Hoppa till innehåll
Fernita logotyp

Vad ska man göra när en anhörig dött?

Oavsett om döden var väntad eller kom plötsligt så är en anhörigs bortgång aldrig lätt.
Inte nog med att du måste hantera sorgen över personen du mist, som närstående förväntas du dessutom ta hand om din anhöriges dödsbo och allt det han eller hon har lämnat efter sig.
För att arbetet med att sköta ett dödsbo och alla saker relaterade till detta inte ska kännas för övermäktigt har vi sammanställt en checklista över de saker som måste tas hand om efter en närståendes död.

Tänk på att du också behöver tid till att bearbeta sorgen. Ta lite i taget och kryssa för ärenden vart eftersom du slutför dem, så kommer det lösa sig.

Checklista: Vad ska man göra när någon dör?

  1. Informera delägare i dödsboet, grannar och andra berörda
  2. Anlita en begravningsbyrå
  3. Införskaffa ett dödsfallsintyg
  4. Ta hand om post och anmäl adressändring
  5. Avsluta medlemskap i föreningar
  6. Kontakta banken, betala räkningar och stoppa autogiro
  7. Gå igenom och säg upp försäkringar
  8. Säg upp abonnemang och avtal
  9. Ta hand om övriga praktiska saker

Börja med det viktigaste – informera nära och kära

Det första du måste göra är att informera folk i personens närhet om att han eller hon har dött. I första hand ska du kontakta de övriga delägarna i dödsboet, dvs. barn, barnbarn, syskon och andra familjemedlemmar som har direkt rätt till arv eller bodelning. Mer om vilka som har arvsrätt kan du läsa om i vår artikel “Vem ärver och av vem?”.

När detta är klart kan du gå vidare med övriga släktingar, samt de vänner och bekanta som du vet att personen umgicks med. Det kan även vara klokt att informera grannarna om att din släkting har gått bort och att be dem hålla ett extra öga på bostaden under tiden den är i dödsboets ägo. Du bör även kontakta hemtjänst och personlig assistans om personen hade sådan hjälp.

Måste jag kontakta myndigheterna vid anhörigs död?

Du behöver inte kontakta myndigheterna. I samband med din anhöriga dödförklaras, skickar läkaren ett dödsbevis till Skatteverket, som i sin tur informerar berörda myndigheter inom stat, kommun och region. En del banker, försäkringsbolag, företag och föreningar är kopplade till Skatteverkets informationssystem och blir således uppdaterade om sina kunders/medlemmars död. Dock är det inte långt ifrån alla företag och organisationer som är anslutna till detta system, så därför bör du alltid dubbelkolla så att alla avtal, medlemskap och konton har avslutats.

Anlita en begravningsbyrå

Med tanke på att det får gå högst en månad från dödsfall till begravning är det bra om du kan börja ordna med begravningen så fort som möjligt. Det är ofta många beslut som måste tas och är ni många syskon och barnbarn brukar det också finns många viljor att förhålla sig till.

I en del fall har den avlidne lämnat efter sig önskemål på hur hans eller hennes begravning ska se ut. Det kan vara allt från vilken typ av Musik som ska spelas på begravningen till hur dödsannonsen ska vara utformad. Dessa önskemål kan ha lämnats till församlingspräst, familjejurist, begravningsbyrå eller så kan de finnas sparade i ett digitalt arkiv för efterlevande.

Gällande kostnad för begravningen så består den av en mängd utgifter som exempelvis arvode till begravningsbyrå, kista, transporter, blomsterarrangemang, inhyrda musiker m.m. Generellt är det alltid dödsboet som står för kostnaden för begravning, såtillvida dödsboets skulder inte överstiger dess tillgångar.

Införskaffa dödsfallsintyg

Som vårdare av dödsboet tillkommer mycket ansvar och många ärenden och åtaganden att hålla reda på. För att kunna sköta dödsboet och tillhörande bouppteckning, samt säga upp avtal, på smidigast möjliga sätt råder vi dig att skaffa ett dödsfallsintyg med släktutredning. Detta är ett intyg som styrker att du är den avlidnes släkting och har rätt att handla i hans eller hennes namn.

Är ni många delägare i dödsboet så kan det också vara klokt att utse en huvudsaklig förvaltare som har ansvaret för att sköta dödsboet. På så vis får ni en tydligare överblick över uppgifter och ansvarsområden. Kom dock ihåg att den person som utsetts till huvudsaklig vårdare av dödsboet måste ha fullmakter från samtliga delägare i dödsboet.

I Fernitas tjänst Hantera en bortgång får du stegvis hjälp med allt som måste göras i ordningsföljd. Här kan du t ex beställa dödsfallsintyg och göra fullmakt för vårdare av dödsboet.

