3 minuter läsning

Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

Att förlora en nära anhörig är tufft och det krävs tid för att läka – och för att hantera allt praktiskt som begravning och bodelning. Då kan det vara skönt att komma ifrån jobbets måsten ett tag. Men har man rätt till betald ledighet vid dödsfall, och är det möjligt att sjukskriva sig när en anhörig dött? Allt om ledighet vid dödsfall kan du läsa i den här artikeln.

Har man rätt till betald ledighet vid dödsfall?

Tiden efter att en nära anhörig gått bort är både svår och känslosam – och kan påverka alla aspekter av ens vardag. De flesta som förlorat en nära familjemedlem eller vän vill ta ledig från jobbet, för att få tid för sorgearbete, planera en begravning och hantera dödsboet. Men har man rätt till ledighet vid dödsfall?

 

Ja, enligt lag har du det. Däremot är det inte säkert att du får betald ledighet. Möjligheten att få betald ledighet varierar beroende på arbetsplatsen policy och om det finns kollektivavtal. 

 

 

De flesta arbetsgivare beviljar ledighet 

Även om det inte finns någon lag som säger att du ska få betald ledighet från jobbet när en nära anhörig gått bort, beviljar många arbetsgivare detta av naturliga skäl. Man förstår att dödsfallet har en betydande emotionell påverkan, vilket dessutom kan påverka personens förmåga att utföra sitt arbete korrekt. 

 

Här kan det även vara bra om du, eller din arbetsgivare, kommunicerar med kollegorna om vad som har hänt. Då har kollegorna bättre förståelse för varför du behöver ta ett steg tillbaka. Det kan även vara skönt att på egen hand berätta för kollegorna. Att prata med andra om sorgen är en viktig del av sorgearbetet

 

 

Vem är nära anhörig?

Begreppet “nära anhöriga” definieras oftast i kollektivavtalet. I de flesta fall räknas makar, sambo, registrerade partners, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar samt svärföräldrar som nära anhöriga. Om din arbetsplats inte har något kollektivavtal kan du tillsammans med din chef komma överens om hur ledigheten ska se ut och gå till. 

 

 

Hur många dagar ledigt har man rätt till vid dödsfall?

På vissa arbetsplatser finns det kollektivavtal som kan ge anställda möjlighet att ta ledigt med bibehållen lön i upp till tio dagar när en nära anhörig har gått bort. Denna tid är avsedd att ge utrymme för sorg, hantering av praktiska arrangemang och att vara närvarande för ens familj i en tuff tid. Dessa regler är dock inte standardiserade och samma överallt.

 

Anledningen är att reglerna även kan skilja sig mellan olika kollektivavtal. Kollektivavtalen specificerar arbetsvillkor, inklusive ledighetsbestämmelser vid speciella omständigheter. 

 

Vi rekommenderar att du tar direkt kontakt med din arbetsgivare eller HR-avdelning för att få en korrekt och aktuell förståelse för exakt hur många dagar ledigt du är berättigad till. 

 

 

Ledighet vid dödsfall utan kollektivavtal

Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal behöver du och arbetsgivaren komma överens om din ledighetsperiod. Det kan finnas interna riktlinjer eller policys som styr detta. Samtal med din arbetsgivare kan hjälpa till att hitta en balans mellan din personliga situation och arbetsplatsens behov.

 

 

Ledighet gäller vanligtvis

  • I samband med dödsfallet
  • Vid begravning eller gravsättning
  • I vissa fall även vid bouppteckning

 

 

Kan man sjukskriva sig vid dödsfall?

Om ytterligare ledighet behövs, utöver de tio dagarna i samband med dödsfall, är det möjligt att ta ut semester, kompledigt eller sjukskrivning. Sedan 2011 finns det även en så kallad sorgpeng i föräldraförsäkringen. Detta är en ersättning för föräldrar som har mist ett barn. 

 

 

Några vanliga fackförbund

Nedan följer lite kort information om vad som gäller vid ledighet vid dödsfall hos några av de större fackförbunden. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt fackförbund för mer detaljerad information.

 

 

 

Ledighet vid dödsfall med Kommunal 

Avtalet AB 07 omfattar de flesta av Kommunals medlemmar och ser till att arbetstagare kan ha rätt till ledighet vid dödsfall med lön för enskilda angelägenheter under upp till 10 sammanlagda kalenderdagar per år. Läs mer på Kommunals hemsida.

 

 

Ledighet vid dödsfall med Unionen 

Hos Unionen kan permission beviljas i särskilda fall, för en eller flera dagar. Det kan exempelvis vara vid hastigt påkommande sjukdomsfall inom familjen eller vid en anhörigs bortgång. Läs mer på Unionens hemsida

 

 

Ledighet vid dödsfall med Vision 

Ger möjlighet till tjänstledighet med bibehållen lön när någon nära anhörig är svårt sjuk eller har avlidit. Läs mer på Visions hemsida.

 

 

Fernita hjälper dig vid bortgång

Att sörja en närstående som har gått bort är både tungt och överväldigande. Fernitas tjänst Hantera en bortgång är en konkret checklista som steg-för-steg guidar dig genom allt som behöver göras. Det ger dig möjlighet att fokusera mer på sorgearbetet istället.

Skapa konto på Fernita och få hjälp redan idag
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.