Testamente

3 minuter läsning

När öppnar man ett testamente?

Ett testamente är ett viktigt juridiskt dokument som uttrycker den avlidnes önskemål angående fördelningen av egendom och tillgångar. Men när får man egentligen öppna ett testamente? Vem får öppna det? Och när träder testatorns önskemål i kraft? I den här artikeln talar vi mer om vilka regler som gäller när ett testamente ska öppnas.

När blir man delgiven ett testamente?

Att bli delgiven ett testamente är en viktig och reglerad juridisk procedur som säkerställer att den bortgångnes sista önskningar respekteras. När någon avlider och lämnar efter sig ett testamente ska arvingarna som nämns informeras om testamentets existens och innehåll. Det kallas för att bli delgiven ett testamente. 

 

Testatorn ska förvara testamentet på en lämplig plats. Det kan vara hos en advokat, i en bankbox, i ett digitalt valv, eller på någon annan plats som garanterar dess säkerhet. Här förvaras det till den dag det är dags för testamentet att delges arvingarna. 

 

 

Hur blir man delgiven ett testamente?

När man säger att ett testamente delges menar man att en kopia av testamentet ska skickas eller lämnas till arvingarna. Vanligtvis sker det genom att en bestyrkt kopia av testamentet skickas till var och en av arvingarna. 

 

Respektive arvinge skriver sedan under kopian och intygar att de tagit del av testamentet. De brukar då även meddela att de godkänner det som står skrivet. 

 

Om en arvinge inte skickar någon bekräftelse på att han eller hon har tagit del av testamentet måste hen delges på annat sätt. Förslagsvis genom att en stämningsman överlämnar testamentet. 

 

 

När öppnar man ett testamente? 

Så när får man egentligen öppna ett testamente? Först efter att testatorn gått bort är det aktuellt att öppna och verkställa det som står i testamentet. Innan testamentet öppnas kontrolleras dess giltighet för att säkerställa att det följer juridiska krav. Därefter informeras arvingarna. 

 

 

Vem har rätt att öppna ett testamente?

Vanligtvis hanteras själva öppningen av testamentet av en juridisk expert, såsom en advokat eller notarius publicus. Denne ansvarar för att öppna testamentet i närvaro av två vittnen. Ofta utser testatorn den här personen i sitt testamente, eller i ett separat dokument. 

 

Om testatorn inte utsett någon särskild person för att öppna testamentet, kan det vara en god idé att söka rådgivning hos en juridisk expert eller en advokat. Han eller hon kan sedan avgöra hur testamentet bör öppnas och utföras enligt gällande lagar och regler. Det här är särskilt viktigt om testamentet är komplicerat samt om det finns tvister eller frågetecken om dess giltighet eller tolkning. 

 

När träder ett testamente i kraft?

Testamentet träder i kraft direkt efter att upphovsmannen avlidit. Det innebär att testamentet inte har någon rättslig verkan så länge testatorn är i livet. 

 

 

Måste man följa ett testamente? 

Det är generellt sett nödvändigt att följa ett testamente som är upprättat i enlighet med de juridiska kraven och bestämmelserna. Så länge testamentet är giltigt och följer svensk lag, är det för det mesta juridiskt bindande. Däremot är det alltid viktigt att följa reglerna kring när man får öppna ett testamente. 

 

Det finns vissa situationer där ett testamente kan ifrågasättas eller ogiltigförklaras:

 

  • Ogiltigt testamente: Om testamentet inte är upprättat i enlighet med de juridiska kraven, kan det anses ogiltigt. Det kan exempelvis vara om testatorn inte var fullt medveten vid tillfället för upprättandet, eller om det har förfalskats. Kolla in vår guide till hur du skriver ett giltigt testamente

 

  • Tvister: Om en arvinge anser att testamentets innehåll är orättvist eller ifrågasätter dess giltighet av andra skäl, kan tvister uppstå. Dessa tvister kan avgöras i domstol. Läs mer om oenighet vid arvskifte

 

  • Legal arvslott: I Sverige finns det lagstadgade arvslottsregler som innebär att vissa personer har rätt till en viss andel av den avlidnes tillgångar, oavsett vad som står i testamentet. Om testamentet strider mot dessa regler kan vissa delar ogiltigförklaras. Mer om vem som ärver vad och av vem kan du läsa här

 

 

Förvara testamente i Digitala valvet 

Med Fernita och det Digitala valvet samlar du en kopia på ditt testamente, lösenord, viktiga papper och allt annat som du vill bevara säkert på ett och samma ställe. Vi hjälper dig skapa ordning och reda och gör det samtidigt enklare för dina arvingar att hantera tillgångarna efter din bortgång. Testa Fernita helt gratis redan idag

 

Börja din resa med Fernita idag

Hos oss på Fernita kan du tryggt förvara dina dokument som bara tillhör dig och de du väljer att dela dem med.

Skapa konto
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.