Gå igenom posten och ansök om adressändring

Ett viktigt moment i hanteringen av en anhörigs död är att gå igenom hans eller hennes post.
Genom posten kan du som har hand om dödsboet få en bättre överblick över vilka avtal, medlemskap och prenumerationer som måste avslutas. I tillägg får du även bättre koll på vilka räkningar och dylikt som måste betalas. Ligger det avier för paket och rekommenderade brev i brevlådan så behöver du ett så kallat vårdnadsintyg för att hämta ut dessa. Ansökan om vårdnadsintyg finns i också i tjänsten Hantera en bortgång. Om du var gift eller registrerad partner med den avlidne så räcker det att visa upp dödsfallsintyget.

En vecka efter dödsfallet skickar Skatteverket ut en förfrågan ifall dödsboet vill göra en adressändring. Adressändringen anses vara temporär och dödsboets nya adress delas inte med tredjepart. För att försäkra dig om att inga viktiga brev kommer bort bör du, utöver adressändringen, även beställa eftersändning. Detta gör du via Svensk Adressändring.

Kom ihåg att spara alla viktiga papper i en pärm, eller på en annan säker plats där de inte riskerar att komma bort.

Avsluta medlemskap i föreningar

Politiska partier, religiösa samfund, konsumentföreningar, fackföreningar, hyresgästförening, idrottsklubbar och ideella organisationer – föreningsliv är en viktig del av mångas liv, och det är inte ovanligt att ha många olika medlemskap. Däremot är det viktigt att avsluta dessa i samband med att du går igenom din anhöriges kvarlåtenskap. Först och främst för att inte dödsboet inte ska debiteras för nya medlemsavgifter men också för att många föreningar uppskattar att få information om att en medlem gått bort. Detta gäller i synnerhet föreningar där personen ingått i styrelsen eller på annat sätt utmärkt sig. Genom att gå igenom kontohistorik från det gångna året får du en bättre överblick över vilka medlemsavgifter som betalats in.

Kontakta banken, betala räkningar och stoppa autogiro

Att ta itu med den avlidnes ekonomi är en av de mest tidskrävande, och en av de viktigaste, delarna efter en anhörigs död. Är dödsboet omfattande, med många tillgångar eller skulder, så kan man välja att anlita en boutredningsman. I de flesta fall går det dock alldeles utmärkt att hantera dödsboets ekonomi på egen hand.

Det första du ska göra är att kontakta banken och förklara ditt ärende. För att få tillgång till den avlidnes konton krävs att du har ett dödsfallsintyg med släktutredning. Är ni flera delägare i dödsboet krävs även fullmakter från samtliga parter.

Börja med att betala räkningar och begravningskostnader. Dessa kostnader har alltid högsta prioritet och ska bekostas av dödsboet. Saknas det pengar ska du kontakta kommunen där din anhörige var skriven och ansöka om ersättning för begravningskostnader. Har dödsboet stora skulder kan det bli aktuellt att sätta dödsboet i konkurs. I sådana fall är du hänvisad till tingsrätten för det område där den avlidne var skriven.

Nästa steg är att stoppa alla stående överföringar och autogiro. Vilka banktjänster som spärras automatiskt varierar från bank till bank. Det är därför viktigt att du kollar upp autogiro-betalningar och stoppar dessa manuellt. Kom även ihåg att klippa itu och säga upp eventuella betal- och kreditkort som tillhörde den avlidne. När det kommer till den dödes konton så ska dessa vara aktiva tills dess att bouppteckningen är klar.

Slutligen ska du som har tillgång till den avlidnes konton även skaffa uppgifter om dödsboets tillgångar och skulder. Dessa uppgifter kommer sedan ligga till grund för bouppteckningen. Du har även skyldighet att deklarera den avlidnes inkomstdeklaration och firma.

Bouppteckningen och alla övriga måsten gör du enkelt i Fernitas tjänst Hantera en bortgång.

Alla nödvändiga dokument såsom fullmakter och bouppteckning ingår i tjänsten.

Ledsen tjej som sitter på en säng

Gå igenom och avsluta försäkringar

Att gå igenom en avliden anhörigs försäkringar är viktigt för två anledningar. Dels för att undvika att fortsätta betala premier i onödan, men också för att se efter ifall ni som efterlevande har rätt till någon form av ersättning.

Börja med att avsluta de försäkringar som inte längre behövs, som tandvårdsförsäkring, olycksfall-, och sjukförsäkring. Kontrollera även att personen inte har en massa specialförsäkringar för mobil eller vitvaror som ligger och tickar.

Försäkringar som är knutna till vissa egendomar i dödsboet, som till exempel hemförsäkring och bilförsäkring, kan du vänta med att säga upp tills dess att bouppteckningen är klar. Därefter bör försäkringarna föras över till den eller de personer som tog över den enskilda egendomen.

