Hoppa till innehåll

Avtalsmallar

Gratis Samboavtal

Ska du och din sambo skriva ett samboavtal som förtydligar vem som ska få vad vid en separation? Då kan du ta hjälp av vår gratis mall för samboavtal. Försäkra dig om att inget glöms bort och att era tillgångar fördelas på ett sätt som passar er.

Känner du dig ändå osäker på vad ett samboavtal faktiskt är och vad det ska innehålla kan du läsa mer om detta nedan.

Glöm inte att spara en kopia i Digitala valvet.

Samboavtal

Vad är ett samboavtal?

Sambolagen innefattar vissa regler man som sambos måste följa. Genom att skriva ett samboavtal kan du däremot avtala bort dessa regler. Samboavtalet är ett skriftligt avtal och innefattar en överenskommelse om att den bostad eller det bohag du och din sambo äger tillsammans inte ska fördelas. Bostaden eller bohaget kallas för samboegendom och är det enda som samboavtalet gäller. Med sambos definieras två personer som bor tillsammans och har en relation, men som inte är gifta.

Egendom som införskaffats på egen hand innan ni flyttade ihop räknas inte som samboegendom. Bilar, båtar och fritidshus är inte heller samboegendom eftersom det varken räknas som bostad eller bohag.

Varför ska jag skriva ett samboavtal?

Det är aldrig ett måste att skriva ett samboavtal. Däremot bör du och din sambo skriva ett avtal om ni inte vill att er samboegendom ska delas lika mellan er. Det är endast genom att skriva ett samboavtal som ni kan komma undan sambolagens regler.

Samboavtalet kan skrivas både innan ni flyttar ihop eller när ni är sambos. Det viktigaste är att ni båda skriver under avtalet och att det är juridiskt korrekt.

När börjar samboavtalet gälla?

Om ni skriver samboavtalet innan ni flyttar ihop börjar det gälla från och med inflyttningsdagen. Om ni skriver avtalet när ni redan bor tillsammans, gäller avtalet också från den dag ni flyttade ihop. Däremot kan ni i avtalet ange att den egendom som ni skaffade innan avtalet skrevs inte ska ingå. Kom ihåg att samboavtalet inte gäller om en av er redan begärt bodelning.

Hur skriver man ett samboavtal?

Hur ni väljer att skriva samboavtalet är relativt fritt, däremot måste följande punkter finnas med:

 1. Vilka ägodelar som ska vara enskild egendom
  Om du eller din sambo ska ha rätt till en särskild egendom när ni flyttar isär ska detta specificeras i samboavtalet. Ägodelen ska då anses som en enskild egendom istället för en samboegendom.

 2. Vilken samboegendom som ska delas upp enligt sambolagen
  Om det finns delar av samboegendomen som fortsatt ska omfattas av sambolagen ska detta klargöras i samboavtalet. Hit hör enbart det som ni har skaffat för gemensamt bruk. Ägodelar som ni införskaffade innan ni flyttade ihop påverkas varken av sambolagen eller samboavtalet.

 3. Vad som händer med bostaden
  Om du och din sambo har en gemensam bostad som införskaffats under samboförhållandet behöver ni i avtalet klargöra vad som ska hända med bostaden vid en separation. I vissa situationer kan sambolagens regler inte avtalas bort. Detta skulle exempelvis kunna vara om du eller din sambo har synnerliga skäl att få behålla bostaden.
   

Hur fungerar en fullmakt vid ett dödsbo?

Efter ett dödsfall ska det dödsbo som den bortgångne lämnar efter sig delas upp mellan dödsbodelägarna. En fullmakt kan då intyga att övriga dödsbodelägare ger en av delägarna rätten att företräda dem i frågor som rör dödsboet. Läs mer om vad som gäller när ett dödsbo ska delas upp här.

Vanliga missar i samboavtal

Det finns missar som ofta förekommer i samboavtal, och som på ett eller annat sätt bidrar till att avtalet inte är giltigt. Detta kan vara fel som att avtalet:

 • Inte följer lagens formkrav. Avtalet måste exempelvis vara skriftligt.

 • Tar upp egendom som inte är samboegendom.

 • Inte förtydligar vilken egendom samboavtalet gäller.

 • Inkluderar arv. Ett samboavtal innebär inte att ni kommer ärva varandra vid en bortgång, även om det står skrivet i avtalet. Då krävs även ett testamente.

