En ensam liten bil som står och väntar på att ärvas
Arv

4 minuter läsning

Vem ärver bilen vid dödsfall?

När livet tar en oväntad vändning och en nära anhörig går bort, uppstår en rad juridiska och praktiska frågor som måste hanteras. En av dessa är fördelningen av den avlidnes tillgångar. En sådan tillgång som ofta väcker funderingar är bilen – vem ärver egentligen bilen vid ett dödsfall? 

 

I denna artikel kommer vi att utforska arvsrätten och fördelningen av egendom vid ett dödsfall, med särskilt fokus på vem som får ärva bilen och vilka faktorer som kan påverka processen. Med denna översikt hoppas vi kunna ge klarhet i hur en så viktig egendom som ett fordon ska hanteras vid ett dödsfall. 

 

Vem ärver bilen när någon går bort? 

I Sverige regleras fördelningen av egendom, inklusive en bil, vid ett dödsfall enligt ärvdabalken i den svenska lagstiftningen. Nedan ger vi dig en översikt över arvsordningen i Sverige:

 

  1. Make/maka eller registrerad partner: Om den avlidne hade en make/maka eller registrerad partner vid sin död ärver den efterlevande partnern bilen om den avlidne inte har skrivit ett testamente som fördelar egendomen på annat sätt.
  2. Barn och eventuella barnbarn: Om den avlidne inte hade en make/maka eller registrerad partner vid sin död, går arvet i första hand till barnen. Om barnet har avlidit ärver barnbarnet sin förälders del.
  3. Föräldrar och syskon: Om den avlidne inte har några barn eller barnbarn, kan arvet gå till föräldrarna. Om föräldrarna inte längre är i livet kan syskon ärva.
  4. Släkt och andra arvingar: Om ingen av ovanstående personer finns, kan andra släktingar, till exempel mor- eller farföräldrar, mostrar eller fastrar, ärva.

 

Vi vill även påminna om att en person genom testamenten eller gåvobrev kan ha gjort andra förfoganden om sin egendom, inklusive bilen, vilket kan ändra den lagstadgade arvsordningen. Här kan du läsa mer om hur du skriver ett testamente. Glöm inte heller att ladda ner vår mall för testamente

 

 

Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?

När en person avlider och efterlämnar en bil, är det viktigt att förstå vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för att undvika eventuella lagbrott eller problem. Det är tillåtet att köra en bil som tillhör ett dödsbo under en övergångsperiod, förutsatt att vissa villkor uppfylls. Men kom ihåg att övergångsperioden vanligtvis är begränsad till att endast täcka det som är nödvändigt för att hantera dödsboets angelägenheter. Till exempel kan användning av bilen begränsas till att utföra ärenden som är kopplade till begravningen, att sälja bilen eller att genomföra nödvändiga transporter i samband med dödsboet.

 

För att få köra en bil som tillhör ett dödsbo i Sverige, krävs att personen som kör bilen har ett giltigt körkort och att bilen är trafikförsäkrad. Ansvaret för försäkringen ligger på den person som använder bilen. Det kan vara nödvändigt att kontrollera och eventuellt justera försäkringsavtalet för att säkerställa att det täcker användningen av bilen under denna övergångsperiod.

 

Det är också viktigt att vara medveten om att dödsboet är en juridisk enhet och att användningen av bilen bör ske i enlighet med dödsboets intressen och föreskrifter. Det innebär att personen som ansvarar för dödsboet, exempelvis boutredningsman eller testamentsexekutor, bör ge sitt samtycke och instruktioner för användningen av bilen.

 

 

Får man sälja en bil innan bouppteckning?

I Sverige kräver lagen att ett dödsbo ska genomgå en bouppteckning, vilket är en process där den avlidnes tillgångar och skulder inventeras och värderas. Det är vanligt att frågan om att sälja den avlidnes bil uppstår under denna period, särskilt om det finns ett behov av att hantera dödsboets ekonomi.

 

I allmänhet är det tillåtet att sälja en bil innan bouppteckningen har genomförts, men det finns några viktiga aspekter att ta hänsyn till. 