Som efterlevande kan ni även ha rätt till utbetalningar från olika försäkringar. Utöver så kallad omställnings-, änke-, och barnpension så finns också ett antal försäkringar som utfaller vid dödsfall, där de efterlevande har rätt till ett engångsbelopp. Det kan exempelvis röra sig om privata livförsäkringar eller tjänstegrupplivförsäkringar kopplade till den avlidnes arbete.

Det finns inget centralt register över vilka försäkringar en person har tecknat. Däremot har försäkringsbolagen skyldighet att kontrollera om en försäkringstagare har dött, samt meddela förmånstagare och dödsbo om vilka försäkringar den avlidne hade. Är du osäker på vad du har rätt till som efterlevande kan du få hjälp med försäkringsinventering. I tjänsten Hantera en bortgång erbjuder Fernita hjälp med att inventera och hitta alla försäkringar som den avlidne kan ha tecknat.

Säg upp abonnemang, prenumerationer och avtal

Prenumerationer, abonnemang och stående avtal är exempel på avgifter som ofta dras automatiskt. Därför är det viktigt att du som förvaltar dödsboet säger upp dessa avtal så fort du kan. Telefon, bredband, dagstidning och övriga tidningar, TV-paket och streamingtjänster som Viasat, Netflix och Spotify kan du ofta säga upp direkt.

Andra typer av avtal som hyresavtal, parkering, el, sophämtning och hemförsäkring, m.m. ska antingen sägas upp eller överföras, beroende på om bostaden och dess tillhörigheter delades med efterlevande. Om de personer som bor på samma adress som den avlidne önskar bo kvar behöver de skriva ett nytt hyreskontrakt med värden.

Sociala medier är vanligt förekommande men väldigt omständigt att släcka ner. Allt från att hitta lösenord till att få kontakt. Använder du Fernitas tjänst Hantera en bortgång så finns möjlighet att få hjälp att släcka ner alla sociala medier.

Ta hand om praktiska saker

Hade den avlidne husdjur eller lantbruksdjur? I så fall behöver du genast se till att någon tar hand om dem. Information kring vad som ska hända med husdjur efter dödsfall brukar ofta stå i den avlidnes testamente. Alternativt har detta lösts på annat vis, till exempel genom en muntlig överenskommelse. Lantbruksdjur räknas som lös egendom och är således en tillgång i dödsboet. Huruvida djuren ska övertas, skickas till slakt eller säljas vidare är upp till dig och de övriga dödsbodelägarna att besluta om.

Om den avlidna personen levde ensam så finns det ofta en hel del praktiskt att ta itu med med själva bostaden. Börja med att rensa ur kyl, frys och skafferi på mat, släng soporna, töm postlådan och vattna blommorna. Sänk värmen i huset och koppla belysning till timers för att minska risken för inbrott.

Sedan följer det mödosamma jobbet med att gå igenom, tömma och städa den avlidnes kvarlåtenskap. Detta tar ofta sin lilla tid, men låt det ta tid! Som förvaltare av dödsboet är du ansvarig för att inget värdefullt slängs av misstag. Tack och lov är det sällan bråttom, åtminstone inte om den avlidne ägde sin bostad. Är det en hyreslägenhet så har du ofta en månad på dig att städa och tömma bostaden. Känner du att du inte orkar kan du överlåta tömningen av dödsboet åt begravningsbyrån. Städningen kan en städfirma ta hand om. Ska bostaden säljas? Då behöver du samla in alla reservnycklar och kontakta en mäklare. Kontrollera först att alla delägare i dödsboet är överens innan fastigheten går ut till försäljning.

Övriga saker att ta hand om när någon dött:

Om personen avled på sjukhus, äldreboende eller hospice behöver du i många fall åka dit och hämta dennes tillhörigheter. Vidare behöver du också återlämna eventuella hjälpmedel som den avlidne haft i sitt hem till regionen. Det kan till exempel röra sig om rullator, kryckor och liknande. Gick den avlidne på mediciner ska även överbliven medicin lämnas in till apoteket.

Du kommer med all säkerhet upptäcka mängder av saker som måste fixas som vi inte tagit upp i den här texten. Kanske har den avlidne kläder på kemtvätt eller en klocka hos urmakaren som måste hämtas ut? Saker kommer att uppenbara sig efterhand som du går igenom din anhörigas kvarlåtenskap. Kom ihåg att många saker kan vänta. Ta hand om det som är akut, ge dig tid att sörja och glöm inte att fråga om hjälp.

På Fernita har vi gjort det enklare för dig att ta hand om bortgången av en anhörig. Med vår tjänst hantera en bortgång får du steg-för-steg hjälp med tillhörande webbformulär. Här går du igenom alla steg inklusive checklistor och information. Detta gör att den jobbiga processen kommer att gå smidigare och bli mer överskådlig.