Hoppa till innehåll

Avtalsmallar

Gratis mall för fullmakt

En fullmakt ger en annan person rätt att utföra handlingar och fatta beslut åt dig. Detta skulle exempelvis kunna vara bankärenden eller annan vardaglig beslutsfattning. Fullmakten kan vara tidsbegränsad, men om den inte är det gäller den fram till återkallelse. Här finner du vår gratis mall för fullmakt, men också all information du kan tänkas behöva när du ska skriva en sådan.

Du vet väl att du hos Fernita även kan lära dig mer om andra juridiska handlingar som samboavtal och testamente, samt ladda ner våra gratis mallar för dessa.

Glöm inte att spara en kopia i Digitala valvet.

Fullmakt

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är som vi nämner ovan en handling som gör det möjligt för dig som fullmaktsgivare att ge en annan person rätt att utföra vissa uppgifter i ditt namn. Detta skulle kunna vara uppgifter som att betala räkningar, närvara vid bolagsstämmor eller köpa en bostad.

På senare tid har även framtidsfullmakter blivit allt vanligare. Detta är en typ av fullmakt som träder i kraft först när fullmaktstagaren anser att fullmaktsgivaren är oförmögen att kunna fatta egna avgörande beslut.

Hur skriver man en giltig fullmakt?

 1. Bestäm vem som ska vara fullmaktstagare
  Det är viktigt att du väljer en person som du litar på och som du vet kommer fatta beslut som stämmer överens med din önskan, samt med det som fullmakten avser. Det är först när en fullmaktstagare utsetts som fullmakt kan skrivas.

 2. Gör det tydligt vilka parterna till fullmakten är
  Se till att både ditt och fullmaktstagarens personnummer står skrivna bredvid era namn. Om den andra parten är en juridisk person, d.v.s ett företag eller en organisation, ska organisationsnumret framgå istället. I fullmakter brukar även adress framgå.

  När era namn är återkommande i fullmakten går det bra att enbart namnge. Du kan även referera till er som fullmaktsgivare eller huvudman, eller huvudman respektive fullmaktstagare eller ombud.

 3. Specificera vad uppdraget omfattar och vad fullmaktstagaren får lov att göra
  Se till att vara så noggrann och tydlig som möjligt när du specificerar fullmaktstagarens uppgifter. Avser fullmakten enbart ett engångsuppdrag ska detta förtydligas och om fullmakten exempelvis ger rätt att köpa en bostad ska detta framgå. Då ska det även stå vilken typ av bostad det rör sig om och hur mycket bostaden får kosta. Det kan hända att fullmakten inte är giltig om dessa uppgifter anses vara otydliga.

 4. Ange tidsperiod för fullmakten
  Det finns inga krav på att ange giltighetstiden i fullmakten – däremot bör en giltighetstid användas. Fullmakten kommer automatiskt att förfalla när tidsfristen löpt ut. Att ange giltighetstid minimerar risken för att fullmakten missbrukas.

  I andra fall ska fullmaktsgivaren bistå dig under en längre tid. Då behöver inte en giltighetstid anges.

 5. Signera fullmakten
  Det finns inga krav på att fullmakten ska signeras. Däremot kan en signatur vara en bra försäkran om att du godkänner fullmakten. Detta är även viktigt för att motparten ska kunna godkänna fullmakten och genomföra det som står i den.

Känner du dig osäker på hur en fullmakt ska skrivas? Använd Fernitas mall för fullmakt helt gratis.

Måste en fullmakt vara bevittnad?

Att utfärda fullmakten skriftligt är alltid det bästa alternativet. Muntliga fullmakter riskerar nämligen att leda till diskussioner om dess verkliga innebörd. Rör fullmakten ett mer komplicerat fall är det möjligt att gå via ett juridiskt ombud.

Det finns inga krav på att någon ska bevittna fullmakten för att den ska vara giltig. Däremot ökar detta fullmaktens säkerhet och trovärdighet.

