gift par utan gemensamma barn står på stranden och håller handen
Arv

3 minuter läsning

Hur fungerar arv som gifta utan gemensamma barn?

Som efterlevande maka eller make (med eller utan gemensamma barn) står du allt som oftast först i arvsordningen och får ärva allt. Men om det finns barn från ett tidigare äktenskap eller förhållande (s.k. särkullbarn) så ändras arvsordningen. Här nedan ska vi förklara hur giftas arvsrätt fungerar när det inte finns några gemensamma barn med i bilden. 

 

 

Ärva sin bortgångne make eller maka

Är ni gifta och en av er går bort så får du som efterlevande ärva allt, förutsatt att testamentet inte gör gällande något annat. Hade ni haft gemensamma barn skulle dessa behöva vänta på sitt arv tills dess att även du gått bort. Som efterlevande make har du enligt lag fri förfoganderätt över din makes kvarlåtenskap. Du behöver med andra ord inte ta hänsyn till era gemensamma barns framtida arv. 

 

Skulle den avlidne maken ha testamenterat “alla sina tillgångar” till en stiftelse, församling, välgörenhetsorganisation eller liknande, kan du som efterlevande begära jämkning av testamentet (senast 6 månader efter tillkännagivandet av testamentet) för att kräva din laglott. Laglotten utgör hälften av den avlidne makens kvarlåtenskap. Som äkta make har du rätt till din laglott oavsett vad testamentet säger. 

 

 

Särkullbarns arvsrätt går alltid före äkta makar

Har den bortgångne maken barn från ett tidigare förhållande så har dessa barn rätt till sitt arv först. Till skillnad från gemensamma barn har särkullbarn rätt att få arvet från sin avlidne förälder direkt. Detta innebär att all egendom ni har ägt tillsammans måste delas upp genom en bodelning. Den hälft som utgör din del av er gemensamma egendom får du behålla, medan din avlidne makes hälft går till hans eller hennes egna barn. 

 

Som gifta utan gemensamma barn ärver du med andra ord ingenting. Dock kan den avlidne ha bekostat hela bostaden som ni äger tillsammans, vilket i realiteten innebär att du får ärva halva bostadsvärdet vid bodelningen. 

 

Om bostaden står som enskild egendom på din bortgångne make kommer hela bostaden istället tillfalla dennes barn. 

 

 

Kan man begränsa särkullbarns rätt till arv?

Särkullbarnen är bröstarvingar och deras rätt till sin laglott går inte att testamentera bort. 

 

Dock finns det sätt för att underlätta för den efterlevande maken att kunna bo kvar i den gemensamma bostaden. Vanligast är att skriva bostaden på den efterlevande maken som dennes enskilda egendom genom äktenskapsförord eller gåvobrev. På så sätt räknas bostaden inte som giftorätt och kommer inte att tas med i bodelningen. Som huvudregel gäller att en person har rätt att fritt ge bort saker under sitt liv. 

 

I Ärvdabalken finns det ett förstärkt laglottsskydd för att förhindra att särkullbarn görs arvslösa. Om en gåva, i det här fallet en del i fastigheten, är att likställa med ett testamente, så kan den efterlevande maken behöva betala särkullbarnen pengar motsvarande deras laglott. Har en gåva överlämnats till en make i avsikt att minska barnets arvslott så är det upp till barnet att bevisa att så har skett. 

 

 

Särkullbarn kan välja att vänta med sitt arv

En vanlig lösning vid arv efter en make med särkullbarn är att den avlidne makens barn avstår sitt direkta arv. Deras arv blir således uppskjutet tills dess att den andra maken gått bort. Genom att avstå sitt direkta arv kommer särkullbarnen i juridisk mening räknas som makarnas gemensamma barn vid arvskiftet efter den sist avlidne maken. 

 

Denna lösning brukar för många vara en win-win-situation då änkan eller änkemannen kan bo kvar i den gemensamma bostaden, samtidigt som särkullbarnen kan förvänta sig en större arvslott vid arvskiftet efter sin styvförälders bortgång. 

 

Detta kräver dock att särkullbarnen och deras förälders efterlevande make är på god fot med varandra, då den efterlevande maken ofta får fri förfoganderätt över kvarlåtenskapen. Bäst är att tillsammans skriva ett avtal om vad som gäller för arvet, vem som ska få vad och hur eventuella tvister ska lösas.

 

 

Glöm inte testamente

För att undvika arvstvister är det viktigt att du klargör hur arvet efter dig ska fördelas. Det säkraste sättet är att skriva ett testamente som är tillräckligt detaljerat och tydligt för att skingra alla eventuella oklarheter. I tillägg kan du även samla dina önskemål i ett digitalt valv, som dina arvingar får tillgång till efter din död. 

 

På Fernita erbjuder vi en digital valv-tjänst med allt du kan tänkas vilja förmedla till dina efterlevande i händelse av din bortgång. Läs mer om det digitala valvet här

 

Vill du läsa mer om arv, bodelningar, dödsbon och testamenten hittar du mängder av artiklar i vårt Magasin.

Kom igång idag

Kom igång idag

Bakom trygg identifiering med BankID kan du fylla ditt digitala valv med allt från viktiga dokument, lösenord till betydelsefulla minnen.

Prova gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.