En person som löser administrativa uppgifter
Arv

3 minuter läsning

Behöver jag betala skatt på arv?

Arvsskatten var tidigare en statlig skatt på gåvor, men den har numera avskaffats. Istället fördelas arvet enligt den legala arvsordningen eller enligt instruktionerna i ett testamente. Det positiva är att mottagarna av arvet inte längre behöver betala skatt på själva arvssumman. Nedan berättar vi mer om skatt på arv och hur det fungerar. 

 

 

Betalar man skatt på arv? 

Från och med 1 januari 2005 har inte Sverige haft en generell skatt på arv. Med det sagt betalas det normalt sett inte någon skatt på arv för närstående mottagare som barn, make/maka eller barnbarn. Däremot finns det vissa undantag och särskilda situationer där skatt kan vara tillämplig. Det kan exempelvis vara vid arv av fastigheter eller värdepapper med inbyggda vinster. 

 

Läs även: Arvskifte – vad är det och hur ska det utföras?

 

 

Vad är arvsskatt?

Skatt på arv, även känt som arvsbeskattning eller arvsskattetvist, var en skatt som tidigare tillämpades i Sverige på arv och gåvor. Skatten betalades av mottagaren av arvet eller gåvan och beräknades baserat på värdet av det ärvda eller givna föremålet. Den påverkades dessutom av mottagarens relation till den avlidna personen eller givaren.

 

Arvsskattens nivåer och skattesatser varierade beroende på relationen mellan mottagaren och den avlidna personen eller givaren. Närstående mottagare, såsom barn eller make/maka, hade normalt sett lägre skattesatser än mer avlägsna släktingar eller personer utan släktskap.

 

Viktiga faktorer som påverkade arvsskatten inkluderade arvslottens gränser, vilket var den del av arvet som var befriad från skatt. Men också skattesatserna för den del av arvet som översteg gränsen.

 

 

Hur fungerade arvsskatten? 

Arvsskatten var en progressiv skatt som baserades på storleken på arvet och relationen till den avlidna personen. Här är några punkter som förklarar hur skatt på arv fungerade före avskaffandet 2005:

 

  1. Skatteklasser: Arvsskatten delades in i tre skatteklasser beroende på relationen till den avlidna personen. Skatteklass I omfattade arv från make/maka eller registrerad partner. Skatteklass II omfattade arv från barn, barnbarn och föräldrar. Skatteklass III omfattade arv från andra släktingar och personer utan släktskap.
  2. Skattefria belopp: Varje skatteklass hade olika skattefria belopp. Skatteklass I hade högre skattefria belopp än skatteklass II och III.
  3. Skattesatser: Skattesatserna för arvsskatten var progressiva och ökade i takt med arvets värde. Ju högre arvets värde var, desto högre var skattesatsen. Skattesatserna varierade också beroende på skatteklass.
  4. Särskilda regler: Det fanns vissa särskilda regler och undantag för vissa typer av tillgångar eller situationer. Till exempel kunde jord- och skogsbruksfastigheter få särskilda skatteregler.

 

 

Vanlig frågor om skatt på arv

 

Behöver man betala skatt på förskott av arv idag? 

Precis som när du ärver efter en avliden, behöver du inte betala någon skatt på förskott av arv. Att ta emot en gåva eller ett förskott på arv anses inte vara skattepliktigt i sig självt. Det betyder att mottagaren vanligtvis inte behöver betala skatt på förskottet när det tas emot.

 

Däremot kan det finnas vissa undantag och situationer där skattekonsekvenserna kan variera. Om förskottet är en betalning för en framtida arvsrätt och det finns särskilda villkor eller avtal knutna till förskottet, kan det finnas skattskyldighet eller skattemässiga konsekvenser att överväga. Det är alltid bäst att kontrollera med Skatteverket eller rådgöra med en skatteexpert för att få exakt och aktuell information om skattesituationen för förskott av arv baserat på dina specifika omständigheter.

 

 

Behöver jag betala skatt för de fonder jag ärvt? 

Nej, du behöver inte betala skatt när en fond skrivs över på dig i samband med ett arv.  

 

 

Behöver jag betala skatt på arv utomlands? 

Arvsskatten är fortfarande i bruk i många länder runt om i världen. Faktum är att 18 av de 28 medlemsstaterna inom EU tar ut skatt på arv. Detta kan bli en viktig fråga för personer som väljer att flytta utomlands. För svenskar som befinner sig i denna situation och önskar följa de svenska arvsreglerna, blir det nödvändigt att upprätta ett testamente.

 

I ditt testamente måste du aktivt välja Sverige som tillämplig jurisdiktion för arvet. Att ha ett testamente kan vara avgörande för att undvika att ens familj drabbas av skatt på arvet. 

 

Läs även: Vad är ett testamente och vad krävs för att det ska vara giltigt? 

 

 

Du vet väl att du kan förvara testamentet och andra viktiga handlingar i Fernitas Digitala valvet. Mer om Digitala valvet och hur det fungerar kan du läsa här

Kom igång idag

Kom igång idag

Hos oss på Fernita kan du tryggt förvara dina digitala filer som bara tillhör dig och de du väljer att dela dem med.

Prova gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.