En person som löser administrativa uppgifter
Arv

3 minuter läsning

Behöver jag betala skatt på arv?

Arvsskatten var tidigare en statlig skatt på gåvor, men den har numera avskaffats. Istället fördelas arvet enligt den legala arvsordningen eller enligt instruktionerna i ett testamente. Det positiva är att mottagarna av arvet inte längre behöver betala skatt på själva arvssumman. Nedan berättar vi mer om skatt på arv och hur det fungerar. 

 

 

Betalar man skatt på arv? 

Från och med 1 januari 2005 har inte Sverige haft en generell skatt på arv. Med det sagt betalas det normalt sett inte någon skatt på arv för närstående mottagare som barn, make/maka eller barnbarn. Däremot finns det vissa undantag och särskilda situationer där skatt kan vara tillämplig. Det kan exempelvis vara vid arv av fastigheter eller värdepapper med inbyggda vinster. 

 

Läs även: Arvskifte – vad är det och hur ska det utföras?

 

 

Vad är arvsskatt?

Skatt på arv, även känt som arvsbeskattning eller arvsskattetvist, var en skatt som tidigare tillämpades i Sverige på arv och gåvor. Skatten betalades av mottagaren av arvet eller gåvan och beräknades baserat på värdet av det ärvda eller givna föremålet. Den påverkades dessutom av mottagarens relation till den avlidna personen eller givaren.

 

Arvsskattens nivåer och skattesatser varierade beroende på relationen mellan mottagaren och den avlidna personen eller givaren. Närstående mottagare, såsom barn eller make/maka, hade normalt sett lägre skattesatser än mer avlägsna släktingar eller personer utan släktskap.

 

Viktiga faktorer som påverkade arvsskatten inkluderade arvslottens gränser, vilket var den del av arvet som var befriad från skatt. Men också skattesatserna för den del av arvet som översteg gränsen.

 

 

Hur fungerade arvsskatten? 

Arvsskatten var en progressiv skatt som baserades på storleken på arvet och relationen till den avlidna personen. Här är några punkter som förklarar hur skatt på arv fungerade före avskaffandet 2005:

 

  1. Skatteklasser: Arvsskatten delades in i tre skatteklasser beroende på relationen till den avlidna personen. Skatteklass I omfattade arv från make/maka eller registrerad partner. Skatteklass II omfattade arv från barn, barnbarn och föräldrar. Skatteklass III omfattade arv från andra släktingar och personer utan släktskap.
  2. Skattefria belopp: Varje skatteklass hade olika skattefria belopp. Skatteklass I hade högre skattefria belopp än skatteklass II och III.
  3. Skattesatser: Skattesatserna för arvsskatten var progressiva och ökade i takt med arvets värde. Ju högre arvets värde var, desto högre var skattesatsen. Skattesatserna varierade också beroende på skatteklass.
  4. Särskilda regler: Det fanns vissa särskilda regler och undantag för vissa typer av tillgångar eller situationer. Till exempel kunde jord- och skogsbruksfastigheter få särskilda skatteregler.

 

 

Vanlig frågor om skatt på arv

 

Behöver man betala skatt på förskott av arv idag? 

Precis som när du ärver efter en avliden, behöver du inte betala någon skatt på förskott av arv. Att ta emot en gåva eller ett förskott på arv anses inte vara skattepliktigt i sig självt. Det betyder att mottagaren vanligtvis inte behöver betala skatt på förskottet när det tas emot.

 

Däremot kan det finnas vissa undantag och situationer där skattekonsekvenserna kan variera. Om förskottet är en betalning för en framtida arvsrätt och det finns särskilda villkor eller avtal knutna till förskottet, kan det finnas skattskyldighet eller skattemässiga konsekvenser att överväga. Det är alltid bäst att kontrollera med Skatteverket eller rådgöra med en skatteexpert för att få exakt och aktuell information om skattesituationen för förskott av arv baserat på dina specifika omständigheter.

 

 

Behöver jag betala skatt för de fonder jag ärvt? 

Nej, du behöver inte betala skatt när en fond skrivs över på dig i samband med ett arv.  

 

 

Behöver jag betala skatt på arv utomlands? 

Arvsskatten är fortfarande i bruk i många länder runt om i världen. Faktum är att 18 av de 28 medlemsstaterna inom EU tar ut skatt på arv. Detta kan bli en viktig fråga för personer som väljer att flytta utomlands. För svenskar som befinner sig i denna situation och önskar följa de svenska arvsreglerna, blir det nödvändigt att upprätta ett testamente.

 

I ditt testamente måste du aktivt välja Sverige som tillämplig jurisdiktion för arvet. Att ha ett testamente kan vara avgörande för att undvika att ens familj drabbas av skatt på arvet. 

 

Läs även: Vad är ett testamente och vad krävs för att det ska vara giltigt? 

 

 

Du vet väl att du kan förvara testamentet och andra viktiga handlingar i Fernitas Digitala valvet. Mer om Digitala valvet och hur det fungerar kan du läsa här

Kom igång idag

Kom igång idag

Hos oss på Fernita kan du tryggt förvara dina digitala filer som bara tillhör dig och de du väljer att dela dem med.

Prova gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

När öppnar man ett testamente?

Testamente

3 minuters läsning

När öppnar man ett testamente?

Ett testamente är ett viktigt juridiskt dokument som uttrycker den avlidnes önskemål angående fördelningen av egendom och tillgångar. Men när får man egentligen öppna ett testamente? Vem får öppna det? Och när träder testatorns önskemål i kraft? I den här artikeln talar vi mer om vilka regler som gäller när ett testamente ska öppnas.
Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

3 minuters läsning

Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

Att förlora en nära anhörig är tufft och det krävs tid för att läka – och för att hantera allt praktiskt som begravning och bodelning. Då kan det vara skönt att komma ifrån jobbets måsten ett tag. Men har man rätt till betald ledighet vid dödsfall, och är det möjligt att sjukskriva sig när en anhörig dött? Allt om ledighet vid dödsfall kan du läsa i den här artikeln.
Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

Efterlevnad

3 minuters läsning

Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

När någon går bort behöver anhöriga, men också andra aktörer i den avlidnes liv informeras. Men vem ansvarar egentligen för att meddela dödsfall till anhöriga – och vilka ska nås av informationen? Det finns inga lagar som säger hur och vem som ska meddela ett dödsfall. Inte heller finns det några regler kring vem som ska informeras. Däremot är det alltid någon som tar på sig ansvaret att sprida ordet vidare. Mer om vem som meddelar ett dödsfall till anhöriga och till vilka, kan du läsa i den här artikeln.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.