Måste motparten acceptera fullmakten?

Det finns inga krav på att fullmakten ska accepteras av en motpart. Däremot ökar sannolikheten för att motparten ska godkänna fullmakten om den är skriftlig och bevittnad.

Det är viktigt att skilja på befogenhet och behörighet

Det finns två juridiska termer som är avgörande när det rör sig om fullmaktens begränsningar. Det gäller dels fullmaktens befogenhet, vilket handlar om vad fullmaktstagaren får göra enligt fullmakten. Den andra termen är behörighet, vilket är vad fullmaktstagaren kan göra.

Om fullmaktstagaren överskrider sin behörighet i samband med ett avtal kommer avtalet inte bli bindande för fullmaktsgivaren. Avtalet blir endast bindande om fullmaktsgivaren väljer att godkänna avtalet i efterhand.

Hur fungerar en fullmakt vid ett dödsbo?

Efter ett dödsfall ska det dödsbo som den bortgångne lämnar efter sig delas upp mellan dödsbodelägarna. En fullmakt kan då intyga att övriga dödsbodelägare ger en av delägarna rätten att företräda dem i frågor som rör dödsboet. Läs mer om vad som gäller när ett dödsbo ska delas upp här.

Ladda ner vår mall för fullmakt

Slipp allt krångel som kommer med att skriva en fullmakt – ladda ner Fernitas mall helt gratis istället. Vi ser till att ingen viktig information glöms bort och att fullmakten är trygg för både dig och fullmaktstagaren.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är som vi nämner ovan en handling som gör det möjligt för dig som fullmaktsgivare att ge en annan person rätt att utföra vissa uppgifter i ditt namn. Detta skulle kunna vara uppgifter som att betala räkningar, närvara vid bolagsstämmor eller köpa en bostad.

På senare tid har även framtidsfullmakter blivit allt vanligare. Detta är en typ av fullmakt som träder i kraft först när fullmaktstagaren anser att fullmaktsgivaren är oförmögen att kunna fatta egna avgörande beslut.

Börja använda Digitala valvet idag

Fyll i formuläret så skickar vi en gratis mall för fullmakt

  Fernita använder sig av allra högsta säkerhet.

  Vårt Digitala valv och Hantera en bortgång är krypterat i flera steg med den högsta säkerhetsgraden som finns. Detta för att du skall kunna lägga in dina allra viktigaste dokument och information på ett tryggt sätt. Identifiering sker med BankID för din säkerhet.

   

  Vår säkerhet

  När du sparar känsligt material så måste du vara säker på att detta förvaras på ett så säkert sätt som möjligt. Det skall kännas som ett hederligt bankvalv. Vårt Digitala valv är så säkert det går. Fernita använder sig av den högsta krypteringsgraden, dessutom i flera steg. Du kan känna dig trygg att använda Fernita. För att bli kund hos Fernita krävs det att man har ett svenskt BankID. Detta använder vi tillsammans med ett utdrag från folkbokföringsregistret SPAR för att säkerställa att de som skapar konton är riktiga personer, och så att ingen kan skapa konton åt andra människor eller komma åt andras filer. Fernita är så säkert att inte ens vi kan se vad ni laddar upp eller komma åt er data.

   

  Teknik

  Fernita bygger på en mycket säker plattform och har en krypteringsteknik som är lika säkert som din bank. All inlagd information krypteras unikt för alla användare, och lagras tryggt och säkert på våra servrar. Utöver en riktigt säker inloggning så sparas all data inom Sveriges gränser i enlighet med GDPR. All information du laddar upp i Fernita krypteras med en avancerad 256-bitars avancerad kryptering
  (AES-256) och med individuella krypteringsnycklar som ligger utspridda på olika delar av vår infrastruktur. AES 256 är ett av de säkraste krypteringssystemen i världen. En superdator skulle ta fler år än universums antagna ålder att knäcka en AES -kod.
  Denna avancerade krypteringsstandard används av National Security Agency (NSA) tillsammans med flera branscher, inklusive nätbanker

  Enkelt att registrera sig! Legitimera dig med BankID. Börja att använda Digitala valvet. Lägg till lämpliga kontaktpersoner.

