finns några barn, ärver föräldrarna eller syskonen.

 

Detta säkerställer att arvet fördelas rättvist enligt lag även när det inte finns några specifika instruktioner från den avlidne.

 

 

Testamentera bort allt – Är det möjligt?

Även om en person genom sitt testamente har stor frihet att bestämma över sina tillgångar, finns det begränsningar. Den viktigaste begränsningen är laglotten som skyddar barnens rätt till en del av arvet. Det innebär att barnen har rätt till sin laglott även om testamentet säger något annat.

 

 

Jämkning av testamente: När du inte har fått din laglott

Om du som bröstarvinge (barn till den avlidne) upptäcker att du inte har fått din laglott på grund av vad som står i testamentet, har du rätt att vidta åtgärder för att få din rättmätiga del. Detta görs genom en process som kallas jämkning av testamentet. Jämkning är en juridisk åtgärd som syftar till att justera innehållet i ett testamente så att det överensstämmer med lagens krav, särskilt när det gäller laglotten.

 

 

Vad är jämkning och hur går man tillväga?

Jämkning innebär i praktiken att man begär att testamentet ska ändras så att det respekterar rätten till laglott. Processen för att genomföra en jämkning ser i stora drag ut så här:

 

 1. Kontakta en jurist: Det första steget är att ta kontakt med en jurist som är specialiserad på arvsrätt. Juristen kan hjälpa till att bedöma situationen och ge råd om huruvida en jämkning är motiverad.
 2. Samla bevis: Det är viktigt att samla all relevant information och dokument som styrker ditt anspråk på arvet. Detta kan inkludera kopior av testamentet, bevis på din släktskap med den avlidne, och annan relevant dokumentation.
 3. Inlämna en jämkningsansökan: Med hjälp av din jurist lämnar du in en formell ansökan om jämkning. Detta görs vanligtvis till tingsrätten i den avlidnes hemkommun.
 4. Juridisk process: Efter att ansökan har lämnats in följer en juridisk process där både ditt och andra berörda parters argument och bevis vägs. Tingsrätten kommer att göra en bedömning baserad på arvslagen och det inskickade materialet.
 5. Domstolsbeslut: Domstolen fattar sedan ett beslut om huruvida testamentet ska justeras för att tilldela dig din laglott. Om domstolen beslutar om jämkning, anpassas fördelningen av arvet enligt detta.

 

 

Det är viktigt att notera att tidsaspekten är kritisk i dessa situationer. Du har en begränsad tid på dig från det att du fått kännedom om testamentet och den avlidnes bortgång att påkalla jämkning. Det är därför viktigt att agera snabbt om du tror att dina rättigheter inte har respekterats.

 

Jämkning kan vara en komplex process och det är alltid klokt att få professionell juridisk hjälp. En erfaren jurist kan ge vägledning genom hela processen och se till att dina rättigheter tillgodoses.

 

Sammanfattning

Att skriva ett testamente ger dig möjlighet att styra över dina tillgångar efter din bortgång, men det är viktigt att komma ihåg att det finns lagar som skyddar bröstarvingars rättigheter. Laglotten är en sådan rättighet som säkerställer att barnen alltid får en del av arvet. Detta är viktigt att förstå för att kunna planera sitt arv och undvika framtida konflikter och missförstånd.

Förvara ditt testamente säkert med Fernita

Förvara ditt testamente säkert med Fernita

Hos oss på Fernita kan du tryggt förvara dina dokument som bara tillhör dig och de du väljer att dela dem med.

Skapa konto
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.