En förälder med sina två barn, en höstdag
Arv

4 minuter läsning

Vad ärver man av sina föräldrar?

Barn är en del av första arvsklassen, vilket betyder att de enligt lag har rätt till åtminstone hälften av kvarlåtenskapen när deras förälder går bort. Dock behöver man se över huruvida den avlidne föräldern var gift, ogift eller sambo vid dödstillfället. Här kan du läsa mer om vad man ärver av sina föräldrar i olika situationer.

Vad man ärver av sina föräldrar beror på olika faktorer

När en förälder går bort har barnen rätt till arv. Enligt lag är minst hälften av kvarlåtenskapen öronmärkt för den avlidnes barn. Men vad och när man ärver av sin förälder kan bero på några olika faktorer. Exempelvis kan förälderns relationsstatus vid dödstillfället spela roll. Man behöver även ta hänsyn till om det finns ett testamente. Här går vi igenom några olika scenarion, med exempel på hur arv kan fördelas mellan exempelvis gemensamma barn och särkullbarn. 

 

 

Om dina föräldrar var gifta med varandra vid dödstillfället — vad ärver gemensamma barn av sina föräldrar?

Gemensamma barn kallas de barn som ett gift par har tillsammans. Om dina föräldrar däremot tidigare varit gifta men var skilda vid dödstillfället, blir gemensamma barn istället särkullbarn. 

 

Om din ena förälder går bort under tiden denne var gift med din andra förälder betyder det att din andra förälder som i första hand ärver. Det är först när båda makarna har gått bort som de avlidnes barn ärver. 

 

Exempel: 

Förälder 1 är gift med Förälder 2 vid dödstillfället. Förälder 2 ärver då i första hand allt efter Förälder 1. Det är först när Förälder 2 är avliden som barnen till Förälder 1 och Förälder 2 ärver.

 

Om Förälder 2 gifter om sig har barnen till Förälder 2 dock rätt att få ut sitt arv utan att behöva vänta tills den nya partnern till Förälder 2 går bort. 

 

 

Om dina föräldrar gifte om sig eller var sambo med en ny partner vid dödstillfället — vad ärver särkullbarn av sina föräldrar?

Särkullbarn är när en förälder har gift om sig eller är sambo med någon som inte är barnets andra förälder. Med andra ord skiljer sig särkullbarn från gemensamma barn då särkullbarn inte är barn till båda makarna eller samboende partners vid dödstillfället. Såvida det inte finns ett testamente som säger annorlunda ärver särkullbarn allt efter den avlidne föräldern. 

 

Ett testamente kan säga att den avlidnes sambo eller nya partner också ska få ta del av arvet. Den nya sambon eller partnern kan dock inte ärva allt om den avlidne har barn, eftersom att barnen enligt lag har rätt till hälften av kvarlåtenskapen. Det innebär alltså att om ett den avlidnes testamente säger att den nya partnern ska få ärva allt, kan denne som mest ärva hälften av kvarlåtenskapen enligt lag, eftersom den andra hälften går till den avlidnes barn. Detta kan dock justeras om så önskas, genom att barnen väljer att inte begära ut sin del av arvet eller göra ett så kallat partiellt arvskifte.

 

Exempel:

Om Förälder 1 gifter om sig har barnen till Förälder 1 rätt att få ut sitt arv utan att vänta tills den nya partnern har gått bort. 

 

Sambos har enligt lag inte rätt att ärva något såvida det inte finns önskemål om detta i ett testamente. Det betyder att om Förälder 1 är sambo med en ny partner vid dödstillfället, ärver barnen till Förälder 1 i första hand allt. Detta gäller såvida det inte finns ett testamente som säger annorlunda. 

 

Läs mer om hur ett arv fördelas till särkullbarn

 

 

Vad ärver man om ens förälder inte var gift, hade partnerskap eller var sambo vid dödstillfället?

Om din förälder inte hade ett förhållande av något slag och inte var sambo vid dödstillfället ärver du och eventuella syskon allt. Dock kan ett testamente även i detta fall säga att hälften av kvarlåtenskapen ska gå till specifika ändamål eller andra personer. Det kan exempelvis vara organisationer och släkt, men också personer som inte hade något släktskap med den avlidne. 

 

Exempel: 

Förälder 1 var inte gift eller sambo vid dödstillfället. Barnen till Förälder 1 ärver då allt eller åtminstone hälften av kvarlåtenskapen. Om det finns ett testamente som säger att delar av kvarlåtenskapen ska gå till specifika ändamål eller andra personer, tas även detta med i åtanke när arvet delas upp.

 

 

Finns det tillfällen när man inte ärver av sina föräldrar?

Som tidigare nämnt har barnen enligt lag rätt till minst hälften av kvarlåtenskapen enligt lag. Det är dock helt upp till var och en att välja om de vill begära ut sin arvslott eller inte. 

 

Dödsbodelägarna kan även komma överens om ett partiellt arvskifte. En sådan situation kan uppstå om föräldern exempelvis har önskat i sitt testamente att en sambo ska få bo kvar i en gemensam bostad och du som barn vill följa testamentet. 

 

För att säkerställa att alla viktiga papper och dokument finns tillgängliga kan det vara klokt att samla allt på ett och samma ställe. I Fernitas digitala valv kan du och dina föräldrar exempelvis spara testamente, försäkringsdokument och papper på huset. På så sätt är det enklare att få en överblick av alla dokument samt hur den avlidne önskar att fördela arvet. 

 

Har du viktiga filer som du vill spara på ett tryggt sätt?

Har du viktiga filer som du vill spara på ett tryggt sätt?

Fernita hjälper dig, genom att erbjuda dig ett eget digitalt valv där du kan samla allt från minnen till viktiga papper.

Prova gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.