Ett äldre par som tittar på en fin utsikt
Arv

5 minuter läsning

Hur fördelas arv efter makar utan barn?

När det kommer till arv och förmögenhetsfördelning dyker det ofta upp en hel del frågor och funderingar. Att barn ärver av sina föräldrar efter att båda gått bort är något som de flesta känner till – men hur fördelas arvet efter makar utan barn? I dessa fall kan arvsfördelningen bli något mer komplicerad och det är viktigt att känna till hur tillgångar och egendom ska delas ut.

 

I den här artikeln ger vi dig klarhet i hur arv fördelas efter makar utan barn, och utforskar vilka möjligheter och utmaningar som kan uppstå när dödsboet ska hanteras. 

 

Arvsrättens grundläggande principer

I Sverige regleras arvsfördelningen enligt ärvdabalken, som fastställer de grundläggande principerna för arvsrätt. Här är några av de viktigaste principerna:

 

  1. Legal arvsordning: Arvsrätten följer en lagstadgad ordning som bestämmer vilka släktingar som har rätt att ärva och i vilken ordning de kommer. Den legala arvsordningen prioriterar närmare släktingar framför mer avlägsna. 
  2. Äktenskaplig arvsrätt: Inom äktenskapet har makar rätt att ärva varandra. Om en make avlider utan att ha upprättat ett testamente, ärver den efterlevande maken en del av den avlidnes kvarlåtenskap enligt arvslotten.
  3. Testamentsfrihet: I Sverige har man möjlighet att upprätta ett testamente för att styra fördelningen av sin egendom efter sin död. Genom ett testamente kan man ge egendom till personer eller organisationer som inte skulle ärva enligt den legala arvsordningen.
  4. Laglott: Laglotten är en garanterad andel av den avlidnes förmögenhet som vissa nära släktingar har rätt till, även om de inte skulle ärva enligt testamente eller den legala arvsordningen. Laglotten utgör normalt sett hälften av det arv som skulle ha gått till den berättigade enligt den legala arvsordningen.

 

Dessa grundläggande principer hjälper till att säkerställa en rättvis och balanserad fördelning av tillgångar och egendom efter en persons bortgång. Vill du att fördelningen av dina tillgångar ska ske på ett annat sätt kan det vara en god idé att upprätta ett testamente

 

Känns det lite rörigt? Här kan du läsa mer om vad ett arv är och hur det ska fördelas.  

Arvslott och laglott

Vi ska snart fördjupa oss mer i hur ett arv fördelas efter makar utan barn. Men först vill vi gå igenom två begrepp som är viktiga att känna till: arvslott och laglott.

 

Arvslott är den del av den avlidnes egendom som den efterlevande maken har rätt att ärva. Enligt svensk lag är arvslotten hälften av den totala kvarlåtenskapen. Det innebär att om den avlidne maken inte har upprättat något testamente eller gjort några andra arrangemang för förmögenhetsfördelningen, kommer den efterlevande maken ärva hälften av all egendom och tillgångar.

 

Laglott är en annan viktig princip i svensk arvsrätt. Laglotten är den minsta andel av den avlidnes egendom som är reserverad för vissa släktingar, även om det finns en överlevande make eller maka. Laglotten är i regel hälften av arvslotten, vilket betyder att den efterlevande maken inte kan disponera över hela kvarlåtenskapen som han eller hon önskar.

 

Det är viktigt att notera att laglotten kan bli aktuell om den avlidne har föräldrar, syskon eller andra närstående släktingar som ärver en del av kvarlåtenskapen enligt lag. För att undvika att laglotten blir aktuell och för att ha större kontroll över förmögenhetsfördelningen kan makar utan barn överväga att upprätta ett testamente där de tydligt specificerar sina önskemål om arvsfördelningen.

 

Mer om vem som ärver vad och av vem kan du läsa här. 

 

 

Vem ärver om man är gift och inte har barn? 

Så hur fördelas då arvet efter makar utan barn? När en person är gift och inte har några barn kan arvsfrågor väcka både funderingar och oro. Som tur är finns det tydliga regler kring hur dödsboet ska fördelas och som underlättar i en sådan situation. 

 

Om det finns en efterlevande make eller maka har denne en stark ställning i arvsrätten. Den efterlevande maken har rätt att ärva hälften av den avlidnes kvarlåtenskap om det inte finns något testamente som specificerar annat – enligt arvslotten. Denna arvslott ger den efterlevande maken en betydande del av egendomen och tillgångarna som den avlidne lämnat efter sig.

 

Det är viktigt att notera att han eller hon kan disponera över sin arvslott fritt och bestämma över den. Detta innebär att maken kan använda, sälja eller förvalta den delen av förmögenheten på det sätt som han eller hon önskar. 

 

Om det inte finns något testamente eller andra särskilda arrangemang för arvsfördelningen, kan den efterlevande maken alltså förvänta sig att ärva hälften av den avlidnes förmögenhet. Det är dock alltid viktigt att rådgöra med en juridisk expert eller en advokat för att få korrekt rådgivning och klarhet i specifika situationer, eftersom det kan finnas olika faktorer och omständigheter som påverkar arvsfördelningen.

 

Här kan du även läsa om vem som ärver när ett par är gifta men inte har gemensamma barn. 

 

Om det inte finns en efterlevande make – och inga barn? 

Om det inte finns en efterlevande make eller maka och inga barn, ärver istället den avlidnes närmaste släktingar. Arvet fördelas då enligt en förutbestämd hierarki av släktingar som kallas arvsordningen. Här är en översikt över hur arvet fördelas i olika scenarier:

 

  1. Föräldrar och eventuella syskon: Om den avlidne inte har någon efterlevande make/maka eller barn, kommer arvet att gå till den avlidnes föräldrar. Om föräldrarna inte längre är i livet, kommer arvet att fördelas mellan eventuella syskon eller deras efterlevande barn.
  2. Mor- eller farföräldrar: Om den avlidne inte har några föräldrar eller syskon i livet, går arvet vidare till eventuella mor- eller farföräldrar. Om föräldrarna till någon av föräldrarna inte längre är i livet, kommer deras del av arvet att gå till deras barn eller barnbarn.
  3. Övriga släktingar: Om det inte finns några närmare släktingar som kan ärva enligt ovanstående scenarier, kan arvet gå till mer avlägsna släktingar, såsom mostrar, fastrar, farbröder, och så vidare.

 

Om det inte finns några kända släktingar och ingen har rätt till arvet enligt den legala arvsordningen, kan arvet tillfalla staten. Kom ihåg att om den avlidne har upprättat ett testamente eller andra arrangemang för förmögenhetsfördelningen, kan arvet fördelas enligt deras önskemål oavsett den legala arvsordningen. Av just den anledningen är det alltid bra att upprätta ett testamente – så att du slipper oroa dig över vad som ska hända när du gått vidare. 

 

 

Vill du att ditt testamente ska förvaras tryggt och säkert på en lämplig plats? Då skulle du kunna använda dig av Fernitas Digitala Valvet. Här kan du förvara ditt testamente och andra viktiga dokument och handlingar inför dagen då de ska överlåtas till dina efterlevande. 

Kom igång idag

Kom igång idag

Hos oss på Fernita kan du tryggt förvara dina digitala filer som bara tillhör dig och de du väljer att dela dem med.

Prova gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.