Dödsbo

2 minuter läsning

Hur avslutar man ett dödsbo?

När är egentligen ett dödsbo avslutat och vilka steg måste vara avklarade innan dödsboet upphör? Detta, inklusive deklaration av dödsbo, ska vi reda ut i detta blogginlägg.

Avsluta ett dödsbo – så funkar det

Ett dödsbo är en egen juridisk person som består av den avlidnes samlade tillgångar och skulder. När dessa tillgångar har balanserats med skulderna (samt kostnaderna för begravning, m.m) ska kvarlåtenskapet gå som arv till arvingarna. När arvet är fördelat och en arvskifteshandling upprättats har dödsboet inte längre någon funktion, utan upphör att existera. Med andra ord är dödsboet avslutat i och med arvskiftet

 

 

Vad är en arvskifteshandling?

När bouppteckningen är klar och inskickad till Skatteverket ska arvtagarna skriva en arvskifteshandling. Detta är ett skriftligt dokument där det ska framgå hur arvet fördelats mellan dödsbodelägarna. Arvskifteshandlingen ska inte skickas in till någon myndighet utan är ett dokument för er delägare i dödsboet. Hur själva handlingen ska se ut bestämmer ni själva.

 

 

Deklarera åt ett dödsbo

Ett dödsbo anses avlutat när bouppteckningen skickats in och arvskiftet genomförts. Dock kan det fortfarande finnas uppgifter att göra för dödsboets räkning efter själva arvskiftet. Inkomstdeklaration är ett exempel på en sådan uppgift. 

 

Precis som för ännu levande personer så skickas dödsboets deklaration ut på vårkanten nästkommande år. I dödsboets deklaration står vilka tillgångar boet har haft under föregående år. Här kan man som bouppgivare kontrollera så att inga fastigheter eller värdepapper fortfarande står på dödsboet, annars kommer ni behöva deklarera varje år tills tillgångarna har bytt ägare. 

 

Vanligtvis deklarerar bouppgivaren åt dödsboet, men det kan också vara en annan delägare, alternativt en boutredningsman, som skriver under deklarationen. Huvudsaken är att alla delägare i dödsboet har godkänt deklarationen innan den skickas in. 

 

När deklarationen är inskickad anses dödsboet avslutat i skattemässig mening. Detta brukar också utgöra det definitiva slutet för dödsboet. 

 

 

Hur lång tid tar det att avsluta ett dödsbo?

Hur lång tid det tar innan dödsboet anses avslutat beror på en mängd olika faktorer. Först och främst måste bouppteckningen vara klar, godkänd och registrerad innan arvskiftet kan genomföras. Detta kan ta upp till ett halvår från er anhöriges dödsdatum. Går bouppteckningen snabbt att färdigställa så kan det även gå relativt fort att avsluta dödsboet, förutsatt att Skatteverket hanterar ärendet inom rimlig tid. 

 

Efter detta återstår egentligen bara att skicka in deklarationen (och eventuellt den avlidnes företagsdeklaration) så är dödsboet avslutat. 

 

Få stegvis hjälp när din närstående har gått bort

Tjänsten Hantera en bortgång, är en konkret checklista som guidar dig genom allt det som du behöver göra när en närstående har gått bort. Alltifrån vilka du ska kontakta, till bouppteckningsmallar och försäkringsinventering.

Läs mer om Hantera en bortgång
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.