Använd Fernitas mall när du ska skriva ett samboavtal för att försäkra dig om att ingen viktig information glöms bort. 

Hur länge gäller ett samboavtal?

Det kommer inte finnas någon speciell dag då samboavtalet upphör. Avtalet gäller även när ni flyttat isär då en av er fortfarande kan begära bodelning. Bodelningen görs då i enlighet med samboavtalet.

Går det att göra ändringar i eller upphäva avtalet?

Samboavtalet kan enbart ändras eller upphävas om ett nytt avtal skrivs. Både du och din sambo måste gå med på och samtycka till att samboavtalet skrivs, ändras eller upphävs. Om ni har ändrat er och vill att all egendom ska delas lika måste ni upphäva det tidigare samboavtalet. Skriv sedan ett nytt avtal där ni anger att ni upphäver det tidigare samboavtalet och att samtlig egendom härmed ska ingå i en bodelning.

Även om ni enbart vill ändra på det som står i avtalet måste ni skriva ett helt nytt där ni ännu en gång anger hur egendomen ska fördelas. Detta gäller även om ni vill lägga till en egendom som inte ska ingå i bodelningen.

Börja alltid det nya avtalet med att skriva att det tidigare ska upphävas. Skriv därefter vad ni vill ska gälla istället.

Ladda ner vår gratis mall för samboavtal

Att skriva ett samboavtal gör du enklast med vår mall. Denna passar utmärkt oavsett om samboavtalet ska innefatta en bostadsrätt eller ett gemensamt bohag. Försäkra dig om att du inte missar några viktiga detaljer – ladda ner vår gratis mall redan idag.

Vad är ett samboavtal?

Sambolagen innefattar vissa regler man som sambos måste följa. Genom att skriva ett samboavtal kan du däremot avtala bort dessa regler. Samboavtalet är ett skriftligt avtal och innefattar en överenskommelse om att den bostad eller det bohag du och din sambo äger tillsammans inte ska fördelas. Bostaden eller bohaget kallas för samboegendom och är det enda som samboavtalet gäller. Med sambos definieras två personer som bor tillsammans och har en relation, men som inte är gifta.

Egendom som införskaffats på egen hand innan ni flyttade ihop räknas inte som samboegendom. Bilar, båtar och fritidshus är inte heller samboegendom eftersom det varken räknas som bostad eller bohag.

Varför ska jag skriva ett samboavtal?

Det är aldrig ett måste att skriva ett samboavtal. Däremot bör du och din sambo skriva ett avtal om ni inte vill att er samboegendom ska delas lika mellan er. Det är endast genom att skriva ett samboavtal som ni kan komma undan sambolagens regler.

Samboavtalet kan skrivas både innan ni flyttar ihop eller när ni är sambos. Det viktigaste är att ni båda skriver under avtalet och att det är juridiskt korrekt.

När börjar samboavtalet gälla?

Om ni skriver samboavtalet innan ni flyttar ihop börjar det gälla från och med inflyttningsdagen. Om ni skriver avtalet när ni redan bor tillsammans, gäller avtalet också från den dag ni flyttade ihop. Däremot kan ni i avtalet ange att den egendom som ni skaffade innan avtalet skrevs inte ska ingå. Kom ihåg att samboavtalet inte gäller om en av er redan begärt bodelning.

Hur skriver man ett samboavtal?

Hur ni väljer att skriva samboavtalet är relativt fritt, däremot måste följande punkter finnas med:

 1. Vilka ägodelar som ska vara enskild egendom
  Om du eller din sambo ska ha rätt till en särskild egendom när ni flyttar isär ska detta specificeras i samboavtalet. Ägodelen ska då anses som en enskild egendom istället för en samboegendom.

 2. Vilken samboegendom som ska delas upp enligt sambolagen
  Om det finns delar av samboegendomen som fortsatt ska omfattas av sambolagen ska detta klargöras i samboavtalet. Hit hör enbart det som ni har skaffat för gemensamt bruk. Ägodelar som ni införskaffade innan ni flyttade ihop påverkas varken av sambolagen eller samboavtalet.

