En ensam liten bil som står och väntar på att ärvas
Arv

4 minuter läsning

Vem ärver bilen vid dödsfall?

När livet tar en oväntad vändning och en nära anhörig går bort, uppstår en rad juridiska och praktiska frågor som måste hanteras. En av dessa är fördelningen av den avlidnes tillgångar. En sådan tillgång som ofta väcker funderingar är bilen – vem ärver egentligen bilen vid ett dödsfall? 

 

I denna artikel kommer vi att utforska arvsrätten och fördelningen av egendom vid ett dödsfall, med särskilt fokus på vem som får ärva bilen och vilka faktorer som kan påverka processen. Med denna översikt hoppas vi kunna ge klarhet i hur en så viktig egendom som ett fordon ska hanteras vid ett dödsfall. 

 

Vem ärver bilen när någon går bort? 

I Sverige regleras fördelningen av egendom, inklusive en bil, vid ett dödsfall enligt ärvdabalken i den svenska lagstiftningen. Nedan ger vi dig en översikt över arvsordningen i Sverige:

 

  1. Make/maka eller registrerad partner: Om den avlidne hade en make/maka eller registrerad partner vid sin död ärver den efterlevande partnern bilen om den avlidne inte har skrivit ett testamente som fördelar egendomen på annat sätt.
  2. Barn och eventuella barnbarn: Om den avlidne inte hade en make/maka eller registrerad partner vid sin död, går arvet i första hand till barnen. Om barnet har avlidit ärver barnbarnet sin förälders del.
  3. Föräldrar och syskon: Om den avlidne inte har några barn eller barnbarn, kan arvet gå till föräldrarna. Om föräldrarna inte längre är i livet kan syskon ärva.
  4. Släkt och andra arvingar: Om ingen av ovanstående personer finns, kan andra släktingar, till exempel mor- eller farföräldrar, mostrar eller fastrar, ärva.

 

Vi vill även påminna om att en person genom testamenten eller gåvobrev kan ha gjort andra förfoganden om sin egendom, inklusive bilen, vilket kan ändra den lagstadgade arvsordningen. Här kan du läsa mer om hur du skriver ett testamente. Glöm inte heller att ladda ner vår mall för testamente

 

 

Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?

När en person avlider och efterlämnar en bil, är det viktigt att förstå vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för att undvika eventuella lagbrott eller problem. Det är tillåtet att köra en bil som tillhör ett dödsbo under en övergångsperiod, förutsatt att vissa villkor uppfylls. Men kom ihåg att övergångsperioden vanligtvis är begränsad till att endast täcka det som är nödvändigt för att hantera dödsboets angelägenheter. Till exempel kan användning av bilen begränsas till att utföra ärenden som är kopplade till begravningen, att sälja bilen eller att genomföra nödvändiga transporter i samband med dödsboet.

 

För att få köra en bil som tillhör ett dödsbo i Sverige, krävs att personen som kör bilen har ett giltigt körkort och att bilen är trafikförsäkrad. Ansvaret för försäkringen ligger på den person som använder bilen. Det kan vara nödvändigt att kontrollera och eventuellt justera försäkringsavtalet för att säkerställa att det täcker användningen av bilen under denna övergångsperiod.

 

Det är också viktigt att vara medveten om att dödsboet är en juridisk enhet och att användningen av bilen bör ske i enlighet med dödsboets intressen och föreskrifter. Det innebär att personen som ansvarar för dödsboet, exempelvis boutredningsman eller testamentsexekutor, bör ge sitt samtycke och instruktioner för användningen av bilen.

 

 

Får man sälja en bil innan bouppteckning?

I Sverige kräver lagen att ett dödsbo ska genomgå en bouppteckning, vilket är en process där den avlidnes tillgångar och skulder inventeras och värderas. Det är vanligt att frågan om att sälja den avlidnes bil uppstår under denna period, särskilt om det finns ett behov av att hantera dödsboets ekonomi.

 

I allmänhet är det tillåtet att sälja en bil innan bouppteckningen har genomförts, men det finns några viktiga aspekter att ta hänsyn till. 

 

  1. Först och främst är det viktigt att ha tillstånd från boutredningsmannen eller den person som ansvarar för dödsboet. Detta innebär att de som är involverade i bouppteckningen, vanligtvis arvingarna eller boutredningsmannen, måste vara medvetna om och samtycka till försäljningen av bilen. 
  2. För det andra är det viktigt att vara transparent och dokumentera försäljningen korrekt. Detta inkluderar att upprätta en korrekt försäljningsöverenskommelse och se till att allt går rätt till. 
  3. Det är också viktigt att notera att försäljningen av bilen innan bouppteckningen kan påverka fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Pengarna från försäljningen kan räknas som en del av den avlidnes tillgångar och kan därmed påverka arvskiftet. Det är därför viktigt att ha en öppen kommunikation med de berörda parterna och att vara medveten om hur försäljningen kan påverka den framtida fördelningen av dödsboets tillgångar.

 

 

Hur gör man ägarbyte vid dödsbo?

För att genomföra ett ägarbyte av en bil som tillhör ett dödsbo i Sverige, följer du vanligtvis följande steg:

 

 

Bouppteckning

Innan ett ägarbyte kan ske måste en bouppteckning genomföras för att fastställa den avlidnes tillgångar och skulder. 

 

 

Boutredningsman

Boutredningsmannen kommer att bistå med att upprätta ett så kallat tillgångs- och skuldsaldo, som är en sammanställning över dödsboets tillgångar och skulder. Bilen kommer att vara en del av dessa tillgångar och behöver värderas.

 

Skatteverket

För att genomföra ägarbytet av bilen, behöver du kontakta Skatteverket och informera dem om dödsfallet. Du kan göra detta antingen genom att besöka Skatteverkets kontor personligen eller genom att skicka in nödvändig dokumentation via post eller digitalt. Vanligtvis kommer de att be om att få se bouppteckningen, tillgångs- och skuldsaldot samt andra relevanta handlingar för att bekräfta ägandeskapet och överföra ägandet av bilen.

 

Registreringsbevis och överföring av ägande

När Skatteverket har godkänt ägarbytet, kommer de att utfärda ett nytt registreringsbevis för bilen, där den nya ägaren eller ägarna kommer att anges. Detta dokument är ett bevis på att bilen nu tillhör dödsboet eller de nya ägarna.

 

Det är viktigt att notera att proceduren för ägarbyte kan variera något beroende på omständigheterna och den specifika situationen. 

 

 

Vi guidar dig rätt! 

När en nära anhörig har gått bort är det mycket som ska hanteras och tänkas på. Inte minst fördelningen av egendom, som bil och annat av värde. Du kanske ställer dig själv frågor som “Vem ärver bilden vid ett dödsfall?” och “Hur ska tillgångarna fördelas?”. Mer information om vad som gäller vid ett dödsfall hittar du bland våra artiklar i Fernita Magasin

Kom igång idag

Kom igång idag

Hos oss på Fernita kan du tryggt förvara dina digitala filer som bara tillhör dig och de du väljer att dela dem med.

Prova gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.