  Fernita är en digital tjänst som skapar ordning och reda i livet. I Fernitas tjänst Digitala valvet kan du spara allt det viktiga som du enkelt vill komma åt men samtidigt ligger säkert förvarat. Dina efterlevande får automatiskt ta del av detta när du inte längre finns kvar. Det kan vara lösenord, testamente, viktiga papper, men även en videohälsning eller ett unikt recept på köttbullar som dina barn alltid älskat. Allt sparas i Fernitas digitala valv och skapar ordning och reda för dig idag och dina efterlevande imorgon.
  Fernita hjälper dig även att hantera det praktiska vid en anhörigs bortgång så att du inte missar något viktigt. Detta i vår tjänst Hantera en bortgång.

  Dödspara är ett ord som betyder att man skapar ordning och reda för sig själv i livet men dessutom sparas allt viktigt som ens anhöriga behöver ta del av när man inte längre finns.

  Du skapar enkelt ett konto genom att logga in med Bank-ID. Då kan du börja spara all information du vill i ditt digitala valv. Det kan vara saker som du själv behöver i din vardag men som du vill spara tryggt och säkert, men framför allt kan du spara allt viktigt som dina efterlevande automatiskt ska få ta del av den dagen du inte längre finns.

  Nej, all information som du sparar på Fernita är krypterad i flera steg och det är endast du som kommer åt informationen fram till den dagen du inte längre finns. Då får de anhöriga du valt automatiskt åtkomst till det du dödsparat.

  Självklart. På Fernita kan du följa vår stegvisa guide på allt det praktiska som behövs göras när en anhörig avlidit. Då kan du känna dig trygg med att du inte missat att agera på något viktigt och kan fokusera på sorgearbetet istället för pappersarbetet.

  Det finns alltid undantag och specifika fall där man behöver agera annorlunda, men för den stora majoriteten är Fernitas stegvisa guide allt du behöver göra.

  Digitala Valvet kostar endast 20 kronor per månad, ett belopp som betalas årligen.
  Stöd för efterlevande Kostar 495:- i engångsavgift, inkl alla nödvändiga dokument. I 495:- ingår ett årsabonnemang. Vill ni förlänga kostar det endast 20 kronor per månad, ett belopp som betalas årligen.

  Du kan spara allt som du har nytta av i din vardag som du samtidigt vill att dina efterlevande ska få ta del av. Det kan vara testamente, försäkringspapper, huspärmen, papper på bilen, andra viktiga papper eller alla dina lösenord. Men det kan också vara information av mer personligt värde som familjebilder, receptet på köttbullar som dina barn älskar, koordinaterna till ditt hemliga svampställe eller en framtidshälsning som du vill ge till barn eller barnbarn längre fram i tiden.

  Ja, du kan avsluta ditt konto när du vill.

  Fernita är uppkopplade mot SPAR. Det gör att vi automatiskt får reda på när du gått bort. I samma stund får dina anhöriga automatiskt får tillgång till din Fernitaprofil.

  Fernita använder den senaste tekniken och all information som du sparar på Fernita är krypterad i flera lager för att säkerställa din säkerhet.

  All information du laddar upp i Fernita krypteras med en avancerad 256-bitars avancerad kryptering (AES-256) och med individuella krypteringsnycklar som ligger utspridda på olika delar av vår infrastruktur. AES 256 är ett av de säkraste krypteringssystemen i världen. En superdator skulle ta fler år än universums antagna ålder att knäcka en AES -kod.

  Fyll i formuläret så hjälper vi dig

  Innan du lämnar oss

  Anmäl dig till vårat kostnadsfria nyhetsbrev så får du löpande tips och information från Fernita.