 

  1. Först och främst är det viktigt att ha tillstånd från boutredningsmannen eller den person som ansvarar för dödsboet. Detta innebär att de som är involverade i bouppteckningen, vanligtvis arvingarna eller boutredningsmannen, måste vara medvetna om och samtycka till försäljningen av bilen. 
  2. För det andra är det viktigt att vara transparent och dokumentera försäljningen korrekt. Detta inkluderar att upprätta en korrekt försäljningsöverenskommelse och se till att allt går rätt till. 
  3. Det är också viktigt att notera att försäljningen av bilen innan bouppteckningen kan påverka fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Pengarna från försäljningen kan räknas som en del av den avlidnes tillgångar och kan därmed påverka arvskiftet. Det är därför viktigt att ha en öppen kommunikation med de berörda parterna och att vara medveten om hur försäljningen kan påverka den framtida fördelningen av dödsboets tillgångar.

 

 

Hur gör man ägarbyte vid dödsbo?

För att genomföra ett ägarbyte av en bil som tillhör ett dödsbo i Sverige, följer du vanligtvis följande steg:

 

 

Bouppteckning

Innan ett ägarbyte kan ske måste en bouppteckning genomföras för att fastställa den avlidnes tillgångar och skulder. 

 

 

Boutredningsman

Boutredningsmannen kommer att bistå med att upprätta ett så kallat tillgångs- och skuldsaldo, som är en sammanställning över dödsboets tillgångar och skulder. Bilen kommer att vara en del av dessa tillgångar och behöver värderas.

 

Skatteverket

För att genomföra ägarbytet av bilen, behöver du kontakta Skatteverket och informera dem om dödsfallet. Du kan göra detta antingen genom att besöka Skatteverkets kontor personligen eller genom att skicka in nödvändig dokumentation via post eller digitalt. Vanligtvis kommer de att be om att få se bouppteckningen, tillgångs- och skuldsaldot samt andra relevanta handlingar för att bekräfta ägandeskapet och överföra ägandet av bilen.

 

Registreringsbevis och överföring av ägande

När Skatteverket har godkänt ägarbytet, kommer de att utfärda ett nytt registreringsbevis för bilen, där den nya ägaren eller ägarna kommer att anges. Detta dokument är ett bevis på att bilen nu tillhör dödsboet eller de nya ägarna.

 

Det är viktigt att notera att proceduren för ägarbyte kan variera något beroende på omständigheterna och den specifika situationen. 

 

 

Vi guidar dig rätt! 

När en nära anhörig har gått bort är det mycket som ska hanteras och tänkas på. Inte minst fördelningen av egendom, som bil och annat av värde. Du kanske ställer dig själv frågor som “Vem ärver bilden vid ett dödsfall?” och “Hur ska tillgångarna fördelas?”. Mer information om vad som gäller vid ett dödsfall hittar du bland våra artiklar i Fernita Magasin

Kom igång idag

Kom igång idag

Hos oss på Fernita kan du tryggt förvara dina digitala filer som bara tillhör dig och de du väljer att dela dem med.

Prova gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

När öppnar man ett testamente?

Testamente

3 minuters läsning

När öppnar man ett testamente?

Ett testamente är ett viktigt juridiskt dokument som uttrycker den avlidnes önskemål angående fördelningen av egendom och tillgångar. Men när får man egentligen öppna ett testamente? Vem får öppna det? Och när träder testatorns önskemål i kraft? I den här artikeln talar vi mer om vilka regler som gäller när ett testamente ska öppnas.
Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

3 minuters läsning

Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

Att förlora en nära anhörig är tufft och det krävs tid för att läka – och för att hantera allt praktiskt som begravning och bodelning. Då kan det vara skönt att komma ifrån jobbets måsten ett tag. Men har man rätt till betald ledighet vid dödsfall, och är det möjligt att sjukskriva sig när en anhörig dött? Allt om ledighet vid dödsfall kan du läsa i den här artikeln.
Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

Efterlevnad

3 minuters läsning

Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

När någon går bort behöver anhöriga, men också andra aktörer i den avlidnes liv informeras. Men vem ansvarar egentligen för att meddela dödsfall till anhöriga – och vilka ska nås av informationen? Det finns inga lagar som säger hur och vem som ska meddela ett dödsfall. Inte heller finns det några regler kring vem som ska informeras. Däremot är det alltid någon som tar på sig ansvaret att sprida ordet vidare. Mer om vem som meddelar ett dödsfall till anhöriga och till vilka, kan du läsa i den här artikeln.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.