 3. Vad som händer med bostaden
  Om du och din sambo har en gemensam bostad som införskaffats under samboförhållandet behöver ni i avtalet klargöra vad som ska hända med bostaden vid en separation. I vissa situationer kan sambolagens regler inte avtalas bort. Detta skulle exempelvis kunna vara om du eller din sambo har synnerliga skäl att få behålla bostaden.
   

Hur fungerar en fullmakt vid ett dödsbo?

Efter ett dödsfall ska det dödsbo som den bortgångne lämnar efter sig delas upp mellan dödsbodelägarna. En fullmakt kan då intyga att övriga dödsbodelägare ger en av delägarna rätten att företräda dem i frågor som rör dödsboet. Läs mer om vad som gäller när ett dödsbo ska delas upp här.

Vanliga missar i samboavtal

Det finns missar som ofta förekommer i samboavtal, och som på ett eller annat sätt bidrar till att avtalet inte är giltigt. Detta kan vara fel som att avtalet:

 • Inte följer lagens formkrav. Avtalet måste exempelvis vara skriftligt.

 • Tar upp egendom som inte är samboegendom.

 • Inte förtydligar vilken egendom samboavtalet gäller.

 • Inkluderar arv. Ett samboavtal innebär inte att ni kommer ärva varandra vid en bortgång, även om det står skrivet i avtalet. Då krävs även ett testamente.

Använd Fernitas mall när du ska skriva ett samboavtal för att försäkra dig om att ingen viktig information glöms bort. 

Hur länge gäller ett samboavtal?

Det kommer inte finnas någon speciell dag då samboavtalet upphör. Avtalet gäller även när ni flyttat isär då en av er fortfarande kan begära bodelning. Bodelningen görs då i enlighet med samboavtalet.

Går det att göra ändringar i eller upphäva avtalet?

Samboavtalet kan enbart ändras eller upphävas om ett nytt avtal skrivs. Både du och din sambo måste gå med på och samtycka till att samboavtalet skrivs, ändras eller upphävs. Om ni har ändrat er och vill att all egendom ska delas lika måste ni upphäva det tidigare samboavtalet. Skriv sedan ett nytt avtal där ni anger att ni upphäver det tidigare samboavtalet och att samtlig egendom härmed ska ingå i en bodelning.

Även om ni enbart vill ändra på det som står i avtalet måste ni skriva ett helt nytt där ni ännu en gång anger hur egendomen ska fördelas. Detta gäller även om ni vill lägga till en egendom som inte ska ingå i bodelningen.

Börja alltid det nya avtalet med att skriva att det tidigare ska upphävas. Skriv därefter vad ni vill ska gälla istället.

Ladda ner vår gratis mall för samboavtal

Att skriva ett samboavtal gör du enklast med vår mall. Denna passar utmärkt oavsett om samboavtalet ska innefatta en bostadsrätt eller ett gemensamt bohag. Försäkra dig om att du inte missar några viktiga detaljer – ladda ner vår gratis mall redan idag.

Börja använda Fernita idag

Fyll i formuläret så skickar vi en gratis mall för samboavtal

  Fernita använder sig av allra högsta säkerhet.

  Vårt Digitala valv och Hantera en bortgång är krypterat i flera steg med den högsta säkerhetsgraden som finns. Detta för att du skall kunna lägga in dina allra viktigaste dokument och information på ett tryggt sätt. Identifiering sker med BankID för din säkerhet.

   

  Vår säkerhet

  När du sparar känsligt material så måste du vara säker på att detta förvaras på ett så säkert sätt som möjligt. Det skall kännas som ett hederligt bankvalv. Vårt Digitala valv är så säkert det går. Fernita använder sig av den högsta krypteringsgraden, dessutom i flera steg. Du kan känna dig trygg att använda Fernita. För att bli kund hos Fernita krävs det att man har ett svenskt BankID. Detta använder vi tillsammans med ett utdrag från folkbokföringsregistret SPAR för att säkerställa att de som skapar konton är riktiga personer, och så att ingen kan skapa konton åt andra människor eller komma åt andras filer. Fernita är så säkert att inte ens vi kan se vad ni laddar upp eller komma åt er data.

