Dödsbo

2 minuter läsning

Hur avslutar man ett dödsbo?

När är egentligen ett dödsbo avslutat och vilka steg måste vara avklarade innan dödsboet upphör? Detta, inklusive deklaration av dödsbo, ska vi reda ut i detta blogginlägg.

Avsluta ett dödsbo – så funkar det

Ett dödsbo är en egen juridisk person som består av den avlidnes samlade tillgångar och skulder. När dessa tillgångar har balanserats med skulderna (samt kostnaderna för begravning, m.m) ska kvarlåtenskapet gå som arv till arvingarna. När arvet är fördelat och en arvskifteshandling upprättats har dödsboet inte längre någon funktion, utan upphör att existera. Med andra ord är dödsboet avslutat i och med arvskiftet

 

 

Vad är en arvskifteshandling?

När bouppteckningen är klar och inskickad till Skatteverket ska arvtagarna skriva en arvskifteshandling. Detta är ett skriftligt dokument där det ska framgå hur arvet fördelats mellan dödsbodelägarna. Arvskifteshandlingen ska inte skickas in till någon myndighet utan är ett dokument för er delägare i dödsboet. Hur själva handlingen ska se ut bestämmer ni själva.

 

 

Deklarera åt ett dödsbo

Ett dödsbo anses avlutat när bouppteckningen skickats in och arvskiftet genomförts. Dock kan det fortfarande finnas uppgifter att göra för dödsboets räkning efter själva arvskiftet. Inkomstdeklaration är ett exempel på en sådan uppgift. 

 

Precis som för ännu levande personer så skickas dödsboets deklaration ut på vårkanten nästkommande år. I dödsboets deklaration står vilka tillgångar boet har haft under föregående år. Här kan man som bouppgivare kontrollera så att inga fastigheter eller värdepapper fortfarande står på dödsboet, annars kommer ni behöva deklarera varje år tills tillgångarna har bytt ägare. 

 

Vanligtvis deklarerar bouppgivaren åt dödsboet, men det kan också vara en annan delägare, alternativt en boutredningsman, som skriver under deklarationen. Huvudsaken är att alla delägare i dödsboet har godkänt deklarationen innan den skickas in. 

 

När deklarationen är inskickad anses dödsboet avslutat i skattemässig mening. Detta brukar också utgöra det definitiva slutet för dödsboet. 

 

 

Hur lång tid tar det att avsluta ett dödsbo?

Hur lång tid det tar innan dödsboet anses avslutat beror på en mängd olika faktorer. Först och främst måste bouppteckningen vara klar, godkänd och registrerad innan arvskiftet kan genomföras. Detta kan ta upp till ett halvår från er anhöriges dödsdatum. Går bouppteckningen snabbt att färdigställa så kan det även gå relativt fort att avsluta dödsboet, förutsatt att Skatteverket hanterar ärendet inom rimlig tid. 

 

Efter detta återstår egentligen bara att skicka in deklarationen (och eventuellt den avlidnes företagsdeklaration) så är dödsboet avslutat. 

 

Få stegvis hjälp när din närstående har gått bort

Tjänsten Hantera en bortgång, är en konkret checklista som guidar dig genom allt det som du behöver göra när en närstående har gått bort. Alltifrån vilka du ska kontakta, till bouppteckningsmallar och försäkringsinventering.

Läs mer om tjänsten Hantera en bortgång
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

När öppnar man ett testamente?

Testamente

3 minuters läsning

När öppnar man ett testamente?

Ett testamente är ett viktigt juridiskt dokument som uttrycker den avlidnes önskemål angående fördelningen av egendom och tillgångar. Men när får man egentligen öppna ett testamente? Vem får öppna det? Och när träder testatorns önskemål i kraft? I den här artikeln talar vi mer om vilka regler som gäller när ett testamente ska öppnas.
Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

3 minuters läsning

Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

Att förlora en nära anhörig är tufft och det krävs tid för att läka – och för att hantera allt praktiskt som begravning och bodelning. Då kan det vara skönt att komma ifrån jobbets måsten ett tag. Men har man rätt till betald ledighet vid dödsfall, och är det möjligt att sjukskriva sig när en anhörig dött? Allt om ledighet vid dödsfall kan du läsa i den här artikeln.
Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

Efterlevnad

3 minuters läsning

Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

När någon går bort behöver anhöriga, men också andra aktörer i den avlidnes liv informeras. Men vem ansvarar egentligen för att meddela dödsfall till anhöriga – och vilka ska nås av informationen? Det finns inga lagar som säger hur och vem som ska meddela ett dödsfall. Inte heller finns det några regler kring vem som ska informeras. Däremot är det alltid någon som tar på sig ansvaret att sprida ordet vidare. Mer om vem som meddelar ett dödsfall till anhöriga och till vilka, kan du läsa i den här artikeln.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.