   

  Teknik

  Fernita bygger på en mycket säker plattform och har en krypteringsteknik som är lika säkert som din bank. All inlagd information krypteras unikt för alla användare, och lagras tryggt och säkert på våra servrar. Utöver en riktigt säker inloggning så sparas all data inom Sveriges gränser i enlighet med GDPR. All information du laddar upp i Fernita krypteras med en avancerad 256-bitars avancerad kryptering
  (AES-256) och med individuella krypteringsnycklar som ligger utspridda på olika delar av vår infrastruktur. AES 256 är ett av de säkraste krypteringssystemen i världen. En superdator skulle ta fler år än universums antagna ålder att knäcka en AES -kod.
  Denna avancerade krypteringsstandard används av National Security Agency (NSA) tillsammans med flera branscher, inklusive nätbanker

  Enkelt att registrera sig! Legitimera dig med BankID. Börja att använda Digitala valvet. Lägg till lämpliga kontaktpersoner.

  Fernita är en digital tjänst som skapar ordning och reda i livet. I Fernitas tjänst Digitala valvet kan du spara allt det viktiga som du enkelt vill komma åt men samtidigt ligger säkert förvarat. Dina efterlevande får automatiskt ta del av detta när du inte längre finns kvar. Det kan vara lösenord, testamente, viktiga papper, men även en videohälsning eller ett unikt recept på köttbullar som dina barn alltid älskat. Allt sparas i Fernitas digitala valv och skapar ordning och reda för dig idag och dina efterlevande imorgon.
  Fernita hjälper dig även att hantera det praktiska vid en anhörigs bortgång så att du inte missar något viktigt. Detta i vår tjänst Hantera en bortgång.

  Dödspara är ett ord som betyder att man skapar ordning och reda för sig själv i livet men dessutom sparas allt viktigt som ens anhöriga behöver ta del av när man inte längre finns.

  Du skapar enkelt ett konto genom att logga in med Bank-ID. Då kan du börja spara all information du vill i ditt digitala valv. Det kan vara saker som du själv behöver i din vardag men som du vill spara tryggt och säkert, men framför allt kan du spara allt viktigt som dina efterlevande automatiskt ska få ta del av den dagen du inte längre finns.

  Nej, all information som du sparar på Fernita är krypterad i flera steg och det är endast du som kommer åt informationen fram till den dagen du inte längre finns. Då får de anhöriga du valt automatiskt åtkomst till det du dödsparat.

  Självklart. På Fernita kan du följa vår stegvisa guide på allt det praktiska som behövs göras när en anhörig avlidit. Då kan du känna dig trygg med att du inte missat att agera på något viktigt och kan fokusera på sorgearbetet istället för pappersarbetet.

  Det finns alltid undantag och specifika fall där man behöver agera annorlunda, men för den stora majoriteten är Fernitas stegvisa guide allt du behöver göra.

  Digitala Valvet kostar endast 20 kronor per månad, ett belopp som betalas årligen.
  Stöd för efterlevande Kostar 495:- i engångsavgift, inkl alla nödvändiga dokument. I 495:- ingår ett årsabonnemang. Vill ni förlänga kostar det endast 20 kronor per månad, ett belopp som betalas årligen.

  Du kan spara allt som du har nytta av i din vardag som du samtidigt vill att dina efterlevande ska få ta del av. Det kan vara testamente, försäkringspapper, huspärmen, papper på bilen, andra viktiga papper eller alla dina lösenord. Men det kan också vara information av mer personligt värde som familjebilder, receptet på köttbullar som dina barn älskar, koordinaterna till ditt hemliga svampställe eller en framtidshälsning som du vill ge till barn eller barnbarn längre fram i tiden.

  Ja, du kan avsluta ditt konto när du vill.

  Fernita är uppkopplade mot SPAR. Det gör att vi automatiskt får reda på när du gått bort. I samma stund får dina anhöriga automatiskt får tillgång till din Fernitaprofil.

  Fernita använder den senaste tekniken och all information som du sparar på Fernita är krypterad i flera lager för att säkerställa din säkerhet.

  All information du laddar upp i Fernita krypteras med en avancerad 256-bitars avancerad kryptering (AES-256) och med individuella krypteringsnycklar som ligger utspridda på olika delar av vår infrastruktur. AES 256 är ett av de säkraste krypteringssystemen i världen. En superdator skulle ta fler år än universums antagna ålder att knäcka en AES -kod.

  Fyll i formuläret så hjälper vi dig

  Innan du lämnar oss

  Anmäl dig till vårat kostnadsfria nyhetsbrev så får du löpande tips och information från Fernita.